Log ind

ARRANGEMENTER

Etisk kunnen i arbejdet med ældre


Etiske udfordringer er et grundvilkår i pædagogisk arbejde, og denne dag handler om pædagogens etiske kunnen og praksis på ældreområdet. Arrangementet er et samarbejde mellem BUPL Østjylland, Nordjylland, Århus og MidtVestjylland.


Pædagogisk omsorgsetik for ældre
Etikken er vigtig, når vi drager omsorg for ældre. Men nok så fine etiske principper og værdier er ikke tilstrækkelige. Den etiske praksis kræver både et nuanceret blik for ældres velbefindende og for hvad vi må kultivere i arbejdslivet for bedst at hjælpe de ældre i livet.

Hvad kendetegner det gode ældreliv og kan man i det hele taget generalisere herom? Hvad står omvendt i vejen for det gode ældreliv? At være ’ældre’ eller ’gammel’ kan betyde mange forskellige ting og den topmodne alder giver særlige udfordringer – men også unikke muligheder – for at udfolde det gode liv. Med sit oplæg gør Søren Engelsen den etiske kunnen i pædagogisk etik til tema og retter særligt fokus på de almenmenneskelige betingelser for ældreomsorgen, der gør os i stand til at hjælpe med at håndtere den enkelte ældres vilkår og velbefindende.

Søren kommer bl.a. ind på empatiens og følelseslivets vigtige roller i den etiske praksis, men også problemerne forbundet hermed. Derudover kommer han ind på den etiske kunnen som noget ikke kun individer, men også grupper, kan besidde. Hermed bliver de sociale miljøer og håndteringen af forskellige, ofte modsatrettede, værdier afgørende for den etiske praksis. Pointerne i oplægget præsenterer Søren på en forståelig måde og i levende
dialog med jer pædagoger.

Erfaringsudveksling
Dagen vil også byde på mulighed for erfaringsudveksling, refleksioner og ledelsesperspektiver på værdien af pædagoger på ældreområdet.

Oplægsholder:

Søren Engelsen er ph.d. i filosofi, ansat ved Roskilde Universitet og forsker i etik, livskvalitet og velbefindende, praktisk kompetence samt fænomenologiske og eksistentielle aspekter af læring og pædagogik. Han har tidligere undervist i pædagogisk etik, praktisk filosofi og videnskabsteori og er herudover medlem af BUPL’s Etisk Råd.

Målgruppe:

Medlemmer, der arbejder med ældre mennesker. Andre medlemmer, der finder emnet interessant, er naturligvis også velkomne.

Forplejning:

Der er fuld forplejning på dagen. Der serveres morgenkaffe/te med brød fra kl. 9.30-10.00

Tid og sted

 • Onsdag den 2. november 2022
 • Kl.09.30 - 14.30
 • VIA University College - Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 19. oktober 2022 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-11-02 09:30:00 2022-11-02 14:30:00 Europe/Copenhagen Etisk kunnen i arbejdet med ældre Etiske udfordringer er et grundvilkår i pædagogisk arbejde, og denne dag handler om pædagogens etiske kunnen og praksis på ældreområdet. Arrangementet er et samarbejde mellem BUPL Østjylland, Nordjylland, Århus og MidtVestjylland. VIA University College - Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte professionskonsulent Maria Brockhoff, mkbb@bupl.dk, eller næstformand Jonna Uhre, jpu@bupl.dk.

Relaterede arrangementer

Fyraftensmøde: At være pædagog på ældreområdet (Østjylland & Århus)

UDSAT: Tag med på dette fyraftensmøde og hør om forskning på ældreområdet vedrørende afhængighed og pleje samt pædagogiske indsatser på området. Fyraftensmødet finder sted den 2. juni 2022.

 • 02.06.2022
 • Kl. 15.30-18.15
 • FÆLLES