Log ind

ARRANGEMENTER

MidtVestjylland: Mangfoldige fællesskaber


At betragte mangfoldighed som en styrke, er en af forudsætningerne for, at børn kan udvikle sig til nysgerrige, selvstændige og tolerante mennesker, der også kan klare sig i det videre liv. Denne dag fortæller DortheMøller Andersen om mangfoldige fællesskaber, hvor børn, også dem i udsatte positioner, kan være ligeværdige deltagere og kan trives og udvikle sig.


Mangfoldige læringsfællesskaber i daginstitutionen og indskolingen

Dorthe Møller Andersens pædagogiske tænkning og tilgang beror på et tredelt fundament: Første del er, at børn gør, hvad de kan. Derfor er det de professionelle som må gøre noget andet, hvis børnene ikke lykkes. Fundamentets anden del er, at børn er mere ens end forskellige, og bør, når det er muligt, lære og udvikle sig sammen. Tredje del er, at de professionelle aldrig bliver færdige med at øve sig.

I oplægget vil Dorthe stille skarpt på:

 • Hvordan man kan bidrage til at etablere og fastholde mangfoldige læringsfællesskaber.
 • Hvilken rolle man påtager sig eller tildeles i samarbejdet med andre om mangfoldige fællesskaber – opleves pædagogisk vejleder f.eks. som sparringspartner, ekspert, fixer af problemet eller andet.
 • Hvordan man kan ændre denne position.

Viden og erfaringsudveksling
Dagen vil byde på både oplæg og processer, hvor I får mulighed for videndeling om bl.a.:

 • Grundlæggende værdier i det pædagogiske arbejde samt børnesyn.
 • Samarbejdets betydning på tværs af PPR, skole og dagtilbud, i overgangen mellem dagtilbuddet og skolen, på den enkelte institution/skole og på den enkelte stue/i det enkelte team.
 • Pædagogiske metoder i praksis, herunder indretning og rummets betydning for mangfoldige fællesskaber.
Oplægsholder:

Dorthe Møller Andersen er pædagogisk fagkonsulent i PPR i Aarhus Kommune. Hun er uddannet pædagog og har været ansat i PPR siden 2005, hvor hun bl.a. har vejledt pædagoger ift. det pædagogiske arbejde med børn i sociale udsatte positioner i dagtilbud, SFO og klub.

Målgruppe:

Alle medlemmer, der arbejder i PPR, støtte- og ressourceteams. Andre medlemmer, der finder emnet interessant, er naturligvis også velkomne.

Forplejning:

Der er fuld forplejning på dagen. Der serveres morgenkaffe/te med brød fra kl. 9.00-9.30.

Tid og sted

 • Torsdag den 13. oktober 2022
 • Kl.09.00 - 14.30
 • VIA University College - Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 29. september 2022 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-10-13 09:00:00 2022-10-13 14:30:00 Europe/Copenhagen MidtVestjylland: Mangfoldige fællesskaber At betragte mangfoldighed som en styrke, er en af forudsætningerne for, at børn kan udvikle sig til nysgerrige, selvstændige og tolerante mennesker, der også kan klare sig i det videre liv. Denne dag fortæller DortheMøller Andersen om mangfoldige fællesskaber, hvor børn, også dem i udsatte positioner, kan være ligeværdige deltagere og kan trives og udvikle sig. VIA University College - Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte professionskonsulent Maria Brockhoff, mkbb@bupl.dk, eller næstformand Jonna Uhre, jpu@bupl.dk.