I sin bog ”Mod til at lede” opremser den amerikanske psykolog og ledelsesforsker Brené Brown 16 udfordringer for modige ledere. Her kan du læse om fem af dem.

Opdateret d. 16. december 2019

Af: Ulla Bechsgaard, journalist og ledelsesrådgiver

Vær modig ved……

1. At forene mennesket til en helhed – med en stærk ryg, en åben front og et vildt hjerte

For Brené Brown består den stærke ryg i en rodfæstet selvtillid og i evnen til at sætte grænser. Den åbne front er hendes sårbarhed og nysgerrige indstilling. Det vilde hjertes kendetegn er, at »vi udlever paradokserne i vores liv og ikke giver efter for alt det enten-eller-bullshit, der hæmmer os.« Man må møde op med sårbarhed og mod, og frem for alt være både faste og venlige, mener Brown.

2. At bruge fælles magt, delt magt og indre magt

Tre elementer kan ifølge Brené Brown hjælpe ledere med at skabe klarhed om kerneopgaven. Fælles magt handler om at finde et fælles ståsted blandt forskellige interessenter og derved opbygge kollektiv styrke. Fælles magt bygger på gensidig støtte, solidaritet, samarbejde og anerkendelse af og respekt for forskellighed. Delt magt vil sige at give alle på teamet handlefrihed og anerkende den enkeltes særlige potentiale.

Delt magt bygger på tanker om, at alle har magt til at gøre en forskel, og at den magt kan forøges ved hjælp af nye færdigheder, viden, bevidsthed og selvtillid. Indre magt kendetegnes af evnen til at anerkende forskellighed og respektere andre. Den indre magt har rod i en grundlæggende stærk selvværdsfølelse og selvindsigt.

Når vi lader den indre magt danne grundlag for vores handlinger, tør vi sætte spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse, rokke ved status quo og spørge, om der mon findes andre veje til at opnå det, der er bedst for fællesskabet.

3. At anerkende, afmystificere og sætte ord på kollektiv frygt og usikkerhed

I usikre tider er ledere moralsk forpligtede til at rumme deres medarbejderes frygt og utryghed – at anerkende uroen og forvirringen uden at puste til den og dele viden uden uden at overdrive eller lyve. I perioder præget af knaphed og usikkerhed er det altafgørende, at man som leder accepterer usikkerheden.

Man må fortælle sine medarbejdere, at de nok skal blive informeret så meget som muligt, så snart man kan. Man skal være parat til at faktatjekke de historier, medarbejderne fortæller. I perioder med knaphed har man nemlig en tendens til at forestille sig det værst tænkelige.

4. At tale lige ud af posen og skride til handling

Alle ved, at man kan spare oceaner af tid og mental energi ved at vende sig om og konfrontere det, der jager en. Det er mindre skræmmende og intimiderende at stå ansigt til ansigt med situationen end at flygte fra den og hele tiden se sig over skulderen. Man må stoppe op, tage en dyb indånding, danne sig et overblik over, hvad det er, man forsøger at undgå, for så at finde ud af, hvad der skal til for at møde sårbarheden med åben front.

5. At lede med hjertet

Som modig leder skal man hele tiden bevare en nysgerrig indstilling til egne blinde vinkler, og til hvordan man får problemer frem i lyset. Samtidig skal man hjælpe og støtte sine medarbejdere, så de trygt kan finde deres egne blinde vinkler.


Kilde: Brené Brown: ”Mod til at lede”, Dansk Psykologisk Forlag

Læs også:
Områdeleder Berit Aagaard: Ja tak til mod i arbejdslivet 
Ledelsesforsker: Vær modig når du leder