Log ind

ARRANGEMENTER

Lederårsmøde (Aarhus)


Årsmøde og valg til bestyrelsen i den lokale lederforening, torsdag den 14/10 - 2021


Den 14. oktober afholder vi lederforeningens årsmøde samt et efterfølgende aktuelt oplæg kl. 08.00 – senest 12.30.

Tidsplan for formiddagen

08.00 – 08.30 Ankomst og morgenmad
08.30 – 10.30 Årsmødet afvikles
10.30 – 10.45 Valg af LTR
10.45 – 11.00 Åause
11.00 – 12.30 Tillidsbaseret ledelse og ”samskabt styring” v/Tina Øllgaard Bendtzen
12.30 Tak for i formiddag og sandwich og vand ‘to stay or to go’

Den endelige dagsorden til årsmødet ser således ud

1. Formalia. Valg af dirigent, valg af referent
2. Beretning
a) fra BUPL’s centrale lederforening
b) beretning og fremtidigt arbejde for BUPL Århus lederforening
3. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
4. Valg
a) Valg af repræsentanter til bestyrelsen i den lokale lederforening. På valg er Bettina Bech (genopstiller) og Mette Hornemann (genopstiller ikke).
b) Valg af suppleant(er) for repræsentant i Lederforeningens bestyrelse. Ulf Groth Berntsen stiller op.
c) Valg af suppleanter til bestyrelse i den lokale lederforening
d) Valg af delegerede til lederforeningens landsmøde fra den lokale lederforenings bestyrelse
e) Valg af suppleanter til lederforeningens landsmøde fra den lokale lederforenings bestyrelse
5. Evt.

Den skriftlige beretning med bilag kan hentes her:

Beretning (pdf, 10 sider)
– Bilag: Overordnet definitionsramme og definition af pædagogfaglig ledelse for BUPL Århus lokale lederforening (pdf, 1 side)

Arbejdet med lederområdet i både lederforeningen og BUPL Århus bliver altid kvalificeret i dialogen med den siddende bestyrelse i den lokale lederforening. Denne gensidige sparring er afgørende i arbejdet på lederområdet. Derfor er det også af stor betydning for dette arbejde, at både dagtilbudsområdet (her tænkes både de kommunale og de selvejende), skole/SFO- og klubområdet er repræsenteret lederforeningens bestyrelse. Derfor skal der herfra lyde en løbende opfordring til at ledere fra både dagtilbud, samt skole- og fritidsområdet vil stille op til bestyrelsen i den lokale lederforening på lederforeningens årsmøde. Omfangsmæssigt ligger arbejdet i deltagelse i ca. 10 årlige bestyrelsesmøder.

Vedrørende valg af Leder-TR
I forlængelse af årsmødet vil der være valg af leder TR (LTR) for den kommende 2-årige valgperiode.
LTR i Aarhus er fuldtidsfrikøbt og repræsenterer samtlige medlemmer af BUPL Århus, som arbejder på leder overenskomst. Det er blandt disse medlemmer LTR vælges. Alle ledere der er ansat på BUPL’s lederoverenskomst kan deltage i valghandlingen ved personligt fremmøde. Det er ikke muligt af afgive stemme pr. fuldmagt.
Ulf Groth Berntsen er pt. valgt som LTR, og har meddelt at han genopstiller. Læs Ulf´s opstillingsgrundlag (pdf, 1 side)
Hvis du ønsker at høre mere om opgaven, kan du kontakte faglig sekretær Lars Møller på lrm@bupl.dk.
Det er muligt at stille op til posten som LTR helt frem til valghandlingen starter.

Yderligere oplysninger om oplægget Tillidsbaseret ledelse og ‘samskabt styring’
v/Tina Øllgaard Bendtzen – forsker, ph.d., institut for samfund og erhverv, Roskilde Universitet. Forfatter til bogen ‘Tillidsbaseret styring og ledelse i den offentlige sektor’.
Debatten om hvordan mængden af målinger, dokumentationskrav og detaljerede regler tager tid fra kerneopgaven kører på fulde drøn og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Tina Øllgaard Bentzen forsker i tillidsbase-ret styring og ledelse er især optaget af om det svære spring fra ambition til praksis. Tilliden er attraktiv, fordi den øger engagement og sænker transaktions-omkostningerne i organisationen. Men tillid hænger også uløseligt sammen med risiko, som kræver en række overvejelser. Et vigtigt spørgsmål er derfor hvordan man bygger tillid i organisationen og ikke mindst hvad det kræver af én som leder? Tina sætter blandt andet fokus på forholdet mellem tillid og kontrol, som både kan blive mod- og medspillere, afhængigt af hvordan styringen opleves af dem der udsættes for den. Og så slår Tina på tromme for at tillid som begreb i sig selv kan føre til komplikationer i organisationen, hvis ikke man er opmærksom på fem klassiske misforståelser.
Tina vil i dette oplæg stille skarpt på:
• Hvilke idestrømme præger aktuelt debatten om offentlig styring og ledelse?
• Hvad er tillid og hvilken værdi skaber det i organisationen?
• Hvornår støder tillid og kontrol sammen –og hvordan kan vi skabe samspil imellem de to?
• Hvad kræver det af dig som leder at lede tillidsbaseret?
• Hvad er ”samskabt styring” for noget – og hvordan gør man det i praksis?

Tid og sted

 • Torsdag den 14. oktober 2021
 • Kl.08.00 - 12.30
 • Smedjen v/ Centralværkstedet, Værkmestergade, Aarhus, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 7. oktober 2021 12:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-10-14 08:00:00 2021-10-14 12:30:00 Europe/Copenhagen Lederårsmøde (Aarhus) Årsmøde og valg til bestyrelsen i den lokale lederforening, torsdag den 14/10 - 2021 Smedjen v/ Centralværkstedet, Værkmestergade, Aarhus, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Ulf Groth Berntsen, ugb@bupl.dk