Log ind

ARRANGEMENTER

Udsat til foråret 2022: Supervision for pædagoger (Østjylland)


Vil du fremme din faglighed og kvalitet i dit pædagogiske arbejde? Så deltag i BUPL Østjyllands supervisionsforum, som forløber over seks gange i efteråret og vinteren 2021/2022. Målet er at fremme faglighed og kvalitet i dit professionelle arbejde med børn, forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.


Udsat til foråret 2022

Du kan nå at tilmelde dig nedenstående supervisionsforløb, da det er udsat til forået 2022. programmet er det samme. De nye datoer finder du nedenfor:

 

Er supervisionsforummet noget for mig?

Supervisionsforløbet i BUPL Østjylland kan have din interesse, hvis du arbejder i:

 • dagtilbud, skoler, klubber
 • specialområdet
 • familieorienteret arbejde
 • med problemstillinger, dilemmaer og udfordringer i dit virke som pædagog eller ønsker at få kastet lys på dit faglige arbejde som pædagog

 

Hvad er supervision?

Supervision er en udviklingsstyret og fordybende dialog, der kobler sammenhænge og realiteter i forhold til fag, organisation og ledelse. Der er opmærksomhed på dilemmaer og problemers sammensatte karakter. I supersionen undersøger vi bredt for at få et overblik over, hvad problemet består af, og hvad der bor i problemet.

Formålet er at støtte dig som supervisand med at integrere faglige kundskaber og holdninger og til at blive bevidst om, hvordan personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger får betydning for arbejdet med mennesker og derigennem blive bedre til at udføre dit fag.

Du kan samtidig bidrage med, at BUPL Østjylland får viden om netop de problemstillinger og dilemmaer, som du og dine pædagogkollegaer møder i jeres pædagogiske praksis i hverdagen.

 

Hvordan foregår supervisionerne?

På skift gives der individuel supervision i gruppen, hvor de øvrige deltagere har rollen som reflekterende team. Supervisoren leder processen og stiller spørgsmål til supervisanden samt spørgsmål til det reflekterende team, når det er relevant at få deres vinkler på problemstillingen bragt ind.

Som supervisand bliver du lyttet til og taget alvorligt. Dine oplevelser, holdninger og følelser, som vækkes af dit arbejde og kolleger, vil blive anerkendt, udforsket og kærligt udfordret. Du får mulighed for refleksion og støtte til at se en problematik fra en eller flere nye vinkler og dermed at skabe forandringer.

 

Hvem er supervisor?

Bente Christensen, faglig konsulent i BUPL Østjylland er supervisor i hele supervisionsforløbet. Hun har en 2-årig supervisioruddannelse samt mange års erfaring fra special- og 0-18-årsområdet samt inden for ledelse.

I sit faglige arbejde har Bente Christensen altid været optaget af, hvad der skaber udvikling og hvornår der åbnes og lukkes for udvikling. Et andet fokuspunkt i hendes arbejde er, hvad der sker i mødet mellem mennesker. For det er her, vi kan opleve os mødt, forstået og mærke, at vi har en betydning i forhold til vores arbejde. Det er også i dette rum, at vi kan opleve os fastlåst, ikke forstået eller mødt, som vi gerne ville, hvor vi kan synes, at vi ikke kommer nogen vegne.

Her kan supervision være med til at kaste lys over dette mellemmenneskelige felt, så vi bliver klarere på egne ressourcer og barrierer – og dermed bringe os videre i vores udvikling i at opnå det, vi gerne vil. For vi har alle aktier i, at et samarbejde fungerer.

 

Hvornår finder supervisionen sted?

Dette supervisionstilbud løber over seks gange i foråret 2022:

9. februar

8. marts

12. april

11. maj

13. juni

23. august

 

– Alle dage kl. 17-20 i BUPL-huset, lokale “Havnen 2”, Kystvejen 17 st., 8000 Aarhus C. Vi serverer sandwich, kaffe, te og vand

 

Kan jeg komme på venteliste?

Der er maks. plads til ti deltagere på supervisionsholdet. Hvis kurset er overtegnet, kan du kontakte faglig konsulent Bente Christensen (35 46 56 12 eller 23 27 81 51), og komme på en venteliste.

 

Der gives ikke refusion for udgifter til vikar, transport, p-afgift eller lignende.

 

Afbud

Din tilmelding er bindende, men bliver du forhindret, skal blot sende en mail til BUPL Østjylland (ostjylland@bupl.dk) af hensyn til forplejningen.

 

Eventuelle ændringer i arrangementet

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet, datoen, stedet mv., hvis det bliver nødvenligt. Eventuelle ændringer i ovennævnte sender vi direkte besked om til de tilmeldte via Min Side. Det er derfor vigtigt, at holde sig selv orienteret via Min Side.

Gå til Min Side (brug fx NemID til at logge på)

Tid og sted

 • Onsdag den 9. februar 2022
 • Kl.17.00 - 20.00
 • BUPL-huset, Kystvejen17, 8000 Aarhus C
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 25. januar 2022 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-02-09 17:00:00 2022-02-09 20:00:00 Europe/Copenhagen Udsat til foråret 2022: Supervision for pædagoger (Østjylland) Vil du fremme din faglighed og kvalitet i dit pædagogiske arbejde? Så deltag i BUPL Østjyllands supervisionsforum, som forløber over seks gange i efteråret og vinteren 2021/2022. Målet er at fremme faglighed og kvalitet i dit professionelle arbejde med børn, forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. BUPL-huset, Kystvejen17, 8000 Aarhus C BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til supervisionsforløbet, dets indhold eller tilmeldingen, kan du kontakte faglig konsulent Bente Christensen, BUPL Østjylland (35 46 56 12 eller 23 27 81 51).