Pen Fredensborg Slot 02


Et af de mest markante elementer i Fredensborg Slotshave er hovedaksen Brede Allé, som udgår fra parterret foran slottets havesal.