Log ind

ARRANGEMENTER

Sommertræf for TR og AMR (Slagelse)


Tema: Fra individ til fællesskab


Velkommen til BUPL Midtsjællands årlige TR/AMR sommertræf d. 29. august 2019.

I år får vi besøg af Lotte Tranbæk (chefkonsulent for Københavns Professionshøjskole), som vil tale om evlueringskultur og læringsmiljøer i dagtilbud og skole/fritid, og Rasmus Willig (sociolog og forsker i begrebet kritik), som vil tale om tavshedskultur.

I BUPL’s TR-politik er det nye og væsenlige, at tillidsrepræsentanterne – ud over løn- og ansættelsesvilkår – også skal være bærere af og fortalere for professionen.

Det psykiske arbejdsmiljø har TR og AMR som fælles dagsorden. Derfor er det væsentligt, at såvel TR som AMR er med til at sikre, at der skabes tid og rum i institutionerne til evaluering/refleksion, og at TR/AMR aktivt tager del i at ytre sig samt skaber mulighed for og opbakning til, at det også er muligt for kollegerne. Dagsordnerne er væsentlige og aktuelle i alle vores kommuner og institutioner.

Program

 • 12.00 Ankomst og frokost
 • 13.00 Velkomst v/næstformand Pia Ungstrup Petersen
 • 13.10 Nysgerrighed og pædagogisk eksperimenteren

Høj kvalitet er blevet et mantra – ikke mindst inden for det pædagogiske område i daginstitutioner og skole-og-fritidsordninger. Men hvad er så høj kvalitet? Og hvordan opnår vi det?

I den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan er bl.a. en stærk evalueringskultur og gode læringsmiljøer centrale svar på at sikre høj pædagogisk kvalitet. Og igen bliver det så relevant at spørge, hvad en stærk evalueringskultur er og hvad gode læringsmiljøer er – og hvad der bidrager til disse?

Oplægget lægger et perspektiv på evalueringskultur og læringsmiljø som størrelser, der er indlejret og helt centrale i pædagogikken og arbejdet i både daginstitutioner og skole- og fritidsordninger. Gennem eksempler fra den pædagogiske praksis vil oplægget pege på, hvilke kompetencer arbejdet kalder på, og hvordan den enkelte pædagog, ledelsen såvel som institutionen, kan arbejde med og har væsentlig indflydelse på den evalueringskultur og det læringsmiljø, der vedvarende bliver til gennem arbejdet med og samarbejdet om den pædagogiske praksis. Oplægget vil involvere deltagerne i dialog om emnet.

Oplægsholder: Lotte Trangbæk, der er chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole. Lotte har stor erfaring med at understøtte medarbejdere, ledere og institutioner i udvikling af evalueringskultur og læringsmiljøer og arbejder med udviklingsprojekter og forskning på området.

 • 15.00 Kaffepause
 • 15.30 Tavshedskultur

Rasmus Willig vil holde et oplæg om, hvordan kritik afvæbnes, parkeres og neutraliseres. Han vil påpege, hvordan vores arbejdsmarked er markant forandret, og hvordan det har ledt til en ny type af tavshedskultur, som producerer selvcensur og stress. Han vil gennemgå bevægelsen fra vores berømte flexicurity-system, over et system, der er præget af flexploitation – og hvordan vi er på vej over i flexisme, hvor ingen tør ytre sig. Men der er også en vej ud af tavshedskulturen, og den vej begynder også at tegne sig. En vej, der kræver mod.

Oplægsholder: Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Leder af Center for offentlige og privatansattes ytringsfrihed. Tidligere formand for Dansk Sociologforening. Er en af arkitekterne bag Politikens kritiker- og debattørskole. Skriver i dag fast for Kristeligt Dagblad og Dagbladet Information.Har redigeret og skrevet introduktion til flere bøger. (2003) Axel Honneth, Behovet for anerkendelse, (2006) Axel Honneth, Kamp om anerkendelse, (2005) Social patologier (med Marie Østergaard) (2014) Hartmut Rosa: Fremmedgørelse og acceleration.

 • 17.00 Pause
 • 17.30 Middag
 • 20.00 Afslutning og tak for i dag

Pris

Gratis

Deltagere

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af BUPL Midtsjælland.

Vikarudgifter og kørsel

BUPL yder refusion for kørsel til alle deltagere i sommertræffet.

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Tid og sted

 • Torsdag den 29. august 2019
 • Kl.12.00 - 20.00
 • Bupl Midtsjælland, Nykobbelvej, Slagelse, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 29. juli 2019 08:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2019-08-29 12:00:00 2019-08-29 20:00:00 Europe/Copenhagen Sommertræf for TR og AMR (Slagelse) Tema: Fra individ til fællesskab Bupl Midtsjælland, Nykobbelvej, Slagelse, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Pia Ungstrup Petersen
  Næstformand, faglig sekretær
  Direkte: +45 35 46 57 92
  Mobil: +45 24 28 74 95

  Susie Møller
  Sekretær, webredaktør
  Direkte: +45 35 46 57 98
  Mail: midt@bupl.dk