Amerikansk Nobelpristager og dansk forsker afdækker i nyt forskningsprojekt i Danmark betydningen af samspillet mellem forældre og dagtilbud, og hvordan pædagogernes indsats følges op i hjemmet.

Opdateret d. 9. februar 2018

Af: Helle Bjerre Christensen, journalist

I Danmark spiller pædagoger en vigtig rolle i at styrke børns udvikling.

Men hvordan påvirker de universelle tilbud og tiltag fra det offentlige egentlig børns udvikling af færdigheder og i sidste ende deres sociale mobilitet? Og hvilken betydning har samspillet mellem hjem og daginstitution?

Det undersøger forskere i et omfattende forskningsprojekt, der involverer forældre til 8000 børn i danske dagtilbud.

Bag projektet står den amerikanske økonom James Heckman, den danske seniorforsker Rasmus Landersø fra Rockwool Fondens Forskningsenhed samt forskere fra Københavns- og Aarhus Universitet.

”De fleste børn i Danmark får understøttet deres udvikling fra to kilder: Deres forældre og deres dagtilbud. Men der er meget lidt viden om, hvad forældre egentlig ved om deres børns hverdag i dagtilbud og deres syn på og tanker om dette”, siger Rasmus Landersø.

”Derudover ved vi i det hele taget ikke særlig meget om, hvordan offentlige tiltag påvirker og spiller sammen med den primære kilde til børns udvikling: Deres forældre.”

Skal skabe dynamik

I projektet ’Start på livet’ har forskerne via et spørgeskema spurgt forældre til børn i daginstitutioner over hele landet om, hvor meget de ved om deres barns hverdag i dagtilbud, og om hvordan de bruger den viden i samværet med deres børn. Forældrene bliver blandt andet også spurgt om, hvad de selv har fokus på i deres barns udvikling og læring.

”Ultimativt håber vi at opnå en dybere viden om, hvordan forældres og dagtilbuds understøttelse af børns udvikling og læring påvirkes af hinanden, og hvordan de samlede effekter af øget kvalitet i vuggestue og børnehave påvirker børns færdigheder”, siger Rasmus Landersø og nævner som eksempel:

”Et dagtilbud med stor fokus på sproglig udvikling og stimulans vil måske få nogle forældre til at fokusere mere på andre aspekter, når de har hentet børnene, mens det omvendt kan få andre forældre til at blive mere opmærksomme på selv at understøtte barnets sproglige udvikling derhjemme. På den måde vil dagtilbuddets indsats ikke bare ’lægges til’ forældrenes men ’dynamisk’ påvirke, hvad forældrene gør. Enten i positiv eller negativ retning.”

I projektet, der ventes færdigt i 2020, har forskerne indsamlet data om familiernes hverdag, vaner og aktiviteter i hjemmet og trækker også på evalueringer af sprogindsatser i institutionerne.

Svarene er ifølge de to forskere centrale i forhold til at forstå, hvilke muligheder samfundet har for at fremme social mobilitet og lige muligheder gennem dagtilbud.

Læs mere om forskningen i Børn&Unge nr 2/2018.