Log ind

ARRANGEMENTER

Pædagogisk Træf 2020


Pædagogisk Træf er, på grund af fare for corona-smitte, udskudt til 21. september 2020. Allerede tilmeldte tilmeldes ikke automatisk den nye dato, men skal igen tilmelde sig når den nye tilmeldingsformular ligger klar. Programmet vil overordnet være det samme, inkl. Svend Brinkmanns oplæg.


Hvornår: 16. april 2020 kl. 9.15 – 16.15 – NY DATO

Hvor: Odense Congress Center, Ørbækvej, Odense

OBS – På grund af fare for corona-smitte er arrangementet flyttet til 21. september 2020


Du kan blandt andet møde psykologiprofessor Svend Brinkmann, BUPL-formand Elisa Rimpler, seje pædagogkolleger og en stribe spændende forskere.

Træffet er målrettet pædagoger og ledere, der er medlem af BUPL. Deltagelse er gratis.

OBS! Der gives ikke refusion for transport, frikøb og vikardækning.

Ved tilmelding skal du vælge 1 workshop og 1 temaoplæg, som du gerne vil deltage i.
Tilmelding til workshops og temaoplæg er først-til-mølle.

Læs om workshops og temaoplæg under programmet.

Du kan vælge mellem følgende workshops:

1. Fra SoMe til SoWe – digital dannelse og etiske dilemmaer v/Camilla Mehlsen, Mehlsen Media og Karen Prins, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole
De nye digitale teknologier aktualiserer dannelsesbegrebet for pædagoger og arbejdet med børn og unge. Hvordan bliver vi alle digitalt dannede? Og hvilke etiske dilemmaer møder vi i en digitaliseret pædagogisk praksis?

2. Leg – et (nyt) faglighedsideal og fagsprog for pædagoger? v/Christina Haarnbæk Schmidt, lektor, ph.d., UCL
I den nye dagtilbudslov er leg en central del af den pædagogiske praksis. Der er forskel på, hvordan politiske aktører forstår leg og legens potentialer. Hvilke forståelser findes, og hvorfor skal pædagoger selv udvikle et praksisrelateret sprog for legen?

3. Evalueringskultur i børneperspektiv – hvordan? v/Anette Boye Koch, docent, ph.d., forskningsleder, VIA
Kan børn være med til at evaluere læringsmiljøer? Det har pædagoger og forskere arbejdet med i et nyt projekt. Kom og hør hvordan man kan inddrage børnenes perspektiver i udvikling af en pædagogisk børneinvolverende praksis og evalueringskultur i daginstitutioner.

4. Programmering af pædagogikken v/Christian Aabro, lektor, Københavns Professionshøjskole
Evidensbølgen er rullet ind over det pædagogiske felt med nye krav om brug af evidensbaserede programmer og koncepter. Få bud på, hvordan pædagogers faglige dømmekraft kan udfordre koncepterne og programmerne i den pædagogiske praksis.

5. Magi og æstetik i dagtilbud v/Merete Sørensen, lektor, ph.d., Absalon
Hør om pædagogen som kulturformidler og kulturskaber i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Erfaringer fra et forskningsprojekt om, hvordan man skaber magiske og lystfulde læringsmiljøer gennem kropslige, kreative og æstetiske udtryk.

6. Mentalisering og kreativitet i pædagogiske fællesskaber v/Vicky Sieling, konsulent, Sieling & Co.
Kom og hør om hvordan pædagoger gennem kreativitet kan skabe rum for udvikling og trivsel i det pædagogiske arbejde med børn. Hvordan kan vi organisere pædagogiske miljøer, som fremmer pædagogers mentalisering og dermed børns positive udviklings- og læringsmuligheder?

7. Plads til pædagogfagligheden i det tværprofessionelle samarbejde? v/Crisstina Munck, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole
Pædagoger oplever at skulle bruge et andet fagsprog end deres eget i samarbejdet med fx psykologer og socialrådgivere. Det kan indsnævre det faglige blik og fjerne fokus fra barnets hverdagsliv. Hvordan får pædagogfagligheden en central plads i det tværprofessionelle samarbejde?

8. Hvordan ser fremtidens klubtilbud ud? v/Christoffer Schultz, udviklingskonsulent, Ungdomsringen og Jesper Larsen, udviklingskonsulent
Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik, og hvad kan fritids- og ungdomspædagogikken blive til i fremtiden? Projektet ’Fremtidens klubtilbud’ har fokus på at udvikle og synliggøre den gode fritids- og ungdomspædagogiske praksis.

9. Børn og unge som kreative og skabende med teknologi v/DR/Camilla Balslev Nielsen, ph.d. i legekulturens materialitet
Gennem hands-on-aktiviteter får du indblik i ultra:bit indsatsen og viden om, hvordan man kan støtte børn i at få en større teknologiforståelse og være kreative og skabende med teknologi. ultra:bit er udviklet af DR sammen med store dele af undervisningsverden, i tæt samarbejde med CFU – Center for Undervisningsmidler ved professionshøjskolerne og Astra, og støttet af Industriens Fond.

10. Skal en leder egentlig være pædagoguddannet? v/BUPL’s Lederforening
Hvad bidrager en pædagoguddannet leder med? Og hvad er egentlig god pædagogfaglig ledelse? Få forskellige perspektiver på faglig ledelse og deltag i en debat om pædagogfaglig ledelse i praksis.

