Log ind

ARRANGEMENTER

ONLINE: Ledertræf i BUPL Århus´ lokale lederforening


Ledertræffet afvikles virtuelt den 7. maj 2021


Afvikles i en virtuel udgave –
Fredag den 7. maj 2021 i tidsrummet 08.30 – 12.30

Rammesætning for årets ledertræf
Temaet for årets ledertræf er de decentrale lederes rolle, opmærksomheder og udfordringer set ind i den kommunale styringsdagsorden. Der er nemlig fortsat behov for at fokusere på de styringsmekanismer, der er i spil i forhold til de kommunale institutioner, og den betydning styringsmekanismerne konkret har i forhold til udøvelsen af den decentrale lederopgave. Set i forlængelse af det foreløbige, og stadig igangværende COVID19 forløb, er denne opmærksomhed måske endnu mere aktuel.

Ledelse og styring – ligetil eller komplekst?
I Aarhus Kommune er byrådet på vej med indførelsen af en ny og mere værdibaseret styringsmodel. Det rejser spørgsmål som:
• Hvilke krav, udfordringer og opmærksomheder stiller det til de decentrale ledere?
• Hvilke muligheder burde det give i forhold til at lede opad og bidrage med decentral viden og et mere bredt databegreb, i det fælles arbejde for at skabe de bedste rammer for løsningen af den fælles kerneopgave i Børn og unge?
• Hvad skal man som leder være opmærksom på i sin ageren, for at lykkedes bedst muligt i dette arbejde?

Disse spørgsmål skal dagens oplægsholdere gerne give deltagerne nogle svar på.
Tag dig selv og dine lederkolleger med til en spændende dag hvor rammer, vilkår og ikke mindst handlemuligheder for udøvelsen af den decentrale lederopgave er i fokus.

Beskrivelse af oplæg, oplægsholdere

Styringsparadigmer – og den kontekst de virker i

v/Leon Lerborg – magister i filosofi og statskundskab. Konsulent, ledelsesudvikler, og er forfatter til bogen “Styringsparadigmer i den offentlige sektor”.

Oplægget gennemgår de styringsparadigmer, der har været i spil gennem tiderne, og som i dag sameksisterer i forskellige kombinationer i forskellige dele af den offentlige sektor. De to grundlæggende styringsparadigmer er det professionelle og det bureaukratiske paradigme. Med moderniseringen af den offentlige sektor blev der indført et paradigme baseret på markedslignende principper, et andet der havde til formål at udvikle mennesker og samarbejde, og endelig et, der indførte kontraktstyring. I forlængelse heraf kom der fokus på evidens, og som modbevægelser har mange institutionsområder arbejdet med det relationelle paradigme, og senest en række tanker, der forsøger at fremme fællesskab i form af samskabelse, co-creation m.v. Oplægget diskuterer især, hvordan disse paradigmers succes afhænger af konteksten, når de “implementeres”, og at de således langt fra automatisk medfører enten positive eller negative resultater.

Den politiske leder – at omsætte politiske beslutninger i organisationen

v/Justine Grønbæk Pors – forsker og lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Forfatter og medforfatter til en række bøger om offentlig ledelse, styring og evaluering.

Justines oplæg vil have et omdrejningspunkt omkring:
• Hvad betyder politiske tendenser og beslutninger for organisationen, og hvordan kan man lede f.eks. en skolereform eller dagtilbudsreform?
• Hvad betyder nye værdibaserede styreformer for den enkelte organisation og for kompleksiteten af ledelsesrummet?
• Hvordan skal man navigere i det politiske landskab og dets modsatrettede tendenser og strømninger?
• Hvordan agerer lederen politisk og kan man undgå at være politisk?
Oplægget undersøger aktuelle tendenser på 0-18 års området og kortlægger lederens udfordringer i forhold til medarbejdere, borgere, forvaltning og politik.

Ledelse med tvivl og handlekraft gennem paradoksale krav

v/Lars Dalby Gundersen – erhvervspsykolog og partner i Clavis Erhvervspsykologi

Lars Dalby Gundersen vil holde oplæg omkring om de ”udspændtheder og paradokser” som decentrale ledere ofte kan stå i, samt hvordan man kan arbejde med tvivl og handlekraft i sin ledelsespraksis.
Lars arbejder med ledelse og organisationsudvikling i en række offentlige og private organisationer. Særligt arbejder han med, hvordan man som leder og som lederteam kan navigere i den kompleksitet og de modsatrettede krav man møder. Lars har en bred erfaring med at arbejde med ledelse på børn og unge området.

Dagens program

08.30 – 08.35 Velkommen til Ledertræf 2020 v/ lederforeningens formand Ulf Groth Berntsen
08.35 – 09.00 Fagforeningens opmærksomhed omkring styring og indførelsen af en værdibaseret styringsmodel v/ Marianne Gilbert Nielsen – formand BUPL Århus
09.00 – 10.00 Styringsparadigmer -og den kontekst de virker i v/ Leon Lerborg (oplæg og reflekterende spørgsmål)
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.15 Den politiske leder – at omsætte politiske beslutninger i organisationen v/ Justine Grønbæk Pors (oplæg og reflekterende spørgsmål)
11.15 – 11.25 Pause
11.25 – 12.25 Ledelse med tvivl og handlekraft gennem paradoksale krav v/ Lars Gundersen (oplæg og reflekterende spørgsmål)
12.25 – 12.30 Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding senest 2. maj 2021.
Når du er tilmeldt, vil du få en bekræftelse på din tilmelding. I dagene op til ledertræffet vil du få tilsendt et link, der giver adgang til deltagelse.
Der vil være åbent for at logge sig ind fra kl. 08.00, så vi er klar til at gå i gang kl. 08.30.

Vi glæder os til at se både dig, og dine ledelseskolleger til konferencen på den virtuelle platform.

Med venlige hilsener
BUPL Århus’ Lokale Lederforening

 

Tid og sted

 • Fredag den 7. maj 2021
 • Kl.08.00 - 12.30
 • Sendes fra BUPL-huset, Kystvejen 17
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 2. maj 2021 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-05-07 08:00:00 2021-05-07 12:30:00 Europe/Copenhagen ONLINE: Ledertræf i BUPL Århus´ lokale lederforening Ledertræffet afvikles virtuelt den 7. maj 2021 Sendes fra BUPL-huset, Kystvejen 17 BUPL

  Spørgsmål

  Formand for den lokale lederforening, Ulf Groth Berntsen, ugb@bupl.dk