Log ind

ARRANGEMENTER

AFLYST: TR modulkursus 2020 (Aarhus)


TR modul-kursus 9.-13. november 2020 er desværre aflyst.


Opdateret 2. oktober 2020. Vi er desværre nødt til at aflyse modulugen og faglig fredag pga. Covi-19-situationen. TR har fået mail herom.


 

Indhold

• Repræsentant for dine kolleger (hel dag)
• TR-leder samarbejdet (hel dag)
• Tillidsrepræsentant med relationer (halv dag)
• Sygdom og afsked (hel dag)
• Løn og ansættelse (hel dag)
• Bisidderrollen (halv dag)
• Pension (halv dag)
• Pseudoarbejde (halv dag)
• Overenskomst (halv dag)
• Ytringsfrihed og whistleblower (halv dag)
• Faglig fredag (hel dag)

Der er vikarrefusion for de kurser, du deltager i. Det er de timer, din institution kan købe vikar for, i dit fravær.

Der ydes fuld forplejning i forbindelse med deltagelse.

Tilmelding senest den 23. oktober.

Repræsentant for dine kollegaer
Repræsenterer du dine kollegaer? Som TR er det helt afgørende, at vi repræsenterer vores kollegaer, når vi arbejder for at forbedre vores og kollegaernes arbejdsliv. Men det er svært. Mere svært end det lyder. Kom og bliv klogere på medinddragelse, kollegaengagement, arbejdspladsfællesskab, deltagereffekt og bliv provokeret på dine egne barrierers vegne om, hvorfor det ikke lykkedes. Sidst men ikke mindst skal vi arbejde med, hvordan vi omsætter kollega følgeskab til magt og indflydelse.
UNDERVISERE: Mette Skovhus Larsen, forretningsudvalget i BUPL forbund og Carin Weibull, faglig sekretær, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Mandag den 9. november kl. 8.30-15.30.

TR- og ledersamarbejdet
Et reelt aktivt samarbejde med løbende dialog mellem tillidsrepræsentanter og leder er af afgørende betydning for medarbejderindflydelse, trivsel og gode udviklingsprocesser på arbejdspladsen.
Dette kursus er målrettet mod at få inspiration til:
• at klarlægge TR`’s rolle og strategiske tilgang til samarbejdet, med det formål på en gang både at være konstruktiv kritisk og være aktiv medskabende, til arbejdspladsens fælles bedste.
• at få tydeliggjort ledelsens rolle og høre et ledelsesperspektiv i et sådant samarbejde
• hvordan kan samarbejdet mellem TR og leder etableres?
• hvordan skabes en forventningsafstemning af TR´ens rolle blandt kolleger, leder og dig selv som TR?
Dagen vil bestå af oplæg og konkrete praksiseksempler på TR-leder samarbejdet, samt gruppearbejde med afsæt i cases der relaterer sig til praksis.
Afslutningsvis udarbejder du en individuel konkret handleplan for dine første tiltag, du kan gå hjem og handle på.
UNDERVISERE: Ulf Groth Berntsen, leder TR & Dorte Kyed Søndergaard, faglig sekretær, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Mandag den 9. november kl. 8.30-15.30.

Tillidsrepræsentant med relationer
Tillidsrepræsentanter vil gerne være synlige, nærværende og relevante overfor både medlemmer og potentielle medlemmer. Det kræver, at den enkelte TR kan relatere til andre mennesker – ikke som en maskinel netværksøvelse, men ud fra det personlige udgangspunkt, vi hver især har.
At blive mere synlig som TR handler ikke om at være introvert eller ekstrovert. Eller om at råbe højt på bekostning af andre. Det handler om, at den enkelte TR står ved sit eget udgangspunkt, sin egen personlighed, sin historie og relaterer ud fra dette.
På denne dag giver forandringsvejleder Anders Bjørk og kommunikationstræner, Anders Gisselmann, TR´eren en række nye indsigter og værktøjer, som kan styrke den enkeltes forståelse af sig selv og andre i arbejdet med at skabe relationer og synlighed.
Du vil gå fra dagen med en større forståelse af egne styrker og en styrket bevidsthed og tro på, at du med dit unikke udgangspunkt kan inspirere både eksisterende og potentielle BUPL´ere – ikke bare, når der skal problemløses, men også i hverdagen på arbejdspladsen.
UNDERVISERE: Anders Bjørk, forandringsvejleder og Anders Gisselmann, kommunikationstræner.
TIDSPUNKT: Tirsdag den 10. november kl. 8.30-15.30.

Sygdom og afsked
Alle tillidsrepræsentanter kommer ud for kolleger, der rammes af sygdom. Men hvad siger reglerne – og hvad er min rolle som tillidsrepræsentant?
På dette kursus vil du stifte bekendtskab med reglerne i forbindelsen med sygefravær, arbejdsfastholdelse og afsked. Vi vil gennemgå forløbet i forbindelse med et sygeforløb – både i forhold til Jobcentret og arbejdsgiveren, samt jeres rolle som bisiddere. Vi vil give jer et overblik over lovgivningen på området, med de seneste ændringer.
Som TR er det vigtigt at vide, hvordan du skal og kan handle – og hvor hjælpen findes.
Der vil være plads til, at I kan diskutere jeres erfaringer og rolle, og I vil få mulighed for at arbejde med en case.
UNDERVISERE: Tove Toft og Ditte Marie Plovmand, BUPL Århus
TIDSPUNKT: Tirsdag den 10. november kl. 8.30 – 16.00.

