Her får du pædagogfaglig leder Mette Christensens, formand for Lederforeningen i BUPL Eva Munck Immertreus og formand for Kost og Ernæringsforbundet Ghita Parrys gode råd til, hvordan du som leder gør den ernæringsprofessionelle til en aktiv del af arbejdspladsen.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist / Foto: Colourbox,

Der er flere ting, du som leder kan fokusere på, hvis medarbejderne i køkkenet skal blive en del af fællesskabet. Her får du en håndfuld muligheder, som du kan tage afsæt i.

  1. Tag en beslutning om at prioritere området. Lav en klar og tydelig mad- og måltidspolitik og vær tydelig omkring forventningerne ved ansættelse af ernæringsprofessionelle, så begge parter kender forventninger til inddragelse, deltagelse på møder, de fysiske rammer mv.
  2. Dialog, dialog, dialog. Hold møde med køkkenpersonalet jævnligt eller lad dem deltage i personalemøderne, hvis der er gang i en planlægning, hvor den ernæringsprofessionelle kan bidrage med sin viden til fællesskabet og børnenes udvikling.
  3. Sørg for, at APV’en også inddrager køkkenet og indfør en MUS for de ernæringsprofessionelle, som kunne ligge naturligt i forlængelse af APV’en.
  4. Brug mad og måltidet som pædagogisk læringsrum i tæt samarbejde, så begge faggruppers interesse i det pædagogiske arbejde kan omsættes til børnene.
  5. Lad den køkkenansvarlige kommunikere til forældrene, når der som for nyligt kom nye kostråd, så de ernæringsfaglige kompetencer kommer i spil.
  6.  Giv plads til efteruddannelse og netværk i eksempelvis klyngerne eller på tværs af kommunerne, så de kan hente inspiration og energi andre steder fra.