Log ind

ARRANGEMENTER

MidtVestjylland: Hverdagens overgange i vuggestuen


I vuggestuens hverdag er der mange overgange mellem situationer og fællesskaber. Pernille Juhl vil bl.a. belyse, hvordan pædagogers positioner har betydning for børns udvikling og hvordan de samme situationer eller børnefællesskaber ofte har vidt forskellige betydninger for børnegruppen.


Pædagogisk arbejde med afsæt i børneperspektivet

Overgange omhandler, når børn skifter mellem forskellige aktiviteter og situationer, skift mellem steder, f.eks. dagligt mellem hjem og vuggestue, og i overgangen fra vuggestue til børnehave. Pernille Juhls oplæg tager afsæt i småbørns perspektiver på overgange i vuggestuens hverdage og hvad pædagoger kan gøre for at støtte børn i overgange mellem situationer og aktiviteter.

I oplægget bliver børneperspektivet præsenteret som andet og mere end blot at give et barn valgmuligheder; det er en løbende udforskning og analyse af, hvad de situationer og sociale fællesskaber, børn deltager i, betyder for barnets velbefindende og udviklingsmuligheder. Pernille vil vise eksempler fra børns hverdagsliv i daginstitutioner for at illustrere, hvordan det at være bagved, ved siden af og foran barnet netop kan skabe muligheder for at understøtte børns udvikling – herunder støtte børn i deres mikroovergange i vuggestuen på relevante måder.

Pernille vil adressere spørgsmål som:

 • Hvad er børn optaget af og hvad ser ud til at være vigtigt for dem?
 • Hvornår ser børn ud til at have det godt/mindre godt?
 • Hvad gør børn, når de bevæger sig på tværs af steder?
 • Hvordan bruger børn hinanden og forskellige voksne til at orientere sig i nye muligheder?

Gennem genkendelige praksiseksempler viser Pernille, hvad der ser ud til at være vigtigt, vanskeligt og udviklende for børn i en daginstitutionshverdag.

Oplægsholder:

Pernille Juhl er lektor (Ph.d.) i Psykologi og ansat på Roskilde Universitet med tilknytning til Center for Daginstitutionsforskning. Aktuelt forsker Pernille Juhl i børns hverdagsliv i dagtilbud. Hendes forskning dækker tidlig indsats, forældresamarbejde, kvalitet i dagtilbud, børneperspektiver og pædagogisk faglighed.

Målgruppe:

Medlemmer, der arbejder med børn i 0-3-årsalderen. Andre medlemmer, der finder emnet interessant, er naturligvis også velkomne.

Tid og sted

 • Onsdag den 18. maj 2022
 • Kl.17.00 - 20.00
 • VIA University College - Pædagoguddannelsen Ikast, Bøgildvej 10, 7430 Ikast, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 4. maj 2022 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-05-18 17:00:00 2022-05-18 20:00:00 Europe/Copenhagen MidtVestjylland: Hverdagens overgange i vuggestuen I vuggestuens hverdag er der mange overgange mellem situationer og fællesskaber. Pernille Juhl vil bl.a. belyse, hvordan pædagogers positioner har betydning for børns udvikling og hvordan de samme situationer eller børnefællesskaber ofte har vidt forskellige betydninger for børnegruppen. VIA University College - Pædagoguddannelsen Ikast, Bøgildvej 10, 7430 Ikast, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte professionskonsulent Maria Brockhoff, mkbb@bupl.dk, eller næstformand Jonna Uhre, jpu@bupl.dk.