Log ind

ARRANGEMENTER

Konference: Tilknytningens betydning for barnets udvikling (Østjylland & Århus)


Tag med på konferencen "Tilknytningens betydning for barnets udvikling" og få en indsigt i, hvad tilknytningen betyder for børns udvikling, for pædagogers faglighed og det tværfaglige samarbejde. Du får både præsenteret vigtig forskning og relevante praksiseksempler. Konferencen finder sted den 2. september 2022, kl. 9-15:30.


Hele vejen rundt om den vigtige tilknytning

Hvad er en god tilknytning? Hvordan reagerer mennesket, når tilknytningen bliver truet? Hvordan kan vi som pædagoger skabe en tryg tilknytning til det enkelte barn og et fælles sprog med andre fagfolk? Det er nogle af de relevante spørgsmål, som denne konference dykker ned i.

Program

09:00:   Morgenkaffe

09:30:   “Tænd for forbindelsen – tilknytningens kunst” ved cand. mag i psykologi Mette Carendi. Hun forklarer, hvorfor at tilknytning skal ses som det menneskelige “tilknytnings-operativsystem”. Du hører også om de forsvarsmekanismer, der dukker op, når man – stor som lille – føler sig truet på tilknytningen.

Mette Carendi giver konkrete bud på, hvordan vi bedst håndterer forsvarene, både hos os selv og andre, så vi alle kan komme tilbage til en tilstand af indre tryghed, som sikrer trivsel og optimal udvikling.

10:30:   Pause

10:40:   “Tilknytnings- og relationsbaseret pædagogisk tilgang” ved psykolog Johanne Smith-Nielsen. Med udgangspunkt i små film-klip og praksiseksempler fokuserer hun på spørgsmålene:

 • Hvorfor er tilknytning så vigtig for det lille barns udvikling, og hvordan kan vi formidle denne viden til forældrene?
 • Hvad kendetegner en tryg og utryg tilknytning, og hvilke tegn skal vi som professionelle være opmærksomme på?
 • Hvordan støtter vi udviklingen af trygge relationer i vores egen relation til barnet i vores pædagogiske arbejde?
 • Hvorfor er relationen mellem pædagogisk personale og barn vigtigt for barnets udvikling, og hvad ved vi fra forskningen?
 • Hvordan brydes negative relationelle (/utrygge) cirkler?

12:00:   Frokost

13:00:  “Tilknytnings- og relationsbaseret pædagogisk tilgang” fortsat ved psykolog Johanne Smith Nielsen

13:40:   “Tilknytningsbaseret pædagogisk tankegang med afsæt i praksiserfaringer fra Odder Kommune” ved psykolog Sivi Svenning. Her hører du om, hvordan Odder Kommune har tværfagligt fokus på at arbejde tilknytningsbaseret i både familie og dagtilbud. De har implementeret programmet ”Tryghedscirklen”.

Målet er at skabe et fælles sprog om tilknytning på tværs af dagtilbud, sundhedspleje og familiebehandling. Metoden understøtter også det pædagogiske personale i at skabe en tryg tilknytning til alle børn. – Også de børn, der sender mange fejlsignaler og fx er ”usynlige” og/eller ”udadreagerende”. Oplægget tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra praksis samt forældres og det pædagogiske personales oplevelser.

14:15:   Kaffepause

14:30:  “Tilknytningsbaseret pædagogisk tankegang med afsæt i praksiserfaringer fra Odder Kommune” fortsat ved psykolog Sivi Svenning

15:25:   Afslutning af konferencen

15:30:   Tak for i dag

Om oplægsholderne

Sivi Svenning, psykolog, arbejder med tilknytningsbaserede indsatser i hjem og dagtilbud. Hun har arbejdet med dette på VIA Universitys eftervidereuddannelse, i PPR og aktuelt som projektleder og spæd- og småbørnspsykolog i Odder Kommune.

Hun er optaget af at styrke den tidlige indsats på spæd- og småbørnsområdet med fokus på det tværfaglige samarbejde mellem Børne- og familiecenteret og dagtilbud.

 

 

Johanne Schmidt-Nielsen, lektor, klinisk psykolog ved Center for Tidlig indsats & Familieforskning, KU. Hun forsker bl.a. i betydningen af det tidlige samspil mellem børn og omsorgsgivere og det, der påvirker relationen. Hun beskæftiger sig med forebyggelse af risikoudvikling hos børn v.hj.a. intervention og har forsket i Tryghedscirklen. Nu er hun i et forskningsprojekt om effekten af en tilknytningsbaseret intervention rettet mod vuggestuepersonale.

 

 

 

Mette Carendi, cand.mag i psykologi. Hun rådgiver enkeltpersoner, familier og par om tilknytning og følelsesmæssig udvikling. Hun underviser på Memox Akademiet, og Black Bird Institute.

Hun har bl.a. skrevet Tænd for forbindelsen – forstå tilknytningens kunst (2019) og Samtaler med min imaginære datter (2021)

Læs mere om Mette Carendi  

 

Pris & tilmelding

Medlemmer af BUPL: 395 kroner

PLS’ere, seniorer og ledige, der er medlem af BUPL: Gratis

Øvrige faggrupper under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation): 1.000 kroner

Tilmeldingen er bindende, og BUPL refunderer ikke eventuelle udgifter til vikar, p-afgift, transport m.v.

 

Mød trygt op

Du kan trygt møde op til arrangementet, hvor vi alle tager ansvar for at mindske smitterisikoen. For at skabe tryghed og samtidig kunne sikre kvaliteten, har Centralværkstedet besluttet, at du og de øvrige deltagere skal fremvise coronapas  – uanset antal deltagere. Det betyder, at det også gælder for arrangementer under 200 deltagere.

 

Målgrupper

Du er velkommen på fkonferencen, hvis du er medlem af BUPL Østjylland, BUPL Århus eller øvrige BUPL fagforeninger.

 

Afbud

Tilmeldingen er bindende, men bliver du forhindret i at deltage, kan du sende en BUPL-kollega i stedet for. Du skal blot sende os en mail (ostjylland@bupl.dk) med BUPL-kollegaens navn senest den 19. september 2022, kl. 12. – Under alle omstændigheder vil vi gerne have besked, da der er forplejning til arrangementet.

 

Eventuelle ændringer i arrangementet

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet, datoen, stedet mv., hvis det bliver nødvenligt. Eventuelle ændringer i ovennævnte sender vi direkte besked om til de tilmeldte via Min Side. Det er derfor vigtigt, at du holder dig selv orienteret via Min Side.

Gå til Min Side (brug fx NemID til at logge på)

Tid og sted

 • Fredag den 2. september 2022
 • Kl.09.00 - 15.30
 • Centralværkstedet, Værkmestergade, Aarhus, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 25. august 2022 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-09-02 09:00:00 2022-09-02 15:30:00 Europe/Copenhagen Konference: Tilknytningens betydning for barnets udvikling (Østjylland & Århus) Tag med på konferencen "Tilknytningens betydning for barnets udvikling" og få en indsigt i, hvad tilknytningen betyder for børns udvikling, for pædagogers faglighed og det tværfaglige samarbejde. Du får både præsenteret vigtig forskning og relevante praksiseksempler. Konferencen finder sted den 2. september 2022, kl. 9-15:30. Centralværkstedet, Værkmestergade, Aarhus, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til arrangementet, så kontakt faglig konsulent Bente Christensen (35 46 56 12)

  Har du spørgsmål til tilmelding, så kontakt administrativ medarbejder Louise Preisel Thomassen (35 46 56 05)