Log ind

ARRANGEMENTER

Ledertræf og årsmøde i BUPL Århus´ lokale lederforening


Temaet for årets ledertræf er de decentrale lederes rolle, opmærksomheder og udfordringer set ind i den kommunale styringsdagsorden. Der er nemlig fortsat behov for at fokusere på de styringsmekanismer der er i spil i forhold til de kommunale institutioner, og den betydning styringsmekanismerne konkret har i forhold til udøvelsen af den decentrale lederopgave. Dagen indledes med afviklingen af lederforeningens årsmøde.


Ledelse og styring – ligetil eller komplekst?

I Aarhus Kommune er byrådet på vej med indførelsen af en ny og mere værdibaseret styringsmodel. Det rejser spørgsmål som:
• Hvilke krav, udfordringer og opmærksomheder stiller det til de decentrale ledere?
• Hvilke muligheder burde det give i forhold til at lede opad og bidrage med decentral viden og et mere bredt databegreb, i det fælles arbejde for at skabe de bedste rammer for løsningen af den fælles kerneopgave i Børn og unge?
• Hvad skal man som leder være opmærksom på i sin ageren, for at lykkedes bedst muligt i dette arbejde?
Disse spørgsmål skal dagens oplægsholdere gerne give deltagerne nogle svar på.
Tag dig selv og dine lederkolleger med til en spændende dag hvor rammer, vilkår og ikke mindst handlemuligheder for udøvelsen af den decentrale lederopgave er i fokus.

PROGRAM

08.15 – 08.45 Ankomst, kaffe/te og morgenbolle
08.45 – 09.45 Årsmøde i lederforeningen – (Separat dagsorden med bilag udsendes senere)
09.45 – 09.55 Velkommen til Ledertræf 2020 v/ lederforeningens formand.
09.55 – 10.20 Fagforeningens opmærksomhed omkring styring og indførelsen af en værdibaseret styringsmodel v/Marianne Gilbert Nielsen – formand BUPL Århus.
10.20 – 10.35 Pause
10.35 – 11.50 Styringsparadigmer -og den kontekst de virker i v/Leon Lerborg
11.50 – 12.40 Frokost
12.40 – 13.55 Den politiske leder – at omsætte politiske beslutninger i organisationen v/Justine Grønbæk Pors
13.55 – 15.10 Ledelse med tvivl og handlekraft gennem paradoksale krav v/Lars Gundersen
15.10– 15.20 Kort pause – afhentning af øl/vand
15.20 – 15.55 “DET JEG TÆNKER ER” – Et comedyindslag om at være pædagog -og en hel del arbejdsglæde. v/Niels-Peter Henriksen – standup komiker og pædagog.
15.55 Tak for i dag

Pris for deltagelse: Prisen for årets konference er holdt på samme niveau som sidste år, nemlig 1100,- Kr. Opkrævning udsendes så snart konferencen er afviklet.

Målgruppe: Alle leder-medlemmer i BUPL Århus. Ligeledes er de af jeres lederkollegaer, der er organiseret i andre forhandlingsberettigede faglige organisationer, meget velkomne til at tilmelde sig. Vær opmærksom på, at der er mulighed for sammenlagt tilmelding, hvis man er flere fra samme ledelsesteam.

Tilmeldingsfrist: Sidste frist for tilmelding er onsdag den 16. september 2020.

Lokalitet: Restaurant Hermans, Tivoli Friheden. Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C.


