Børnehuset Elverhaven har sammen med havearkitekt Helle Troelsen skabt en sansehave med 11 sanselige uderum. De giver deres bedste tips videre til andre institutioner, der vil stimulerer børnenes sanser.

Opdateret d. 11. september 2019

Af: Cæcilie Kallehave Jensen, Journalist

Børnehuset Elverhaven i Odense har brugt to år på at skabe en sansehave med 11 sanselige uderum. De skaber tilsammen en eventyrlig have, hvor børnene kan smage, mærke, dufte og sanse. I en sansehave er der som udgangspunkt ingen legeredskaber. I stedet ligger fokus på elementer, som kan styrke børnenes sanser og give dem ro ved naturen. En sansehave kan indeholde træstammer, højbede, orangeri og meget mere, som indbyder til undersøgelser. Pædagogerne i Elverhaven arbejder med en fælles undersøgende tilgang fremfor en konstaterende, hvilket også er et fokusområde i læreplanstemaet natur, udeliv og science. Der ligger mange tanker bag uderummene, forklarer Iben Due Lund, pædagogisk leder i Børnehuset Elverhaven.

»Børn har brug for at have et rum, hvor de bruger fantasien. I en tid, hvor der er fokus på det boglige, er det godt at få hægtet krop og følelser på de livsrammer, som børnene træder ind i,« siger hun.

Børnehuset fik hjælp af havearkitekten Helle Troelsen til at skabe sansehaverne. Her kommer deres bedste råd og erfaringer:

Sådan skaber I sanselige uderum

● Søg inspiration hos andre
Tag ud og kig hos nogen, som allerede har en sansehave, og sug til jer.

● Få styr på jeres værdigrundlag, pædagogik og mål
Hvad vil I rent pædagogisk med jeres have, og hvorfor vil I det? Præmissen er, at pædagogerne har udelivskompetencer og en interesse for udelivet, så det bliver en lystopgave og ikke en pligt.

● Få hjælp udefra
Få en professionel til at komme med et udspil til jeres have. På den måde bliver I også konfronteret med, hvad I selv tænker, I skal have og hvorfor. Det kan være godt at få et skub udefra, så I udvikler jer og kan se tingene fra nye perspektiver.

● Se på jeres børnegruppe
Hvad er det for en aldersgruppe, og hvordan kan haven bruges i relation til lige netop jeres børnegruppe?

● Effektiviser
Kom i gang! Få plantet, gravet og gjort klar, så I i fællesskab kan danne rammerne om jeres egen sansehave.

5 pædagogiske gevinster

● Mestring og robusthed
Børnene lærer at mestre, og de bliver robuste. De lærer at problemløse: Hvis de vil lave noget inden for disse rammer, så udtænker de selv, hvad der skal til.

● Selvstændighed
Det bliver en dyd at kunne selv. Det er lettest, når de ikke hele tiden skal bede om hjælp midt i deres leg eller projekter.

● Tålmodighed
Børnene bliver mere rolige, fordi processerne er længere. Udenfor skal man ikke rydde op, så de kan lade det stå.

● Fællesskab
Mange ting er bare lettest, hvis man er flere og samarbejder på kryds og tværs. Det giver en fællesskabsfølelse, når man løser en opgave sammen.

● Dialog
Børn og pædagoger får snakket om rigtig mange ting i samarbejdet om et projekt eller en opgave i sansehaven.

Styrk sanserne

Ifølge Elverhaven stimulerer deres sansehave børnenes sanser sådan her:

Lugtesansen
Børnenes lugtesans bliver stimuleret af forskellige urter, blomster, træer og dufte, som er i naturen.

Høresansen
I sanserummene vil børnene møde fuglefløjt, summen fra insekter, rislende vand, grene der knækker og et væld af andre lyde.

Synssansen
Alle rum har afvekslende farver, former og lys.

Smagssansen
Der er masser af urter, bær, blomster, frugt og grønt, som kan spises i de sanselige uderum.

Følesansen
I Børnehuset Elverhaven kommer følesansen i spil, når børnene oplever samvær og nærvær med andre i naturen. Det styrker den taktile sans.

Erindrings- og drømmesansen
Man kan styrke erindrings- og drømmesansen ved at henføre til en stemning, et minde eller et billede af noget velkendt.