Log ind

ARRANGEMENTER

AFLYST – Storkøbenhavn: Generalforsamling 2020


AFLYST PGA SKÆRPEDE TILTAG IFM CORONA !! Kom til generalforsamling og vær med til at sætte retningen for det kommende år. Vi skal vælge ny næstformand. Vi skal diskutere, debattere, spise lidt mad og også vælge kasserer og ny bestyrelse. Tilmeld dig årets generalforsamling 30. september med det samme.


Dagsorden til generalforsamling i BUPL Storkøbenhavn 2020

 1. Formalia
  a. Valg af dirigent og referent
  b. Godkendelse af lovlig indvarsling, dagsorden og forretningsorden
 2. Bestyrelsens skriftlige beretning og formandens mundtlige beretning
 3. Orientering fra hovedbestyrelsen
 4. Regnskab for 2019
 5. Indkomne forslag
  a. Satsningsområder 2020-2021/22
  b. Vedtægtsændring – direkte valg af faglig sekretær
  c. Vedtægtsændring – antal valg til bestyrelsen
  d. Forslag til vedtægter for pensionistsektionen BUPL Storkøbenhavn
 6. Kongres 2020
 7. Budget 2021, inkl. normeringsplan
 8. Valg
  a. Næstformand
  b. Kasserer
  c, Hovedbestyrelsesmedlem
  d. Første og anden suppleant for hovedbestyrelsesmedlemmerne
  e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  f. Suppleanter til bestyrelsen
  g. Kongresdelegerede
  h. Tre suppleanter for de kongresdelegerede
  i. Kritiske revisorer
  j. Suppleanter for kritiske revisorer
  k. Fanebærer
 9. Eventuel

Læs mere om Generalforsamling 2020 under Generalforsamling. Her finder du bl.a. den skriftlige beretning ‘Gode erfaringer smitter’, årsrapport mm

Valg
Der bliver kampvalg til posten som næstformand, da både nuværende næstformand Charlotte Stendorf og FTR i Høje-Taastrup og HB-medlem Karen Aslaug Ramm har meldt deres kandidatur. Men der er også flere poster på valg. Læs mere om valg og proces for opstilling til de forskellige poster som kasserer, bestyrelsen mv i Kampvalg og valg på GF20Præsentation af næstformandslandidaterner

Rammetidsplan: Der er indskrivning fra kl. 16.30. Spisning mellem 16.45-17.45. Tilmelding til spisning. Generalforsamlingen starter formelt kl. 18.00. Det bestræbes at slutte kl. ca. 22.15.

Det er som medlem af BUPL Storkøbenhavn muligt at møde op til og undervejs i generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig på forhånd.

 

Tid og sted

 • Onsdag den 30. september 2020
 • Kl.16.30 - 22.15
 • MusikTeatret Albertslund, Bibliotekstorvet, Albertslund, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 25. september 2020 12:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2020-09-30 16:30:00 2020-09-30 22:15:00 Europe/Copenhagen AFLYST – Storkøbenhavn: Generalforsamling 2020 AFLYST PGA SKÆRPEDE TILTAG IFM CORONA !! Kom til generalforsamling og vær med til at sætte retningen for det kommende år. Vi skal vælge ny næstformand. Vi skal diskutere, debattere, spise lidt mad og også vælge kasserer og ny bestyrelse. Tilmeld dig årets generalforsamling 30. september med det samme. MusikTeatret Albertslund, Bibliotekstorvet, Albertslund, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Søren O. Nissen | son@bupl.dk | 35 46 53 11