Log ind

ARRANGEMENTER

Konference: Vuggestuebørns trivsel (Østjylland & Århus)


På konferencen ser vi blandt andet på betydningen af tidlig tilknytningsrelation samt ADBB, som bruges til at opdage tidlig social tilbagetrækning hos børn. Du får også indsigt i børns perspektiver på overgange mellem steder og relationer i dagtilbuddet, mellem hjem og vuggestue og i overgangen til børnehave. Konferencen finder sted den 1. marts 2022.


Konferencen  handler om

Konferencens første oplægsholder vil fokusere på mistrivsel og utryghed i de første leveår, som er en alvorlig risikofaktor for børns udvikling på lang sigt. Samtidig er spædbørn mere ‘usynlige’ for samfundet, og deres problemer er svære at opdage. Med oplægget her sætter cand.psyk. og Ph.D. Mette Skovgaard Væver fokus på den tidlige opsporing af spæd- og småbørn. Hun fortæller om betydningen af den tidlige tilknytningsrelation for barnets udvikling samt om opsporingsredskabet ADBB, som anvendes til at opdage tidlig social tilbagetrækning hos det lille barn. Hun giver eksempler på anvendelse af ADBB i sundhedsplejepraksis.

 

Senere på konferencen retter vi fokusset mod småbørns (0-3 år) perspektiver på overgange mellem steder og relationer – både i hverdagen i dagtilbuddet, når børn skifter mellem forskellige aktiviteter og situationer og i skift mellem steder, fx dagligt mellem hjem og vuggestue og i overgangen fra vuggestue til børnehave.

 

Lektor, Ph.D. Pernille Juhl tager udgangspunkt i delprojektet udforsker spørgsmål som:

 • Hvad er børnene optaget af?
 • Hvad ser ud til at være vigtigt for dem?
 • Hvornår ser de ud til at have det godt/mindre godt?
 • Hvad gør børn, når de bevæger sig på tværs af steder?
 • Hvordan bruger børn hinanden og forskellige voksne til at orientere sig i nye muligheder?

 

Thomas Gitz-Johansen vil om eftermiddagen sætte fokus på betydningen af de psykologiske og følelsesmæssig behov hos små børn. Med udgangspunkt i sin forskning blandt de 0-2 årige i vuggestuen sætter fokuserer han på den vigtige del af det pædagogiske arbejde, der handler om omsorg. Thomas Gitz-Johansen vil også komme ind på betydningen af omsorgsarbejdets betingelser.

 

Program

kl. 9:00:    Morgenkaffe

kl. 9:30:   ”Den tidlige opsporing – tegn på mistrivsel blandt spæd- og småbørn”, oplæg ved Mette Skovgaard Væver

kl. 10:50:   Pause

kl. 11:00:   ”Hvordan har små børn det i forbindelse med overgang til vuggestuen?”, oplæg ved Pernille Juhl

kl. 12:00:    Frokost

kl. 13:00: ”Hvordan har små børn det i forbindelse med overgang til vuggestuen?”, oplæg forsat ved Pernille Juhl

kl. 13:30: ”Følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne”, oplæg ved Thomas Gitz-Johansen

kl. 14:15: Kaffepause

kl. 14:30: ”Følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne”, oplæg fortsat ved Thomas Gitz-Johansen

kl. 15:30: Afrunding på konferencen

kl. 15:35: Tak for i dag

 

Om oplægsholderne

 

Mette Skovgaard Væver, cand.psych., Ph.D. og lektor i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hun er autoriseret og specialist i psykoterapi.

Mette Skovgaard Væver er leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), som arbejder for at styrke den sociale og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreressourcer og 0-6 årige spæd- og småbørns psykiske sundhed.

Mette Skovgaard Væver er leder af flere store igangværende forskningsprojekter, som du kan læse mere om her: psy.ku.dk/cif

 

 

Pernille Juhl, lektor (Ph.d.) i psykologi på Roskilde Universitet, Center for Daginstitutionsforskning, hvor hun pt. forsker i børns hverdag i dagtilbud. Pernille Juhl har blandt andet beskæftiget sig med tidlig indsats, forældresamarbejde, kvalitet i dagtilbud, børneperspektiver og pædagogisk faglighed.

