Log ind

ARRANGEMENTER

BUPL Sydøsts lederårsmøde


BUPL Sydøst afholder årsmøde for lederne 1. oktober 2020


BUPL Sydøst afholder lederårsmøde i Karrebæksminde torsdag den 1. oktober 2020 kl. 8.30. Der vil være morgenmad fra kl. 8.00. Arrangementet forventes afsluttet kl. 10.00

Medlemsskab

Du skal være leder og medlem af BUPL Sydøst for at deltage i årsmødet.

Mad og drikke

Der serveres kaffe og morgenmad for deltagere, som har tilmeldt sig på www.bupl.dk/sydoest.

Tilmelding

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig årsmødet for at deltage. Men af hensyn til bestilling af mad mv. opfordrer vi deltagerne til at tilmelde sig her på hjemmesiden.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være BUPL Sydøst i hænde senest 8 dage før årsmødet. Send forslag til jkl@bupl.dk.

Indkomne forslag:

Antallet af bestyrelsesmedlemmer i Lederbestyrelsen hæves fra 5 til 7. Begrundelsen for forslaget er at give flere medlemmer mulighed for at involvere sig i det lederpolitiske arbejde i BUPL.

Forslagsstiller: Lederbestyrelsen

Opstilling

Medlemmer, der ønsker at stille op til poster i lederforeningen, kan melde deres kandidatur til sekretariatsleder Jens Kristian Larsen jkl@bupl.dk allerede nu eller senest på selve årsmødet.

Covid-19

Smålandshavets Konferencecenter tilrettelægger arrangementet under hensyn til myndighederne anbefalinger for forebyggelse af smitte med covid-19. Bemærk, at deltagerne skal bære mundbind, når de ikke sidder ned i mødelokalet og i øvrigt overholde anbefalinger om afstand, afspritning mv. BUPL opfordrer desuden årsmødedeltagerne til at skrive sig på deltagerlisten af hensyn til senere smitteopsporing. Listen vil blive opbevaret sålænge den er relevant for smitteopsporing og håndteret efter bestemmelserne i GDPR-forordningen.

 


Dagsorden

Velkomst

1. Godkendelse af formalia og valg af dirigent og referent

2. Videohilsen fra formanden for BUPL’s lederforening

3. Bestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag

5. Lederforeningens kongresforslag

6. Valg

a. Repræsentanten til lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret for lederforeningen
b.Suppleant til repræsentanten til lederforeningens bestyrelse
c.Ledernes repræsentant til den lokale fagforeningsbestyrelse
d.De resterende medlemmer af den lokale lederforenings bestyrelse
e.Suppleanter til den lokale lederforening bestyrelse
f.Delegerede til lederforeningens landsmøde
g.Suppleanter for de landsmødedelegerede

7.Eventuelt

Tak for i dag


Forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

Lederforeningens kongresforslag

Til BUPL’s kongres, som afholdes senere på efterårer, har BUPL’s lederforening fremsendt en række ændringsforslag til BUPL’s love. Forslagene præsenteres og drøftes på årsmødet. BUPL Sydøsts lederforening har en repræsentant i lederforeningens kongresdelegation. Lederforeningens forslag omhandler blandt andet pligt til at alle fagforeninger skal indgå en samarbejdsaftale med den lokale lederforening og at alle lokale fagforeninger skal have en lederbestyrelse.

 

Valg

a. Repræsentanten til lederforeningens bestyrelse og kongresdelegeret for lederforeningen
Anders L. Andersen ønsker ikke at fortsætte på posten men søger valg som menigt bestyrelsesmedlem. Kandidat til posten er: Jan Stoltzenbach Nielsen.

b. Suppleant til repræsentanten til lederforeningens bestyrelse
Såfremt den nuværende suppleant Jan Stoltzenbach Nielsen vælges under punkt a, er følgende kandidat til posten: Susanne Strange Jensen. Såfremt Jan Stotzenbach Nielsen ikke vælges under punkt a, ønsker han at fortsætte på posten, hvor ha ikke er på valg.

c.Ledernes repræsentant til den lokale fagforeningsbestyrelse
Kandidat: Susanne Strange Jensen er på valg og ønsker genvalg.

d.De resterende medlemmer af den lokale lederforenings bestyrelse
Martin Nielsen er på valg og ønsker genvalg.
Anders L. Andersen ønsker valg
Tina Huge Larsen er ikke på valg.

e.Suppleanter til den lokale lederforening bestyrelse
Pt. ingen kandidater til posten

f. Delegerede til lederforeningens landsmøde
Af bestyrelsen vælges – ud over repræsentanten til lederforeningens bestyrelse – 4 delegerede til landsmødet. Er der flere delegerede end bestyrelsesmedlemmer, vælges de resterende delegerede først blandt suppleanterne, dernæst blandt medlemmerne.

g.Suppleanter for de landsmødedelegerede
Pt. ingen kandidater til posten

Valgperioden er to år.

 

 

Tid og sted

 • Torsdag den 1. oktober 2020
 • Kl.08.30 - 10.00
 • Smålandshavet, Aléen 44, 4736 Karrebæksminde
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 24. september 2020 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2020-10-01 08:30:00 2020-10-01 10:00:00 Europe/Copenhagen BUPL Sydøsts lederårsmøde BUPL Sydøst afholder årsmøde for lederne 1. oktober 2020 Smålandshavet, Aléen 44, 4736 Karrebæksminde BUPL

  Spørgsmål

  Ved eventuelle spørgsmål kan sekretær Gitte Gram Rasmussen kontaktes på tlf. 35 46 54 68 eller på mail: ggr@bupl.dk.