Løn og ansættelse
En lang række ansættelsesretlige regler danner grundlaget for arbejdslivet. Som tillidsrepræsentant vil du opleve, at kolleger kigger til dig, for at komme med svar på mange af spørgsmålene til disse regler, ligesom ledelsen forventer, at du er bekendt med dine kollegers og dine egne ansættelsesretlige forhold.
På kurset vil de regler, der ligger til grund for en ansættelse, blive gennemgået. Vi dykker ned i nogle af de regler, som giver anledning til flest spørgsmål, så I har de bedst mulige forudsætninger for at svare på spørgsmål fra kolleger og at bidrage ligeværdigt ind i samarbejdet med ledelsen.
Et af de elementer i ansættelsen, som har stor interesse og betydning for kollegerne, er lønforholdene. Som tillidsrepræsentanter er det vigtigt, at I er bekendt med reglerne om lønfastsættelse, lønstruktur og lønanciennitet samt de lokale aftaler BUPL Århus har indgået med Aarhus Kommune, så I kan hjælpe Jeres kolleger til at forstå deres lønseddel.
På kurset arbejdes der med konkrete spørgsmål og cases.
UNDERVISERE: Christian Kejlskov Juhl, lønsagsbehandler & Maja Faust Rasmussen, jurist, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: Onsdag den 11. november kl. 8.30 – 16.00.

Bisidderrollen
At være bisidder, er en del af det at være TR. For mange er det en opgave, der kan virke stor og krævende.
Hvis det lyder som noget farligt, eller noget man skal være specialiseret i for at kunne håndtere, så er dette kursus noget for dig.
Kurset er bygget sådan op, så du først får et overordnet oplæg om hvilke regler og rettigheder, der gælder i forbindelse med det at være bisidder.
Herefter kommer du til at arbejde med en case i en gruppe, hvor vi har blandet Jer efter erfaring og arbejdsplads. Hensigten er, at du får mulighed for at drøfte forskellige handlemuligheder med andre tillidsrepræsentanter med forskellige udgangspunkter.
Vi samler løbende op gennem plenumdiskussioner.
UNDERVISERE: Tove Toft, personsagsbehandler og Claus Nielsen, fællestillidsrepræsentant, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: onsdag den 11. november kl. 8.30 – 12.30.

Pension
Lær at tage et pensionstjek – og få styr på pensionen.
Du er, som tillidsrepræsentant, nødt til at kende de basale forudsætninger i Pensionspakken, som alle pædagoger har, i Pædagogernes Pension, for at kunne hjælpe kolleger til at tage deres eget Pensionstjek.
På dette kursus får du en gennemgang af Pensionspakken, som både er en opsparing til din alderdom, og forsikringer ved sygdom og død.
Du får derudover en indføring i de mange selvbetjenings- muligheder og beregningsværktøjer, som findes på Pædagogernes Pensions hjemmeside, pbu.dk
Du får mulighed for at prøve Pensiontjekket, og beregne, hvad det betyder for din pension, at du går op/ned i tid.
Du hører lidt om BUPL Århus’ arbejde i PBU og med lokale seniorinitiativer
Derudover bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål. Medbring bærbar computer eller tablet, samt NemID.
UNDERVISERE: Anne Engstrøm, Pædagogernes Pension og Lars Møller, faglig sekretær, BUPL Århus og PBU-delegeret.
TIDSPUNKT: Onsdag den 11. november kl. 12.00 – 16.00.

Pseudoarbejde
– hvordan vi fik travlt med at lave ingenting og hvad vi gør ved det?
Egentlig skulle Anders have holdt sit oplæg på TR-Træffet, der som bekendt blev aflyst pga Corona. Heldigvis er det lykkedes for os, at få en aftale med ham i forbindelse med vores Modul-uge.
Det er på tide at gøre op med den gammeldags måde at tænke og arbejde på, hvis vi ikke skal blive til grin overfor både vores fremtid og vores fortid. Der skal et opgør mod et af arbejdsmarkedets største udfordringer: Pseudoarbejdet.
Pseudoarbejdet kan bl.a. være alt det, der tager tid fra kerneopgaven. Vi vil få lejlighed til at tale om, hvordan det ser ud i hverdagen, hvad vi kan gøre på arbejdspladsen til dagligt, samt om det kan være et emne for BUPL i fremtiden.
UNDERVISER: Anders Fogh Jensen, filosof.
TIDSPUNKT: Torsdag den 12. november kl. 8.30 – 12.30.