Hun har sammen med bl.a. Thomas Gitz-Johansen udgivet boget ”Har du det godt? Om at have det godt i daginstitutionernes hverdag” (Dafolo, 2019). Læs mere om bogen

 

 

 

Thomas Gitz-Johansen, forsker ved Roskilde Universitet i barndom og børneinstitutioner med særlig fokus på vuggestuen og vuggestuebørn. Seniorkandidat ved Jung Instituttet i København.

Han har blandt andet udgivet bogen ”Vuggestueliv: Omsorg, følelser og relationer”, (Samfundslitteratur, 2019). Læs mere om bogen

Thomas Gitz-Johansen har sammen med bl.a. Pernille Juhl udgivet boget ”Har du det godt? Om at have det godt i daginstitutionernes hverdag” (Dafolo, 2019). Læs mere om bogen

 

 

Pris & tilmelding

Medlemmer af BUPL: 395 kroner

PLS’ere, pensionister og ledige: Gratis

Øvrige faggrupper under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation): 1.000 kroner

Tilmeldingen er bindende, og BUPL refunderer ikke eventuelle udgifter til vikar, p-afgift, transport m.v.

 

Mød trygt op

Du kan trygt møde op til arrangementet, hvor vi alle tager ansvar for at mindske smitterisikoen. Vi sørger for afstand og stiller gratis mundbind og håndsprit til rådighed.

Læs, hvad Centralværkstedet konkret gør, og hvordan du skal forholde dig:

Centraværkstedets coronaforanstaltninger

Målgrupper

Pædagoger og ledere, der er medlem af BUPL Århus og BUPL Østjylland, er velkomne på konferencerne.

 

Afbud

Tilmeldingen er bindende, men bliver du forhindret i at deltage, kan du sende en BUPL-kollega i stedet for. Du skal blot sende os en mail (ostjylland@bupl.dk) med BUPL-kollegaens navn senest fredag den 18. februar 2022, kl. 12. – Under alle omstændigheder vil vi gerne have besked, da der er forplejning til arrangementet.

 

Hvis du allerede var tilmeldt den 13. maj 2020 eller 23. februar 2021

Var du allerede tilmeldt konferencen “Vuggestuebørns trivsel”, da den var planlagt til den 13. maj 2020 eller den 23. februar 2021, så gælder din bindende tilmelding stadig (du behøver derfor ikke at tilmelde dig igen). Dog dispenserer vi fra bindingen, hvis du er forhindret i at deltage den 1. marts 2022. Men det kræver, at du hurtigst muligt uden omkostninger melder afbud til faglig konsulent Bente Christensen (35 46 56 12). Hun kan også svare på andre spørgsmål vedrørende arrangementet.

 

Eventuelle ændringer i arrangementet

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet, datoen, stedet mv., hvis det bliver nødvenligt. Eventuelle ændringer i ovennævnte sender vi direkte besked om til de tilmeldte via Min Side. Det er derfor vigtigt, at du holder dig selv orienteret via Min Side.

Gå til Min Side (brug fx NemID til at logge på)

Tid og sted

 • Tirsdag den 1. marts 2022
 • Kl.09.00 - 15.35
 • Centralværkstedet, Værkmestergade, Aarhus, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 21. februar 2022 00:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-03-01 09:00:00 2022-03-01 15:35:00 Europe/Copenhagen Konference: Vuggestuebørns trivsel (Østjylland & Århus) På konferencen ser vi blandt andet på betydningen af tidlig tilknytningsrelation samt ADBB, som bruges til at opdage tidlig social tilbagetrækning hos børn. Du får også indsigt i børns perspektiver på overgange mellem steder og relationer i dagtilbuddet, mellem hjem og vuggestue og i overgangen til børnehave. Konferencen finder sted den 1. marts 2022. Centralværkstedet, Værkmestergade, Aarhus, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til arrangementet, så ring til faglig konsulent Bente Christensen på 35 46 56 12.