Log ind

ARRANGEMENTER

Storkøbenhavn: Ledelse og motivation


Vi glæder os til at byde dig velkommen til ledercafé og et spændende oplæg om ledelse og motivation v/ professor Lotte Bøgh Andersen.


Motiverede ansatte er kernen i alle offentlige organisationer. Hvad motiverer hhv. ledere og medarbejdere, og understøtter ledelse på din arbejdsplads denne motivation? Bidrager du selv til motivation og trivsel? Formålet med oplægget er at dele viden om ledelse og motivation specifikt på det pædagogiske område og for den offentlige sektor generelt. Herunder inddrager vi også resultaterne fra ledelseskommissionens nyligt offentliggjorte undersøgelse, der bl.a. går i dybden med ledernes motivation.

For pædagoger er motivationen for at gøre en positiv forskel for både det enkelte barn og for samfundet som helhed særlig vigtig, og ledelse er afgørende for denne type motivation. I oplægget kan du høre mere om et nyt eksperimentelt ledelsesprojekt, som fremhæver vigtigheden af den rigtige ledelse. Vi vil særligt beskæftige os med ledelse, der kombinerer systematisk positiv feedback med tydelighed om og deling af organisationens vision det giver nemlig motiverede medarbejdere. Det gælder især, når der er enighed mellem ledelse og medarbejdere om, hvilke værdier organisationen skal arbejde henimod.

Tovejskommunikation er her nøglen til, at alle kommer til at slutte op omkring de værdier, der ligger bag organisationens vision. På den måde kan offentlige organisationer i højere grad komme til at realisere deres målsætninger og skabe værdi for borgerne. Forskningsresultaterne vil hele tiden blive sat i relation til dine og andres egne erfaringer og udfordringer ved sparring i mindre grupper og i plenum.

Om oplægsholderen
Lotte Bøgh Andersen er professor i statskundskab ved Aarhus BSS og VIVE og forsker i ledelse, motivation og målopfyldelse i offentlige og private organisationer. Hun fokuserer især på, hvordan styring og ledelse kan bidrage til at øge medarbejdernes motivation og trivsel, og har bl.a. undersøgt betydningen af ledelsesspænd og brug af visioner i danske daginstitutioner. Lige nu er hun desuden medlem af regeringens ledelseskommission.

 

Tid og sted

 • Tirsdag den 27. februar 2018
 • Kl.14.30 - 16.30
 • Lindevænget 19, Ballerup, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 23. februar 2018 12:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2018-02-27 14:30:00 2018-02-27 16:30:00 Europe/Copenhagen Storkøbenhavn: Ledelse og motivation Vi glæder os til at byde dig velkommen til ledercafé og et spændende oplæg om ledelse og motivation v/ professor Lotte Bøgh Andersen. Lindevænget 19, Ballerup, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Lederkonsulent Britta Leth Madsen
  35 46 53 54 | 61 96 41 00 | brm@bupl.dk