Det vigtigste for et godt samarbejde er respekt for hinandens faglighed og fælles forberedelse. Sådan lyder det fra pædagog Lone Jensen og Jan Barslund, der har et samarbejde på 7 år bag sig.

Udgivet d. 12. august 2019

Af: Mathilde Graulund, Journalist, foto: Claus Bech

3 ud af 4 pædagoger er glade for samarbejdet med lærerne. Det viser BUPL’s vilkårsundersøgelse blandt knapt 6000 pædagoger på 6-18 års området gennemført i marts-april 2019. En af de tilfredse pædagoger er Lone Jensen, der arbejder på Nordskolen, afdeling Egebjerg ved Nykøbing Sjælland. Hun har samarbejdet med lærer Jan Barslund i omkring 7 år. Sammen har de vundet Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris på 250.000 kr. for deres fælles projekter.

Nu giver de deres erfaringer videre til andre pædagoger og lærere, der er igang med eller skal til at indgå et samarbejde i skolen.

1. Respekter hinandens faglighed

For at opnå et godt samarbejde, er det vigtigt at acceptere hinandens faglighed. Man skal lytte til de faglige argumenter, den anden kommer med, og respektere forskellene. Indgå i dialogen i stedet for at affeje den.

2. Prioriter fælles forberedelse

Det er vigtigt at forberede sig sammen for at opnå det bedste samarbejde i skolen. Begge parter bør være med under hele arbejdsprocessen, så man sammen kan evaluere løbende og efterfølgende. Det er også i fælles forberedelsen, at man kan tage sig tid til at rolle- og opgavefordele.

3. Vær nysgerrig overfor børn og kollegaer

Vær åben og nysgerrig overfor den andens faglighed. Man skal vise, at man er engageret og nysgerrig både overfor kollegaerne og børnene. Gå derfor ind i projekterne med åbent sind og vær spørgende.

4. Få plads til fordybelse

Rammerne til at fordybe sig er ideelle i et samarbejde. Det er en beslutning på lederniveau, men man skal også som medarbejder pointere det. Fordybelsen er vigtig for at skabe de bedste projekter sammen. Husk i den proces også at invitere andre kollegaer ind, så man får nye perspektiver på projektet.

5. Læg fordommene på hylden

Det er vigtigt at tage ja-hatten på, når man skal samarbejde med lærerne. Det nytter ikke, at man trækker på de negative historier. Gå ind i det med åbent sind og tro på, at det bliver et godt samarbejde. For det gør det. Man er på lige fod som kollegaer, man har bare forskellige fagligheder, og det skal man huske på. Bak hinanden op i stedet for at modarbejd hinanden.

Læs mere om Lone Jensen og Jan Barslunds samarbejde, og hvad de vil bruge pengene fra Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris til i Børn&Unge nr. 7.