Log ind

ARRANGEMENTER

Temadag for praktikvejledere, praktikansvarlige og praktikundervisere, pædagoguddannelsen Randers (Østjylland)


Er du praktikvejleder, praktikansvarlig eller praktikunderviser for pædagogstuderende på VIA i Randers, så tag med til en gratis temadag, der er spækket med inspirerende oplæg og praksisnære workshops. Den finder sted i Auditoriet den 22. november 2021.


Hvad handler den gratis temadag om?

Er du vejleder for en pædagogstuderende, som er tilknyttet pædagoguddannelsen i Randers? Vil du udvikle dine vejlederkompetencer? Så sæt et stort X i kalenderen den 22. november 2021. For den dag afholder pædagoguddannelsen i Randers i samarbejde med BUPL Østjylland en temadag for praktikvejledere, praktikansvarlige og praktikundervisere.

På temadagen vil der både være oplæg om et forskningsprojekt om praktikinstitutionen som uddannelsesinstitution, fire forskellige workshops efterfulgt af et oplæg om”den implicitte studerende”.

Program

08:30:      Tag selv-kaffe

09:00:       Velkomst ved uddannelsesleder Pia Moldt,VIA Randers

09.10:        Intro til dagens indhold og placering af workshops

09:15:        “Praktikinstitutionen som uddannelsesinstitution” (forskningsprojekt), oplæg ved Jan Jaap Rothuizen, Ph.D. og lektor, VIA University og Line Toksverd, Ph.D., cand. mag., Pædagogik og socialvidenskab, RUC.

Projektet undersøger, hvordan praktikuddannelsen aktuelt afvikles med fokus på relationer mellem, hvordan praktikken rammesættes, organiseres og understøttes og mulighederne for, at studerende kommer til at indgå i læringsrum og praksis-sammenhænge, der understøtter udvikling af professionsidentitet. I forskningsprojektet samarbejder forskerne med praktikinstitutioner og kommuner om at undersøge og udvikle organiserings- og netværksformer, der kan understøtte kvaliteten i praktikuddannelsen.

10:30:       Pause

10:45:       Workshops – 1. runde (læs nærmere beskrivelse nedenfor og husk ved tilmeldingen at oplyse din prioritering af workshops)

11:45:      Frokost

12.30:     Workshops – 2. Runde. De 4 workshops fra formiddagen gentages, men alle skifter workshop.

13.30:     Pause med eftermiddagskaffe

13.45:     Oplæg (nærmere oplysninger følger)

14.45:     Afrunding af dagen

15:00:     Tak for i dag

 

Workshops

Nedenfor kan du læse om de forskellige workshops, som foregår om formiddagen og om eftermiddagen. Når du tilmelder dig, skal du oplyse din prioritering af workshops:

 

1. Vejledende ramme for vilkår for praktikvejledning af pædagogstuderende i Odder Kommune 

Vi vil i workshoppen dykke ned i:

  • intentionen med vejledningen
  • værdien af denne rammesætning
  • hvordan arbejdes der med indholdet i praksis

Først et kort oplæg og efterfølgende drøftelser ud fra dialogkort, hvor vigtige elementer fra vejledningen – suppleret med deltagernes egene erfaringer – sættes i spil.

Workshopansvarlig: dagtilbudsleder Jette Schæfer & Lone Brabsk Bay, fællestillidsrepræsentant, begge Odder Kommune

 

2. Vejledning af pædagogstuderende – et spænd mellem erfaring, refleksion og teori 

I workshoppen arbejder vi med spørgsmålet: Hvordan kan jeg som vejleder støtte, udfordre og vejlede min studerende ift. at skabe forbindelse mellem sin egen praksiserfaring og pædagogfaglig teori gennem refleksion? Dette er afgørende for den studerendes læring både i det daglige pædagogiske arbejde, i forbindelse med studiedagene og med praktikprøven.

Workshopansvarlig: lektor Jane Lanng, VIA Pædagoguddannelsen, Randers.

 

3. Nye tanker – nye muligheder

Arbejdsmiljøet på arbejdspladserne har stor betydning for ens trivsel. I denne workshop kigger vi nærmere på:

  • det psykiske arbejdsmiljø
  • hvad du som studerende og vejleder kan gøre for at være en aktiv medspiller af et godt psykisk arbejdsmiljø
  • hvordan vi kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen
  • hvad kan du med fordel være opmærksom på, inden du kommer i konflikt – det være sig med din kollega, et barn, et ungt menneske eller en voksen med særlige behov?

Workshoppen veksler mellem oplæg, konkrete værktøjer og dialog/gruppearbejde.

Workshopansvarlig: Sara Ellesøe Hansen, faglig sekretær, SL Østjylland

 

4. Dilemmaer i praktikken

Drøftelser af dilemmaer, som workshopdeltagerne bringer på banen. Det kan være uddannelse- eller ansættelsesmæssige dilemmaer.

Workshopansvarlig: Tina Svensgaard, projektansvarlig, BUPL Østjylland og Gitte Lauridsen, lektor og praktikkoordinator, VIA Pædagoguddannelsen Randers

 

Målgrupper for temadagen

Følgende er velkomne på denne dag om praktikken i pædagoguddannelsen: praktikvejledere, praktikansvarlige og praktikundervisere for pædagogstuderende på VIA i Randers.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig den gratis temadag om praktikken ved at sende en mail til Gitte Lauridsen (gila@via.dk) senest den 8. november 2021, kl. 23:59. Du skal også i tilmeldingsmailen skrive, hvordan du prioriterer de fire workshops.

 

Har du tidligere tilmeldt dig arrangementet

Har du tilmeldt dig arrangementet, da det var planlagt til at foregå den 30. november 2020, så er du forsat tilmeldt og skal intet foretage dig. Men er du forhindret i at komme den 22. november 2021, så send en mail til Gitte Lauridsen  (gila@via.dk) hurtigst muligt.

Tid og sted