Børnehuset Nøddehegnet i Næstved er en af de 100 institutioner, der har fået sociale normeringer. De to ekstra pædagoger giver et stort pædagogisk overskud. Læs leder Annette Duelunds positive effekter af de sociale normeringer.

Opdateret d. 7. februar 2020

Af: Mathilde Graulund, Journalist, foto: Jeppe Carlsen

Det har været helt specielt for Børnehuset Nøddehegnet at være en af de 100 institutioner, der fik puljemidler til sociale normeringer. For dem har det betydet, at de i hele 2019 og 2020 har fået tildelt 75 pædagotimer plus en pædagog på 22 timer i 3,5 måned i 2019. De har derfor 2 ekstra pædagoger ansat til 50 børn på nuværende tidspunkt.

Og det kan mærkes, siger leder Annette Duelund.

»Det er et boost uden lige at have fået ekstra pædagoger. Det er en kæmpe gave,« siger lederen af den integrerede institution i Næstved.

Tid til det enkelte barn

Med 2 ekstra pædagoger på stuerne, har Børnehuset Nøddehegnet haft mulighed for at arbejde fokuseret med de børn, der har ekstra meget brug for det. De har prioriteret at skabe et sprogværksted, hvor en pædagog går fra 20 timer om ugen for at arbejde fokuseret med børn med sprogvanskeligheder.

Der er mulighed for, at pædagogen kan tage helt ned til 1 barn fra og arbejde med i sprogværkstedet. For der er altid nok pædagoger på stuerne til at tage sig af de andre børn. Det skaber overskud og pusterum, at der er tid til at tage sig af det enkelte barn, siger leder Annette Duelund.

»Nu er her et pædagogisk overskud, der gør det endnu mere rart at være her. For både børn, pædagoger og forældre,« siger hun.

Ekstra hænder gav overskud

Sprogværkstedet er ikke den eneste indsats, som leder Annette Duelund igangsatte efter midlerne fra sociale normeringspuljen tikkede ind. Et udvidet forældresamarbejde og tidlig indsats med en ekstra pædagog i vuggestuen blev også muligt. De ekstra hænder kan mærkes i hele huset.

Pædagogerne bliver ikke længere afbrudt af et bleskift midt i deres fokuserede pædagogiske arbejde med en lille gruppe. Det tager en anden sig af. For pædagogerne har helt klare funktioner, når de møder ind. Nogle er praktisk voksne, andre er overbliksvoksne eller aktivitetsvoksne. Det giver en ro, at personalet har tid til opgaverne. Og selvom institutionen har mødt modgang, har de sociale normeringer gjort det muligt stadig at gennemføre pædagogiske forløb, fortæller Annette Duelund.

»Vi havde en kæmpe vandskade i 2018/2019, men klarede den, fordi vi har ressourcerne i huset. Selvom vi flyttede til en anden institution og tilbage igen, gennemførte vi de pædagogiske forløb, vi havde planlagt. Ellers kunne vi være lagt helt ned,« fortæller lederen.

Se fotoreportagen og bliv endnu klogere på Børnehuset Nøddehegnets arbejde med sociale normeringer i Børn&Unge nr. 2 2020.