Log ind

ARRANGEMENTER

Webinarer om fritids- og skolepædagogik


BUPL står i vinterhalvåret 2021/22 bag fire virtuelle temaaftener om fritids- og skolepædagogik. Her udfolder forskere emner som fællesskabers betydning for trivsel, pædagogers arbejde med børns og unges dannelse, kreative processer der fremmer fællesskaber, og fritidspædagogik der giver præstationsfrigørende rum for børn og unge. Vær med og få ny viden.


De fire temaaftener om fritids- og skolepædagogik består af først et oplæg fra en forsker, som derefter diskuterer pointer og udfordringer inden for emnet med BUPL’s formand Elisa Rimpler. Hver temaaften varer ca. en time.

 • Fællesskabers betydning for børn og unges trivsel: onsdag 27. oktober 2021 kl. 14-15 (online webinar).

Helle Rabøl, ph.d. i pædagogisk psykologi, postdoc. ved Aarhus Universitet/DPU, fortæller om trivsel og betydningen af at indgå i fællesskaber. Der er mange forskellige slags fællesskaber i fritid og skole – og de kan komme i kamp og medvirke til ensomhed og mistrivsel. Men der er også en sammenhæng mellem den sociale og faglige indsats, når det gælder trivsel. Hør om, hvordan vi som fritidspædagoger skal træne blikket i at få øje på sociale mekanismer og styrke børn og unges socialfaglige trivsel i både skole og fritid. Onsdag 27. oktober 2021 kl. 14-15 (online webinar).


 • Pædagogers arbejde med børns og unges dannelse i sfo, klub og skole: mandag 22. november 2021 kl. 14-15 (online webinar)

Lene Tanggaard, ph.d., professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, tager begrebet dannelse under behandling. Hun sætter fokus på, hvordan vi skal kunne forstå den sociale horisont omkring os, og hvordan pædagogers arbejde med børn og unges dannelse er så vigtig i den sammenhæng. Dannelse er bl.a. at vide, at vi har en omverden, som vi skal passe på, og at forstå, at vores handlinger har betydning for andre – det er at kunne forstå kammeraten ved siden af og at indgå i et fællesskab. Dannelse kan være svært at få greb om, men på denne temaaften vil vi konkretisere, hvad det er hos os i en fritidspædagogisk sammenhæng.


 • Fritidspædagogiske rum fri for præstationspres for børn og unge: onsdag 15. december 2021 kl. 19-20 (online webinar)

Anders Petersen, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, taler med udgangspunkt i det, han kalder mistrivsel i præstationssamfundet, og hvordan han ser, at det råber på præstationsfrigørelse. Anders er optaget af præstationsfrigørende rum, og hvordan fritidspædagogikken kan bidrage til at etablere sådanne rum for børn og unge. Hør Anders’ bud på, hvordan pædagoger kan bidrage til at sikre trivsel gennem præstationsfrigørende rum i fremtiden.


 • Kreativitet og inkluderende fællesskaber i fritidsinstitutioner: tirsdag 11. januar 2022 kl. 19-20 (online webinar)

Mikkel Snorre Wilms Boysen, ph.d. og docent ved Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon, tager udgangspunkt i, at kreative processer både kan fremme fællesskab og inklusion og styrke vores livskvalitet og motivation. Han sætter i sit oplæg fokus på, hvordan pædagoger kan styrke det kreative miljø gennem pædagogiske og organisatoriske greb – også uden at have en særlig kreativ ekspertise. Hør også om, hvordan han ser, at pædagoger kan skabe netværk med kreative professionelle, der kan hjælpe med til at styrke kreative aktiviteter og værksteder i det pædagogiske miljø.

Målgruppe

Webinarerne henvender sig især til pædagoger og ledere på fritids- og skoleområdet. Andre interessenter på fritids- og skoleområdet er også meget velkomne til at deltage.

Online webinarer

De fire temaaftener foregår som webinarer online via Teams. Deltagerne får senest dagen før det enkelte webinar tilsendt et Teams-link fra BUPL og tekniske tips til, hvordan man deltager. Webinarerne er gratis. Deltagelse kræver blot en smartphone/ pc og en wifi-forbindelse. Log på i god tid.

Webinarer optages

Vi optager alle fire webinarer, så du får mulighed for at se oplæggene senere, hvis I vil se oplæggene sammen i personalegruppen, eller hvis webinar-tidspunkterne ikke passer godt med arbejds- og familietid. Der vil være link herfra siden, og vi annoncer via nyhedsbrevet. Vi regner med at kunne lægge webinar-videoer ud ugen efter hvert oplæg.

Spørgsmål til forskerne og Elisa?

Har du spørgsmål til de enkelte forskere eller til Elisas perspektiv på emnerne, kan du skrive spørgsmålene til os i tilmeldingsformularen via linket nedenfor.

Tilmelding

Tilmeld dig webinarerne om fritids- og skolepædagogik via linket her

Tilmeldingsfrist: Tilmeld dig senest to dage før det webinar, du ønsker at deltage i, foregår.

Tid og sted

 • Onsdag den 27. oktober 2021
 • Kl.14.00 - 15.00
 • Mandag den 22. november 2021
 • Kl.14.00 - 15.00
 • Onsdag den 15. december 2021
 • Kl.19.00 - 20.00
 • Tirsdag den 11. januar 2022
 • Kl.19.00 - 20.00
 • online
 • Tilføj begivenhed til kalender 2022-01-11 19:00:00 2022-01-11 20:00:00 Europe/Copenhagen Webinarer om fritids- og skolepædagogik BUPL står i vinterhalvåret 2021/22 bag fire virtuelle temaaftener om fritids- og skolepædagogik. Her udfolder forskere emner som fællesskabers betydning for trivsel, pædagogers arbejde med børns og unges dannelse, kreative processer der fremmer fællesskaber, og fritidspædagogik der giver præstationsfrigørende rum for børn og unge. Vær med og få ny viden. online BUPL

  Spørgsmål

  Konsulent Trine Ankerstjerne, tia@bupl.dk