Som led i en større handleplan for pædagoguddannelsen tilføres professionshøjskolerne nu 17,5 millioner kroner til styrkelse af kvaliteten i uddannelsen. Pengene er velkomne, men der skal flere til, mener BUPL.

Udgivet d. 8. januar 2019

Af: Tríne Vinther Larsen (Journalist), Foto: Colourbox

For få timer, for lavt fremmøde og knas med kvaliteten. Pædagoguddannelsen er i talrige studenterundersøgelser og analyser gennem de senere år blevet mødt med megen kritik.

Men som led i en større handleplan med initiativer, der skal rette op på og styrke kvaliteten i pædagoguddannelsen, tilføres den nu 17,5 millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

»Pædagoguddannelsen er måske den allervigtigste uddannelse, vi har. Det er pædagogerne, der giver vores børn en spændende hverdag, lærer dem at indgå i fællesskaber og hjælper udsatte. De spiller en unik rolle for, at vores børn får en god start på livet,« siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) om baggrunden for tildelingen.

Bedre studieteknik og krævende prøver

Professionshøjskolerne får pengene, så de kan gøre endnu mere for at klæde studerende grundigt på til jobbet som pædagog, lyder det i pressemeddelelsen.

Hvad professionshøjskolerne konkret skal gøre, står beskrevet i den handleplan, som allerede i sommeren 2018 blev præsenteret af en særligt nedsat følgegruppe for den stærkt kritiserede pædagoguddannelse.

’Blandt initiativerne i handleplanen er, at nye studerende får et tilbud om undervisning i god studieteknik, så de bliver bedre rustet til at studere. Derudover indføres der mødepligt til undervisningen på uddannelsens grundforløb, så nye studerende kan opbygge gode studierutiner. Et tredje initiativ er mere fagligt krævende prøver’, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

BUPL: Der skal meget mere til

BUPL tog vel imod de i alt ni initiativer i handleplanen, da den blev søsat, men kritiserede dengang den manglende finansiering og påpegede en generel underfinansiering af uddannelsen.

Nu glæder forretningsudvalgsmedlem i BUPL med ansvar for uddannelsesområdet, Lasse Bjerg Jørgensen, sig også over ministerens 17,5 millioner og pæne ord om pædagoguddannelsen. Der skal dog meget mere til for virkelig at styrke kvaliteten, mener han.

»Det er dejligt, at ministeren har fået øje på vigtigheden af uddannelse, og de 17, 5 millioner er velkomne som en begyndelse på en egentlig økonomisk saltvandsindsprøjtning til pædagoguddannelsen. Men det kan kun være en begyndelse. Historisk set har pædagoguddannelsen altid haft et lavere taxametertilskud end de øvrige lignende professionsuddannelser, og tilskuddet bør løftes mindst til niveau med eksempelvis lærer- og sygeplejerskeuddannelserne. Vi har brug for den samme indholdsmæssige og uddannelsesmæssige kvalitet, som de uddannelser har,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Hvad skal der til for virkelig at styrke kvaliteten?

»Ud over flere midler til flere timer, mere feedback og bedre og mere håndholdt vejledning til de studerende, så skal den lønnede praktik på uddannelsen også afskaffes. Bare omlægningen til SU-praktik vil koste et tre-cifret millionbeløb, så 17,5 millioner kan kaldes en spæd begyndelse, men man bliver altså nødt til at kigge på yderligere finansiering. Det har vi jo en glimrende mulighed for, når pædagoguddannelsen skal evalueres i 2020,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.