Log ind

ARRANGEMENTER

Ledere: Årsmøde 2018 & lederkonferencen “Lederen mellem tvivl og handlekraft”


Mød op til dette årsmøde for ledere og gør din indflydelse som BUPL-ledermedlem gældende. Og deltag samme dag i lederkonferencen "Lederen mellem tvivl og handlekraft", hvor Lotte S. Lüscher sætter ord på de mange paradokser, man som leder står i og med.


Morgenmad, kl. 9:30-10:

Til de morgenduelige serverer BUPL Østjylland morgenmad.

 

Årsmøde for ledere, kl. 10-12:

1. Formalia

a) Valg af dirigent og referent og stemmeudvalg
b) Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden

2. Bestyrelsens beretning herunder orientering om arbejdet i BUPL’s Lederforenings bestyrelse (LB)

3. Indkomne forslag (skal være LLB i hænde senest tre uger inden årsmødet)

4. Orientering fra BUPL Østjyllands lederkonsulenter ved Lene Skou Gleerup og Gitte Høstgaard

5. Hilsningstale ved Eva Munch Immertreu, formand for BUPL’s Lederforening

6. Valg:

a) Repræsentanten til BUPL’s Lederforeningens bestyrelse (LB), der tillige er kongresdelegeret for lederforeningen

b) Suppleant til repræsentanten til lederforeningens bestyrelse

c) Formand for den lokale lederforening (Formanden kan samtidig beklæde posten som repræsentant til lederforeningens bestyrelse eller suppleant for denne)

d) Næstformand

e) De resterende medlemmer af den lokale lederforenings bestyrelse

f) Suppleanter til den lokale lederforenings bestyrelse (mindst 2, højest 6)

g) Delegerede til lederforeningens landsmøde (vælges blandt medlemmerne af den lokale lederforenings bestyrelse – har den lokale lederforening flere delegerede end bestyrelsesmedlemmer, vælges de resterende delegerede først blandt suppleanterne til den lokale lederforenings bestyrelse, dernæst blandt medlemmerne i den lokale lederforening)

h) Suppleanter for de landsmødedelegerede

7. Eventuelt

 

Frokost, kl. 12-13:

Der bliver både mulighed for at networke med andre ledere, nyde en bid brød og gå en lille tur, når vi holder frokostpause fra kl. 12-13.

 

Lederkonference, kl. 13-16: Lederen mellem tvivl og handlekraft

Udspændt, udsat, udfordret, ufærdig!  Sådan beskriver cand. psyk. Lotte S. Lüscher lederens vilkår anno 2018 i sin nye bog ”Lederen mellem tvivl og handlekraft”.  På lederkonferencen sætter vi netop fokus på det personlige lederskab, som hun mener er uforløst og fuld af paradokser.

Lederens kerneopgave er at reducere medarbejdernes oplevelse af flertydighed og herigennem skabe handlekraft. Men samtidig er tvivlen et vilkår i lederens bestræbelser på at gøre det gode. Spørgsmålet er, hvordan lederen med tvivlen som sin følgesvend kan forblive handlekraftig?

Lotte S. Lüscher står for en spændende eftermiddag, hvor du som leder inviteres til at forholde dig og måske endda forsone dig med lederskabets iboende paradokser i forhold til:

– din ledelsesopgave og din position i organisationen

– din relation til medarbejdere, kollegaerne og topledelsen

– dig selv som menneske

Plakat med omtale af lederkonference 2018

LEDEREN MELLEM TVIVL OG HANDLEKRAFT er Lotte S. Lüschers anden bog om paradoksledelse. I den første, Ledelse gennem paradokset (2012), præsenterede hunparadokstænkningen i en ledelseskontekst. I den anden videreudvikler hun dens eksistentielle perspektiver og konsekvenser.

Du kan læse mere om bogen “Lederen mellem tvivl og handlekraft” her

Om oplægsholderen:

Lotte S. Lüscher er cand.psych.aut., erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse og indehaver af  Clavis Erhvervspsykologi. Hun er desuden lektor ved Psykologisk Institut og School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Lotte S. Lüscher har gennemført flere anerkendte efteruddannelser blandt andet fra Dispuk, Tavistock Institute of Human Relations, London, Ashridge School of Business og INSEAD.

 

P-plads

BUPL Østjylland kan ikke garantere en p-plads ved BUPL-huset. Men der er mulighed for at parkerer overfor i Navitas, Aarhus C. Undtagelsesvist udbetaler BUPL Østjylland refusion for deltagernes p-billetter. – Medbring blot dokumentation for udgiften.

Tid og sted

  • Tirsdag den 18. september 2018
  • Kl.09.30 - 16.00
  • Kystvejen 17, Aarhus, Danmark

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:
Senest den 13. september 2018 23:59.
Tilmeldningsfristen for forplejning er overskredet, men ønsker du at deltage på årsmødet, er du velkommen til at kontakte administrativ medarbejder Dorthe Storm: drs@bupl.dk, tlf. 35 46 56 14.
Tilføj begivenhed til kalender 2018-09-18 09:30:00 2018-09-18 16:00:00 Europe/Copenhagen Ledere: Årsmøde 2018 & lederkonferencen “Lederen mellem tvivl og handlekraft” Mød op til dette årsmøde for ledere og gør din indflydelse som BUPL-ledermedlem gældende. Og deltag samme dag i lederkonferencen "Lederen mellem tvivl og handlekraft", hvor Lotte S. Lüscher sætter ord på de mange paradokser, man som leder står i og med. Kystvejen 17, Aarhus, Danmark BUPL

Spørgsmål

Spørgsmål til dagens indhold? Kontakt Flemming B. Sørensen (fbs@bupl.dk; 35 46 56 07).

Spørgsmål til tilmeldingen? Kontakt Dorthe Storm(drs@bupl.dk; 35 46 56 14).