11. Er det et fuldtidsjob at være pædagog? v/Michael Branner, Analysekonsulent, og Lise Ringgaard Have, Faglig konsulent, BUPL Forbund
Med minimumsnormeringer på vej er der brug for flere pædagoger. Samtidig er mange pædagoger i dag ansat på deltid. Er det altid et frivilligt valg? Vi diskuterer forskellige perspektiver på deltid og fuldtid med udgangspunkt i en undersøgelse fra BUPL om pædagoger på deltid.

12. #StoltPædagog og stærk på sociale medier v/Ulla Nielsen, Juridisk konsulent, og Louise Knuth Pedersen, Pressekonsulent, BUPL Forbund
Kom og deltag i debatten om, hvordan vi bruger de sociale medier, når vi styrker pædagogprofessionen og argumenterer for bedre vilkår. Få konkrete eksempler på, hvad der er over stregen, og hvad der er helt i orden i forhold til din ytringsfrihed.

13. Hvornår lufter vi ud? – arbejdsmiljø i en hektisk hverdag v/Karsten Kiraz, Arbejdsmiljøkonsulent, BUPL Forbund
I en hektisk hverdag bliver vaner og myter ofte styrende for, hvad vi gør, og hvornår vi gør det. Kom og hør om spørgsmål og dilemmaer i indsatsen for et godt arbejdsmiljø, og hvordan I ved at ændre små ting i hverdagen kan gøre en stor forskel for jeres arbejdsmiljø.

Du kan vælge mellem følgende temaoplæg:

1. Kan kvalitet måles? No Emil Kampmann, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole
Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om kvalitet? Og hvordan synliggør vi vores faglighed og styrker vores dømmekraft i arbejdet med kvalitet og evalueringskultur? Få inspiration fra forskningsprojektet ’Dialoger om kvalitet’, hvor No Emil Kampmann har undersøgt, hvordan arbejdet med kvalitet styres i kommuner og hvilken betydning, det har for pædagogers arbejde.

2. Fra ’kun pædagog’ til ’stolt pædagog’ v/ Rikke Smedegaard, pædagog og forfatter
Hvordan taler du med kollegaerne om faget? Hvordan tager I debatten? Og hvordan styrker vi fokus på det pædagogiske? Kom og hør Rikke Smedegaard give sine perspektiver på det med afsæt i hendes nye bog.

3. En professionel krammer v/Ditte Winther-Lindquist, lektor, ph.d., DPU
Evnen til at drage omsorg er helt essentiel for alle pædagoger. Men er evnen til omsorg en medfødt personlig egenskab, eller kan man lære at være professionelt omsorgsfuld – også over for mennesker, man egentlig ikke kan lide?

4. Barn af en præstationskultur v/Søren Østergaard, ph.d., Center for Ungdomsstudier
Hvilke strategier anvender danske børn og unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de børn og unges livskvalitet, at de konstant skal præstere? Og hvad kan vi gøre for at støtte unge så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Ungdomsforsker Søren Østergaard giver sit bud på de mange spørgsmål.

Svend Brinkmann holder oplæg om ’Pædagogik i præstationssamfundet’

Præstationskulturen har fat i vores samfund, og det mærker vi som pædagoger. Aktører udenfor professionen vil i stigende grad definere og styre det pædagogiske arbejde. Både når det gælder om at få børn og unge hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet, og når det gælder den pædagogiske praksis, hvor styrings-iveren har medført metoder og koncepter, der skal gøre pædagogikken ’lean’ og ’evidensbaseret’.

Hvad betyder det for børn og unges muligheder for at dannes som hele mennesker? Og hvordan står vi som pædagoger vagt om vores faglighed? På Pædagogisk Træf stiller psykologiprofessor Svend Brinkmann skarpt på tidens præstationskultur og dens betydning for børn, unge og pædagogikken.

Bazar: Del dine idéer og erfaringer og bliv inspireret

Som vært for en bod på bazaren på Pædagogisk Træf den 16. april møder du 4 små grupper af kolleger fra hele landet til 12 minutters inspiration og videndeling.

Du kan holde et oplæg, præsentere en aktivitet, lave en quiz eller noget helt tredje. Din bod kan tage udgangspunkt i det pædagogiske arbejde, dine erfaringer som TR, AMR, leder, specialpædagog eller…

Det kan handle om, hvordan I har fundet gode veje i inklusionsarbejdet, eller hvordan I arbejder med fællesskaber i SFO’en. Om nye tiltag i forældresamarbejdet eller i indsatsen for børn i udsatte positioner. Om hvordan I holder personalemøder, eller hvordan I skaber trivsel for alle på arbejdspladsen . Mulighederne er uendelige.

Er det noget for dig? Så send en mail til pt2020@bupl.dk , skriv ”Bazar” i emnefeltet, og skriv maks. 25 linjer om, hvad du gerne vil lave i din bod. Skriv også dit navn, arbejdsplads og hvordan vi kontakter dig.
Læs mere om bazaren, og hvad rollen som vært for en bod indebærer (pdf)

Tid og sted

  • Mandag den 21. september 2020
  • Kl.09.15 - 16.15
  • Odense Congress Center, Ørbækvej, Odense, Danmark
  • Tilføj begivenhed til kalender 2020-09-21 09:15:00 2020-09-21 16:15:00 Europe/Copenhagen Pædagogisk Træf 2020 Pædagogisk Træf er, på grund af fare for corona-smitte, udskudt til 21. september 2020. Allerede tilmeldte tilmeldes ikke automatisk den nye dato, men skal igen tilmelde sig når den nye tilmeldingsformular ligger klar. Programmet vil overordnet være det samme, inkl. Svend Brinkmanns oplæg. Odense Congress Center, Ørbækvej, Odense, Danmark BUPL

    Spørgsmål

    Har du spørgsmål, så skriv til: PT2020@bupl.dk