Log ind

ARRANGEMENTER

Konference: Børns fællesskaber & konflikter i skolen (Østjylland & Århus)


På konferencen tager vi udgangspunkt i et forskningsprojekt, der har udforsket inklusions-muligheder i skolen set fra både børns, forældres, fagprofessionelles og lovgivningens perspektiver. Og så skal vi høre om forældres muligheder for at håndtere konflikter og støtte børnenes fællesskaber, der hænger sammen med, hvordan skolen organiserer samarbejde. Konferencen finder sted den 8. juni 2021 og ikke som først annonceret den 24. november 2020.


Det handler konferencen om

Dagens tre oplæg tager udgangspunkt i et forskningsprojekt om inklusionsmuligheder i skolen set fra børns, forældres, pædagogers, læreres, skolelederes, psykologers og lovgivningens perspektiver.

På den baggrund sigtes der i oplæggene mod at udvikle sprog og begreber til at:

 • undersøge vanskeligheder i børns skoleliv på nye måder
 • forstå konflikter i skolelivet i lyset af konflikter om skolelivet
 • give dig en ny forståelse af konflikter og at se konflikter som muligheder for udvikling

 

Dagens første oplæg introducerer det forskningsprojekt, der ligger bag dagens indhold.

 

Konferencens andet oplæg giver bud på, hvordan vi kan forstå fællesskaber og konflikter i skolen fra børnenes perspektiver.

Oplægget handler om:

 • konflikter og fællesskaber som en del af børns arbejde med det at gå i skole
 • hvordan professionelle voksne bliver en del af det arbejde

 

Dagens sidste oplæg handler om betydningen af børns sociale skoleliv set fra forældrenes perspektiver. Forældre er forbundet gennem børnenes fælles liv i skolen, men kan i forbindelse med børnenes forskellige oplevelser og konflikter i skolen opleve sig modstillet i hver deres forsøg på at bakke deres eget barn op. Forældres muligheder for at håndtere konflikter og støtte børnenes fællesskaber hænger sammen med, hvordan skolen organiserer samarbejde og måder at forbinde de forskellige hensyn i en klasse på.

 

Dagens tre oplæg veksler mellem at fremlægge baggrund, begreber og eksempler til at belyse forståelsen af konflikter som muligheder for udvikling.

 

Program

kl. 9:00:    Morgenkaffe

kl. 9:30:     ”Konflikter i og om børns skoleliv”, oplæg og dialog ved Charlotte Højholt

kl. 10:30:   Pause

kl. 10:45:   ”Konflikter i og om børns skoleliv”, oplæg og dialog fortsat ved Charlotte Højholt

kl. 11.15:   ”Konflikter og fællesskaber mellem børn i skolen”, oplæg og dialog ved Lærke Testmann

kl. 12:00:    Frokost

kl. 13:00:   ”Konflikter og fællesskaber mellem børn i skolen”, oplæg og dialog fortsat ved Lærke Testmann

kl. 13:45:   Forholdet mellem børns fællesskaber og forældres samarbejde”, oplæg og dialog ved Dorte Kousholt

kl. 14:15:   Kaffepause

kl. 14:35:   ”Forholdet mellem børns fællesskaber og forældres samarbejde”, oplæg og dialog fortsat ved Dorte Kousholt

kl. 15:30:   Afrunding på konferencen

kl. 15:35:   Tak for i dag

 

Er du interesseret i at forberede dig til konferencen, så kan du læse artiklen ”Forskydning af problemer fastlåser konflikter i skolen” (pdf), ”Asterisk”, nr. 86, juni 2018, DPU, Aarhus Universitet.

 

 Om oplægsholderne

 

Lærke Testmann, pædagog, cand.pæd.pæd.psyk, adjunkt i pædagoguddannelsen og forfatter til Ph.D.-afhandlingen ”Børns fællesskaber i den politiske skole – perspektiver på inklusion”.

