Lokalpolitikere fra både K, DF, V og S vil sætte en grænse for antallet af børn pr. pædagog i landets daginstitutioner. Det glæder formanden i BUPL, men forpligter også, understreger hun.

Udgivet d. 14 november, 2017

Af: Mathilde Margrethe Graulund, Journalist

Flere lokalpolitikere mener i strid med deres partifæller på Christiansborg, at der skal indføres minimumsnormeringer på daginstitutioner. Det viser et resultat af Altingets kandidattest. 8 ud af 10 af kandidaterne til kommunalvalget 2017 er enige eller delvist enige i spørgsmålet om, at ”der skal sættes en grænse for, hvor mange børn, der må være pr. pædagog i børnehaver og vuggestuer”.

Socialdemokratiet er et af de partier, der i Folketinget stemmer nej til minimumsnormeringer. Hans Erik Møller er S-kandidat fra Esbjerg, hvor normeringen i kommunens daginstitutioner er blandt landets laveste. Han er dybt uenig med partifællerne i Folketinget.

»Når jeg er ude på institutioner og taler med forældre, så hører jeg om tidlige morgentimer og sene eftermiddagstimer, hvor der næsten ingen er til at holde øje med børnene, og det er ikke okay. Det er kun rimeligt, at man sætter en grænse for normeringen. Vi skal værne om dem, der bliver vores fremtid,« siger Hans Erik Møller, der har siddet i byrådet i Esbjerg i 28 år og stiller op igen i år.

Langt fra virkeligheden

På Christiansborg siger i alt fem partier nej tak til minimumsnormeringer. Det drejer sig om Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. De befinder sig for langt fra den virkelige verden, mener Hans Erik Møller.

»Vi er tæt på de problemstillinger, som forældrene oplever, og vi ser det med egne øjne. Vi har en anden kontakt med virkeligheden end dem på Christiansborg har,« siger byrådskandidaten, som har været formand i Børne & Familieudvalget i otte år i Esbjerg.

Han fortæller, at kommunen i 2016 og i 2018 endelig har fået tildelt flere penge til børneområdet, så normeringen i Esbjergs daginstitutioner forhåbentlig bliver bedre inden kort tid.

Blandt de partier, der siger nej til minimumsnormeringer, finder vi Det Konservative Folkeparti. Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er op til den enkelte kommune at afgøre normeringen i daginstitutionerne.

»Det er positivt, at de borgerlige vælgere og kommunalpolitikere sætter dagtilbuddene og indholdet af dem højt. Jeg er meget enig i, at antallet af voksne er en væsentlig faktor for kvaliteten, selv om det ikke er det eneste, der betyder noget. Derfor er det også rigtig godt, at diskussionen tages i kommunerne,« siger hun i en skriftlig kommentar til Altinget.

Det må godt koste

Partifællen Line Ervolder, der stiller op for Det Konservative Folkeparti i Københavns Kommune er en af de kandidater, der stemmer for minimumsnormeringer. Også selvom Københavns Kommune har et af landets bedste normeringer på daginstitutionsområdet.

»Det er vigtigt for især de helt små børn, at der skal være et bestemt antal mennesker til at tage sig af dem. Der skal være tid til, at de bliver taget op på skødet. Kernevelfærd som daginstitutioner, skoler, sygepleje og veje må gerne koste noget, for det skal være ordentligt. Man skal ikke aflevere sine børn i et halvdårligt tilbud,« siger Line Ervolder, der er sygeplejerske på Rigshospitalet og for første gang stiller op til kommunalvalget.

Christiansborg skal presses

BUPL-formanden Elisa Bergmann glæder sig over, at så mange byrådskandidater bakker op om minimumsnormeringer. Nu handler det om at få overtalt politikerne på Christiansborg.

»Når vi ved, hvor vigtigt det er, at børnene har et godt børneliv, hvor de trives med de rigtige udviklingsbetingelser i daginstitutionen, så er det helt i hegnet, at der er så stor forskel på kommunernes normeringer. Det skal ikke være et postnummer, der afgør barnets livschancer,« siger formanden, der sammen med kommunerne fortsat vil kæmpe for bedre normeringer.

»Det tyder på, at vi har nogle byrådskandidater, der ved, hvad der foregår ude i virkeligheden, og det forpligter. Kommunerne skal gøre alt, hvad de kan for at lægge et pres på Christiansborg sammen med os og sige: Vi har svært ved at klare det selv, og vi kan ikke være det bekendt overfor børnene, I bliver nødt til at hjælpe os. Det kræver en standard og penge til kommunerne til minimumsnormeringer.«