Log ind

ARRANGEMENTER

TEMADAG OM VELFÆRDSAFTALE 1: Styrket samarbejde


Kom og få inspiration til arbejdet med velfærdsaftalen. Formålet med temadagene er, at du som tillidsrepræsentant eller pædagogisk leder for fritid får styrket din faglighed og får støtte til at positionere dig i indflydelsesarbejdet omkring velfærdsaftalen.


Pædagogiske ledere for fritid og tillidsrepræsentanter fra skole- og fritidsområdet i Esbjerg Kommune inviteres til to temadage om velfærdsaftalen. Dette er den første temadag.

Formålet med dagen er at skabe dialog mellem TR’er og ledere, så vi styrker det gode samarbejde. Temadagen giver dig desuden en fornyet viden om skole- og fritidspædagogernes kompetencer, og hvordan vi inddrager pædagogerne og får større pædagogfaglig indflydelse på udviklingen af fremtidens folkeskole. Vi arbejder aktivt med, hvordan fritidspædagogikken kan bidrage positivt til arbejdet under velfærdsaftalen.

Temadagen vil være en blanding af oplæg og gruppedrøftelser. Skolelederne inviteres til at deltage til det sidste oplæg med Helle Rabøl.

 

Praktisk:

Temadagen er udelukkende for pædagogiske ledere for fritid samt tillidsrepræsentanter fra skole- og fritidsområdet i Esbjerg Kommune.

Der ydes frikøb for tillidsrepræsentanternes deltagelse til dækning af vikarudgifter.

I forlængelse af dette arrangement inviteres du også til at deltage i den opfølgende temaformiddag:
TEMADAG OM VELFÆRDSAFTALEN 2: Pædagogens potentialer i skoleregi
De to temadage supplerer hinanden, men det er muligt kun at deltage den ene dag.

 

Program:

8.00 Morgenmad

8.30 Velkomst

8.35 Oplæg ved Trine Ankerstjerne

9.30 Drøftelser ved borde

10.00 Opsamling

10.15 Pause

10.30 Oplæg ved Lea Ringskou

11.30 Drøftelser ved borde

12.00 Opsamling

12.30 Frokost

13.15 Oplæg ved Helle Rabøl

14.15 Drøftelser ved borde + kaffe/kage

15.00 Opsamling

15.30 Afrunding

 

Om oplægsholdere:

Trine Ankerstjerne
konsulent hos BUPL

Trine Ankerstjerne sætter fokus på det særlige ved skole- og fritidspædagogikken og styrken af den pædagogfaglige vinkel i skolen – særligt under arbejdet med velfærdsaftalen. Oplægget handler om pædagogfaglighedens relevans, og hvad skole- og fritidspædagogerne kan bidrage med i forhold til velfærdsaftalen og folkeskolelovens formålsparagraf.

 

 • Hvorfor har pædagogfagligheden relevans ind i folkeskoleloven?
 • Hvad kan pædagogerne bidrage særligt med i arbejdet under velfærdsaftalen for at leve op til formålsparagraffen?
 • Hvilken rolle har pædagogen i henholdsvis skole og fritid? Adskiller de to roller sig fra hinanden?
 • Hvordan positionerer pædagogerne deres faglighed i det tværprofessionelle samarbejde med lærerne?

 

Lea Ringskou
lektor og forsker på pædagoguddannelsen VIA

Lea Ringskou fortæller om pædagogernes rolle i skolen, og hvordan der kan skabes en stærk pædagogfaglig profil på skole- og fritidsområdet. Oplægget handler om vigtigheden af den pædagogfaglige vinkel i skolen, og hvordan den pædagogfaglige vinkel styrkes i folkeskolen under velfærdsaftalen.

 

 • Hvilken professionsidentitet og hvilke særlige opgaver og roller har pædagogen i folkeskole og SFO?
 • Hvad kendetegner den fritidspædagogiske faglighed, og hvordan styrker vi positioneringen af den faglighed?
 • Hvordan skaber og videreudvikler vi en stærk faglig pædagogisk profil på skole- og fritidsfeltet?

 

Helle Rabøl
børn- og ungeforsker postdoc på Aarhus Universitet

Helle Rabøl zoomer ind på trivsel og sammenhængen mellem den sociale og faglige indsats – herunder hvordan skole- og fritidspædagoger særligt kan bidrage til at styrke børn og unges socialfaglige trivsel i skole og fritid. Pædagogernes faglighed skal tydeliggøres og tales op – uden at tale lærernes faglighed ned.

 

 • Hvilken betydning har fællesskaber for børns trivsel?
 • Hvilken rolle har pædagogen i koblingen mellem skole og fritid? Og hvordan styrker det børn og unges socialfaglige trivsel, at pædagoger er med i forskellige arenaer i både fritid og skole?
 • Hvad bidrager pædagoger særligt med i skole og fritid?
 • Når der i forbindelse med velfærdsaftalen er truffet beslutning om kortere skoledage, som ikke indeholder understøttende undervisning, hvordan kan de to professioner så samarbejde om børnenes socialfaglige trivsel? Hvad bidrager pædagogerne med?

Tid og sted

 • Onsdag den 26. januar 2022
 • Kl.08.00 - 15.45
 • Esbjerg Park, Stormgade 200, Esbjerg, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 9. januar 2022 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-01-26 08:00:00 2022-01-26 15:45:00 Europe/Copenhagen TEMADAG OM VELFÆRDSAFTALE 1: Styrket samarbejde Kom og få inspiration til arbejdet med velfærdsaftalen. Formålet med temadagene er, at du som tillidsrepræsentant eller pædagogisk leder for fritid får styrket din faglighed og får støtte til at positionere dig i indflydelsesarbejdet omkring velfærdsaftalen. Esbjerg Park, Stormgade 200, Esbjerg, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Bonnie Fjord, Fællestillidsrepræsentant
  bof@bupl.dk

  Michael Juul Thorup, faglig sekretær BUPL Sydjylland
  mjt@bupl.dk