Log ind

ARRANGEMENTER

Konference: Børn på vej i skole (Aarhus og Østjylland)


Konference: Overgangen fra børnehave til skole. Mini-SFO er blevet lanceret som en blid overgangsfase, men helt så enkelt og uproblematisk er den fremrykkede skolestart ikke, viser ny forskning.


Lektor Anja Hvidtfeldt Stanek har i et forskningsprojekt undersøgt børns skoleparathed. Ifølge forsker og cand. psych. Inge Schoug Larsen, er overgange mellem f.eks. dagtilbud og skole ikke blot en overgang til noget nyt, men skal nærmere betegnes som en livsovergang.
Oplæg ved lektor i pædagogisk psykologi ved Syddansk universitet Anja Hvidtfeldt Stanek og cand.psych. Inge Schoug Larsen.

Program
Kl. 09.30 – 10.00 Morgenmad
Kl. 10.00 – 12.00 Anja Hvidtfeldt Stanek – Samskabende pædagoger i overgangen fra børnehave til skole.
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 15.00 Inge Schou Larsen – Samarbejde om det skolesøgende barn

Oplæg
Samskabende pædagoger i overgangen fra børnehave til skole v/ Anja Hvidtfeldt Stanek
Over hele landet eksperimenterer kommuner med tidlig SFO start. Mini SFO er blevet lanceret som en blid overgangsfase, men helt så enkelt og uproblematisk er den fremrykkede skolestart ikke, viser ny forskning. Anja Hvidtfeldt Stanek har i et forskningsprojekt undersøgt børns skoleparathed og betingelserne for det pædagogiske arbejde i overgangen fra daginstitution til skole.
Tidlig SFO start er først og fremmest et spørgsmål om at indføre en billigere praksis, og det udgangspunkt bør vi være ærlige om, hvis vi vil lykkes med at bygge bro mellem børnehave og skole, vurderer Anja Hvidtfeldt Stanek. I stedet for at blive ved med at rykke skolen længere ned for at gøre børnene skoleparate, burde vi gøre det modsatte og rykke mere af den pædagogiske praksis fra børnehaven op i skolen, mener hun.
Ifølge Anja Hvidtfeldt Stanek kalder undersøgelsens konklusioner først og fremmest på, at vi forholder os til fakta – at tidlig SFO-start handler om at spare penge, og hvordan vi i det lys indretter overgangen på en mere pædagogisk forsvarlig vis. Det handler blandt andet om at blive enige om, hvad vi forstår ved skoleparathed. Hvor pædagogers fokus er at gøre børnene selvhjulpne og selvstændige, efterspørger skole og lærere børn, der retter ind efter skolelogikker og regler, viser undersøgelsen. Det er et modsætningsforhold, som vi bør være mere opmærksomme på, mener Anja Hvidtfeldt Stanek.

Samarbejde om det skolesøgende barn v/ Inge Schoug Larsen
Ifølge forsker og cand. psych. Inge Schoug Larsen, som bl.a. er forfatter til bogen ‘Det skolesøgende barn’, er overgange mellem f.eks. dagtilbud og skole ikke blot en overgang til noget nyt, men skal nærmere betegnes som en ‘livsovergang’. Hermed understreges vigtigheden af forældres og professionelles perspektiv på barnet. Forskning påpeger, at parametre som opbrud af relationer til både betydningsfulde voksne og kammerater, manglende forståelse af nye rammer samt identitetsudfordring alle har betydning for, hvordan barnet håndterer de nye forventninger. Inge S. Larsens forskning viser, hvilke parametre der kan have betydning for at sikre positive livsovergange, og her spiller forældre og personale en stor rolle. Dette kommer til udtryk i det løbende samarbejde vedrørende perspektivet på det skolestartende barn. Det drejer sig om at få etableret koblingspunkter mellem de forskellige institutionsformer, idet der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre ‘det nye’. Den tværprofessionelle opgave om overgang og skolestart bygges på en overgangspædagogik, hvor overgangsmarkører er centrale.

Pris
Medlemmer af BUPL: 395 kroner
PLS’ere, pensionister og ledige: Gratis
Øvrige faggrupper under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation): 1.000 kroner

BUPL refunderer ikke eventuelle udgifter til vikar, p-afgift, transport m.v.

Sted
Som udgangspunkt afholdes konferencen i Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C, men der tages forbehold for ændringer, i tilfælde af mange tilmeldinger.

Målgrupper
Pædagoger og ledere, der er medlem af BUPL Århus og BUPL Østjylland, er velkomne på konferencerne.

Afbud
Tilmeldingen er bindende, men bliver du forhindret i at deltage, kan du sende en kollega i stedet for. Du skal blot sende os en mail (aarhus@bupl.dk) med kollegaens navn senest den 24. april 2022, kl. 12.
Under alle omstændigheder vil vi gerne have besked, da der er forplejning til arrangementet.

Det skal du selv være særlig opmærksom på
Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet, stedet etc., hvorfor du bør holde dig opdateret på denne side. Du modtager ikke en reminder-mail op til selve arrangementet.

Tid og sted

 • Tirsdag den 26. april 2022
 • Kl.09.30 - 15.00
 • Smedien, Værkmestergade 7, Aarhus, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 18. april 2022 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-04-26 09:30:00 2022-04-26 15:00:00 Europe/Copenhagen Konference: Børn på vej i skole (Aarhus og Østjylland) Konference: Overgangen fra børnehave til skole. Mini-SFO er blevet lanceret som en blid overgangsfase, men helt så enkelt og uproblematisk er den fremrykkede skolestart ikke, viser ny forskning. Smedien, Værkmestergade 7, Aarhus, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Helle Ebsen, hee@bupl.dk