Log ind

ARRANGEMENTER

Pensionistsektionen: Generalforsamling 2020 – Sydøst


Indkaldelse til generalforsamling 2020


Kære pensionist/førtidspensionist og efterlønner i BUPL Sydøst.

Du indkaldes til:

GENERALFORSAMLING 2020

Sted: TAMU, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg.

Dato og tid: Torsdag den 5. november 2020 – kl. 11.30-16.00 (bemærk tidspunktet).

Dagsorden:

 1. Formalia. Herunder også valg af dirigent, referent og stemmetællere).
 2. Beretning. Herunder også en kort beretning fra lokalafdelingerne.
 3. Regnskab 2019.
 4. Budget 2021.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anne Lind Munk og Karin Marcussen.
 8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Inge Olsen og Karen Christensen.
 9. Valg af bilagskontrollant og suppleant (revisor).
 10. Eventuelt.

Tilmelding bemærk:

Af hensyn til Corona og afstandskrav er mødestedet flyttet til TAMU, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg. Det ligger ca. 1,5 km fra Vordingborg Station. Har du problemer med at komme fra stationen så ring til os.

Af hensyn til bestilling af mad, som foreningen betaler, skal tilmelding ske senest onsdag den 21. oktober kl. 12.00 til:

Bodil Mortensen, tlf.l 24 62 30 51 eller mail: bodilmortensen@stofanet.dk.

Solveig Christensen, tlf. 40 29 65 33 eller mail: solveig.christensen@mail.tele.dk

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Pensionistsektionen, BUPL Sydøst

 

Tid og sted

 • Torsdag den 5. november 2020
 • Kl.11.30 - 16.00
 • TAMU Vordingborg, Præstegårdsvej, Vordingborg, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 21. oktober 2020 12:00.
  Tilføj begivenhed til kalender 2020-11-05 11:30:00 2020-11-05 16:00:00 Europe/Copenhagen Pensionistsektionen: Generalforsamling 2020 – Sydøst Indkaldelse til generalforsamling 2020 TAMU Vordingborg, Præstegårdsvej, Vordingborg, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Solveig Christensen

  Mobil: 40 29 65 33

  Mail: Solveig.christensen@mail.tele.dk

  eller

  Bodil Mortensen

  Mobil: 24 62 30 51

  Mail: bodilmortensen@stofanet.dk

   

   

Relaterede arrangementer

AFLYST – Pensionistsektionen: Foredrag i BUPL Sydøst, Vordingborg – Sydøst

Foredrag med Anette og Johannes Hansen i BUPL Sydøst, Vordingborg

 • 02.09.2020
 • Kl. 11.00-16.00
 • SYDøST

AFLYST Pensionistsektionen: Tur til Johannes Larsen Museet i Kerteminde og til Ladby Skibet – Sydøst

Tur til Johs. Larsen Museet i Kerteminde og til Ladby Skibet

 • 03.06.2020
 • Kl. 06.30-20.00
 • SYDøST