 

 

 

Dorte Kousholt, cand.psych. Ph.D. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Hun har forsket i børns hverdagsliv på tværs af hjem og institution/skole, børnefællesskaber, forældreperspektiver og samarbejde. Dorte Kousholt er også forfatter til en del artikler i pædagogiske tidsskrifter sammen med Charlotte Højholt redaktør på bogen ’Konflikter om børns skoleliv’ (Dansk Psykologisk Forlæag, 2018). Her bidrager hun med kapitlet ’Forældres samarbejde om børns fællesskaber i skolen – forbundethed og forskelle’.

 

Charlotte Højholdt, cand.psych., Ph.D. professor i Hverdagslivets Socialpsykologi, Institut for Mennesker og teknologi på Roskilde Universitet. Hun forsker i børns hverdagsliv på tværs af familie, institutioner, skoler, støtte-arrangementer mm – samt i de voksnes samarbejde om børnene. Hun har udgivet en lang række forskningsartikler. Se Charlotte Højholdts forskningsartikler

 

 

Pris & tilmelding

Medlemmer af BUPL: 395 kroner

PLS’ere, pensionister og ledige: Gratis

Øvrige faggrupper under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation): 1.000 kroner

Tilmeldingen er bindende, og BUPL refunderer ikke eventuelle udgifter til vikar, p-afgift, transport m.v.

 

Hvis du allerede var tilmeldt den 24. november 2020

Var du allerede tilmeldt konferencen “Børns fællesskaber & konflikter i skolen”, da den var planlagt til den 24. november 2020, så gælder din bindende tilmelding stadig (du behøver derfor ikke at tilmelde dig igen). Dog dispenserer vi fra bindingen, hvis du er forhindret i at deltage den 8. juni 2021. Men det kræver, at du hurtigst muligt uden omkostninger melder afbud til faglig konsulent Bente Christensen (35 46 56 12). Hun kan også svare på andre spørgsmål vedrørende arrangementet.

 

Afbud

Tilmeldingen er bindende, men bliver du forhindret i at deltage, kan du sende en BUPL-kollega i stedet for. Du skal blot sende os en mail (ostjylland@bupl.dk) med kollegaens navn senest den 2. juni 2021, kl. 12. – Under alle omstændigheder vil vi gerne have besked, da der er forplejning til arrangementet.

 

Sted

Som udgangspunkt afholdes konferencen i Smedjen, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C, men vi tager forbehold for ændringer i tilfælde af mange tilmeldinger. Du kan trygt møde op til arrangementet, hvor vi alle tager tager ansvar for at mindske smitterisikoen. BUPL Østjylland stiller derfor mundbind gratis til rådighed.

Læs, hvad Centralværkstedet konkret gør, og hvordan du skal forholde dig:

Coronaforanstaltninger 22 09 20

 

Målgrupper

Pædagoger og ledere, der er medlem af BUPL Århus og BUPL Østjylland, er velkomne på konferencerne.

 

Det skal du selv være særlig opmærksom på

BUPL yder ikke refusion for vikar, p-afgift, transport eller lignende.

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet, stedet etc., hvorfor du selv bør holde dig opdateret på denne side. Du vil nemlig heller ikke modtage en reminder-mail op til selve arrangementet.

Tid og sted

 • Tirsdag den 8. juni 2021
 • Kl.09.00 - 15.35
 • Smedien, Værkmestergade, Aarhus, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 2. juni 2021 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-06-08 09:00:00 2021-06-08 15:35:00 Europe/Copenhagen Konference: Børns fællesskaber & konflikter i skolen (Østjylland & Århus) På konferencen tager vi udgangspunkt i et forskningsprojekt, der har udforsket inklusions-muligheder i skolen set fra både børns, forældres, fagprofessionelles og lovgivningens perspektiver. Og så skal vi høre om forældres muligheder for at håndtere konflikter og støtte børnenes fællesskaber, der hænger sammen med, hvordan skolen organiserer samarbejde. Konferencen finder sted den 8. juni 2021 og ikke som først annonceret den 24. november 2020. Smedien, Værkmestergade, Aarhus, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til arrangementet, så ring til faglig konsulent Bente Christensen på (35 46 56 12).