Overenskomst
Overenskomsten er det ansættelsesretlige grundlag for jer og jeres kollegaer. Det er overenskomsten, der forbedrer jeres vilkår i forhold til lovens minimumsregulering.
På kurset vil vi tage en kort indflyvning over overenskomsternes historiske oprindelse og på den kamp der lå til grund for de første overenskomster.
Vi vil på kurset også beskæftige os med fagforeningens og TRs rolle i forhold til kollegaer, arbejdsgivere og samfund, ligesom vi vil tage et kig på forskellen mellem ”de røde” og ”de gule” fagforeninger.
Endelig vil vi beskæftige os med, hvordan en overenskomst bliver til, hvad den indeholder og hvilke andre rettigheder der er udledt af, at I har overenskomst på jeres arbejdsplads, så I bliver skarpe på, hvorfor det er en fordel for jer og jeres kollegaer, at der er overenskomstdækning af jeres område.
På kurset vil der være tid til at skue tilbage til OK18 og frem mod OK21, og til at drøfte de emner, som rejser sig i rummet. Der vil være plads til at diskutere erfaringer, problematikker og dilemmaer forbundet med overenskomster og fagforeningsmedlemsskaber.
UNDERVISER: Maja Faust Rasmussen, jurist, BUPL Århus
TIDSPUNKT: Torsdag den 12. november kl. 8.30 – 12.30.

Ytringsfrihed og whistleblower
Alle mennesker har en grundlæggende ret til at ytre sig. Men som TR og medarbejder i det offentlige har der over en årrække været en tendens til, at ytringsfriheden har været trykket.
På kurset vil vi give jer en overordnet indføring i ytringsfrihedens retlige grundlag, hvorefter vi vil dykke ned i den rolle I som TR har, i de forskellige fora, som I bevæger Jer i. Vi vil beskæftige os med emner som: hvor må I ytre Jer, om hvad, og på hvis vegne? Ligesom vi vil snakke om, hvorfor det kan være godt at ytre sig.
På kurset vil vi have fokus på tre overordnede veje til at ytre sig som TR eller medarbejder: ytringsfrihed, meddeleret og whistleblower. Kurset vil være bygget op omkring oplæg, vidensdeling og refleksion gennem casearbejde.
UNDERVISERE: Lone Kidmose, sagsbehandler og Maja Faust Rasmussen, jurist, BUPL Århus.
TIDSPUNKT: torsdag den 12. november kl. 12.00 – 16.00.

Faglig fredag
Vi indbyder alle TR til faglig fredag, der runder modul-ugen af.
På dagen kan du høre et oplæg om din rolle som tillidsrepræsentant for kollegerne på arbejdspladsen. Du kan også møde BUPL´s forbundsformand Elisa Rimpler, og endelig kan du høre et oplæg om, hvordan man kan arbejde med humor på arbejdspladsen.
Politisk påvirkningsarbejde v/ BUPL´s forbundsformand Elisa Rimpler. Besøg af forbundsformanden, der bl.a. vil tale om OK21 og det politiske påvirkningsarbejde.

Deltagereffekten v/ Esben Noël Hjort. Som TR er der mange opgaver. Men for at have succes i dit TR-hverv er der én af dem, der overskygger alle: Relationsarbejdet.
Stærke professionelle relationer til dine kolleger er nøglen til et lykkes i rollen som TR, og kan være med til at skabe konkrete forbedringer af arbejdsforhold, organisere flere medlemmer, og til at involvere kollegerne i det faglige arbejde på arbejdspladsen. Oplægget vil fokusere på, hvordan du, som TR, kan arbejde strategisk med relationsarbejde og inddragelse af kolleger, og vil tage udgangspunkt i organiseringsteori, adfærdsvidenskab samt en masse eksempler fra det virkelige liv.

Humor som værktøj til arbejdsglæde v/ Karen Marie Lillelund, foredragsholder. Det humoristiske overskud starter hos os selv. Vi vil få mange forskellige bud på, hvordan vi kan begynde i det nære, fx på jobbet. Humor skal trænes, og det er aldrig for sent at gå i gang. Der er mange forskellige veje til mere munterhed i hverdagen og alt efter personlighed vil nogen virke lettere end andre. Men en ting er sikkert: der er en humoristisk vej for os alle.

Hvis du har behov for at få nærmere forklaringer eller har spørgsmål til de enkelte kurser, så henvend dig til fællestillidsrepræsentanterne i BUPL Århus.

Pjecen med alle kurserne (pdf, 16 sider).

Tid og sted

  • Mandag den 9. november 2020
  • Kl.08.30 - 16.00
  • BUPL-huset, BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C
  • Tilføj begivenhed til kalender 2020-11-09 08:30:00 2020-11-09 16:00:00 Europe/Copenhagen AFLYST: TR modulkursus 2020 (Aarhus) TR modul-kursus 9.-13. november 2020 er desværre aflyst. BUPL-huset, BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C BUPL

    Spørgsmål

    Fællestillidsrepræsentanter Gitte Egstrand Andersen, gea@bupl.dk og Claus Nielsen, cln@bupl.dk