Log ind i A-Kassen

ARRANGEMENTER

TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland


Er du valgt som tillidsrepræsentant for nylig, og har du ikke deltaget i BUPL Østjyllands TR-grunduddannelse før, så får du chancen i efteråret 2018. Første gang den 29. august


Hvad får jeg af kompetencer?
TR-uddannelsen giver dig kompetencen til at forhandle løn i din institution, hvis den ligger i en kommune, hvor kompetencen til lønforhandling ligger hos lederen.

Uddannelsen tager udgangspunkt i professionen, og opgaven forudsætter samarbejdsevner samt analytiske og personlige kompetencer.

Hvad er indholdet i TR-grunduddannelsen?
TR-grunduddannelsen foregår over fire moduler, som er spredt ud over efteråret 2018. På de fire moduler vil du blive præsenteret for følgende emner:

 • BUPL som organisation
 • rammerne for TR’s opgaver
 • det pædagogiske argument
 • den pædagogiske profil
 • forventninger til TR
 • kommunikation og formidling
 • forhandlingstræning, herunder konflikthåndtering
 • aftale og forhandlingssystemet
 • løngrundbegreber
 • overenskomster og lønaftaler
 • løn på institutionen
 • bisidderrollen
 • kulturforståelse

Hvornår foregår TR-grunduddannelsen?
Du vil mødes med de øvrige nyvalgte tillidsrepræsentanter på fire moduler med fire forskellige emner:

 • 29. august:         Introdag & Kommunikation
 • 25. september:   Bisidder-rollen
 • 25.-26. oktober:  Lønbasis & Forhandling (internat med overnatning)
 • 27. november:    Kulturforståelse & Profession

Alle dage er heldagsarrangementer og foregår i BUPL-huset, Kystvejen 17, 3. sal, 8000 Aarhus C på nær Lønbasis & Forhandling, som er et to-dages-modul, der foregår på et hotel- og konferencested i Østjylland.

Du får lønrefusion alle dagene på TR-uddannelsen.

Formålet med TR-uddannelsen

For at klæde dig bedst på til din rolle som tillidsrepræsentant er formålet med TR-uddannelsen, at du:

 • uddannes til at varetage de grundlæggende opgaver som institutionsrepræsentant
 • får overblik over egne opgaver og rolle
 • får indblik i egen placering i organisationen
 • får kendskab til arbejdet med de pædagogiske argumenter, så du kan anvende dem i dit TR-arbejde med vilkårene i institutionen
 • bliver i stand til at forhandle for de ansatte i institutionen
 • bliver i stand til at være bisidder for kolleger

Tilmelding
Du kan som nyvalgt TR og medlem af BUPL tilmelde dig BUPL Østjyllands TR-grunduddannelse (alle 4 moduler) her på siden. Tilmeldingen åbner først i løbet af januar 2018, så hold øje med denne side.

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet, tidspunktet etc.

Parkering
Hvis du er heldig, kan du finde en ledig p-plads i BUPL-husets baggård (indkørsel via port fra Kystvejen 17) Ellers kan du finde p-pladser her:

Tid og sted

 • Onsdag den 29. august 2018
 • Kl.08.30 - 16.00
 • Kystvejen 17, Aarhus C, Danmark

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:
Senest den 15. august 2018 23:59.
TILMELD DIG
Tilføj begivenhed til kalender 2018-08-29 08:30:00 2018-08-29 16:00:00 Europe/Copenhagen TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland Er du valgt som tillidsrepræsentant for nylig, og har du ikke deltaget i BUPL Østjyllands TR-grunduddannelse før, så får du chancen i efteråret 2018. Første gang den 29. august Kystvejen 17, Aarhus C, Danmark BUPL

Spørgsmål

Har du spørgsmål til TR-grunduddannelsens indhold, så kontakt faglig sekretær Tine Honoré (tih@bupl.dk; 35 46 56 06)

Har du spørgsmål til din tilmelding, så kontakt administrativ medarbejder Dorthe Storm (drs@bupl.dk; 35 46 56 14)