OPLÆG

Styringsparadigmer – og den kontekst de virker i
v/Leon Lerborg – magister i filosofi og statskundskab. Konsulent, ledelsesudvikler, og er forfatter til bogen “Styringsparadigmer i den offentlige sektor”

Oplægget gennemgår de styringsparadigmer, der har været i spil gennem tiderne, og som i dag sameksisterer i forskellige kombinationer i forskellige dele af den offentlige sektor. De to grundlæggende styringsparadigmer er det professionelle og det bureaukratiske paradigme. Med moderniseringen af den offentlige sektor blev der indført et paradigme baseret på markedslignende principper, et andet der havde til formål at udvikle mennesker og samarbejde, og endelig et der indførte kontraktstyring. I forlængelse heraf kom der fokus på evidens, og som modbevægelser har mange institutionsområder arbejdet med det relationelle paradigme, og senest en række tanker, der forsøger at fremme fællesskab i form af samskabelse, co-creation m.v. Oplægget diskuterer især, hvordan disse paradigmers succes afhænger af konteksten, når de “implementeres”, og at de således langt fra automatisk medfører enten positive eller negative resultater.

Den politiske leder – at omsætte politiske beslutninger i organisationen
v/Justine Grønbæk Pors – forsker og lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Forfatter og medforfatter til en række bøger om offentlig ledelse, styring og evaluering.
Justines oplæg vil have et omdrejningspunkt omkring:
• Hvad betyder politiske tendenser og beslutninger for organisationen, og hvordan kan man lede f.eks. en skolereform eller dagtilbudsreform?
• Hvad betyder nye værdibaserede styreformer for den enkelte organisation og for kompleksiteten af ledelsesrummet?
• Hvordan skal man navigere i det politiske landskab og dets modsatrettede tendenser og strømninger?
• Hvordan agerer lederen politisk og kan man undgå at være politisk?
Oplægget undersøger aktuelle tendenser på 0-18 års området og kortlægger lederens udfordringer i forhold til medarbejdere, borgere, forvaltning og politik.

Ledelse med tvivl og handlekraft gennem paradoksale krav
v/Lars Dalby Gundersen – erhvervspsykolog og partner i Clavis Erhvervspsykologi

Lars Dalby Gundersen vil holde oplæg omkring om de ”udspændtheder og paradokser” som decentrale ledere ofte kan stå i, samt hvordan man kan arbejde med tvivl og handlekraft i sin ledelsespraksis
Lars arbejder med ledelse og organisationsudvikling i en række offentlige og private organisationer. Særligt arbejder han med, hvordan man som leder og som lederteam kan navigere i den kompleksitet og de modsatrettede krav man møder. Lars har en bred erfaring med at arbejde med ledelse på børn og unge området.

“DET JEG TÆNKER ER” – Et comedyshow om at være pædagog -og en hel del arbejdsglæde
v/Niels-Peter Henriksen – standup komiker og pædagog.

En moden mand, en familiefar, en pædagog / komiker, der siger sin mening? Det som man i pædagogiske kredse kalder en tydelige autentisk voksen, men derfor kan man sagtens være en anelse barnlig i toppen.
Både komikeren og pædagogen, er vant til at observere og reflektere, men NP har været komiker i meget længere tid, så det er ikke altid helt pædagogisk korrekt, det han konkluderer. Samtidigt smitter det også en smule af på hans opfattelse af, hvad pædagogik egentligt er for en størrelse, hvordan det udføres i praksis og på hvordan verden egentlig burde være. Når NP Henriksen taler, handler det om børn, forældre, deres pædagoger, kollegaerne, lederne og et par andre mennesker, som alle er blevet observeret på fuld tid.

Tid og sted

 • Fredag den 25. september 2020
 • Kl.08.15 - 15.55
 • Restaurant Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 16. september 2020 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2020-09-25 08:15:00 2020-09-25 15:55:00 Europe/Copenhagen Ledertræf og årsmøde i BUPL Århus´ lokale lederforening Temaet for årets ledertræf er de decentrale lederes rolle, opmærksomheder og udfordringer set ind i den kommunale styringsdagsorden. Der er nemlig fortsat behov for at fokusere på de styringsmekanismer der er i spil i forhold til de kommunale institutioner, og den betydning styringsmekanismerne konkret har i forhold til udøvelsen af den decentrale lederopgave. Dagen indledes med afviklingen af lederforeningens årsmøde. Restaurant Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C BUPL

  Spørgsmål

  Formand for den lokale lederforening, Ulf Groth Berntsen, ugb@bupl.dk