Log ind

ARRANGEMENTER

Årsmøde i lederforeningen (Hovedstaden)


Kom til årsmøde i lederforeningen i BUPL Hovedstaden. Se programmet og tilmeld dig her.


15 ud af 28 anbefalinger handler om, hvad den offentlige leder skal, skal sikre, skabe, tænke, udøve, styrke, afstå fra, have, kunne, være, gøre og tydeliggøre. Kravene fra regeringens ledelseskommission til os ledere er mangfoldige. Men, hvordan udtrykker det sig i praksis? Hvad er det, vi konkret skal gøre anderledes? Hvilken forståelse af ledelse ligger bag anbefalingerne? Hvilken betydning har det for ledelse af pædagogiske institutioner? Det er nogle af de spørgsmål, som vi dykker ned i på årsmødet i Lederforeningen.

Vi har inviteret fagpersoner fra FTF og forskerverdenen til at give os ideer og perspektiver på kommissionens anbefalinger. Og så vil to direktører fra vores egen verden, Inger Andersen fra Frederiksberg Kommune og Camilla Niebuhr fra Københavns Kommune komme med deres bud på, hvad man i forskellige kommuner tænker I bør arbejde videre med.

Som ledere i den offentlige sektor har vi flere positioner i debatten. Vi er tæt på spørgsmålet om, hvilken betydning ledelse har for børnene, de unge, forældrene og medarbejderne. Men vi er også tæt på diskussionen om, hvilke vilkår for ledelse der skal være til stede, for at vi kan lykkedes med vores ledelsesarbejde. Begge positioner er relevante, når vi skal drøfte hvilke anbefalinger, som vi skal forsøge at udfolde i praksis – og hvilke anbefalinger vi måske i stedet, konstruktivt skal forsøge at få ændret.

Det er vores håb, at dagen vil give jer et konkret billede af, hvad kommissionens arbejde kan betyde for jer. Det har betydning for alle, hvordan man tænker offentlig ledelse, og det har en særlig betydning for jer, der udøver ledelse.

Program

1. Velkomst v. Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden
2. Sammenhængsreform v. Grete Tarpgaard, projektkonsulent, FTF
3. Lederne og kommissionen v. Kurt Klaudi Klausen, professor og ledelsesforsker.
4. Årsmøde i Lederforeningen v. bestyrelsen for Lederforeningen
5. Lederne, kommissionen og kommunen v. Inger Andersen og Camilla Niebuhr, direktør i Frederiksberg Kommune og Københavns kommune

Årsmødet

1. Formalia
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg
5. Afslutning og evt.

Praktisk

Der serveres morgenmad og frokost, derfor er tilmelding nødvendig senest d. 21. september 2018.

Spørgsmål kan stilles til sekretariatet på telefon: 35 46 57 66

Tid og sted

  • Onsdag den 26. september 2018
  • Kl.09.00 - 15.30
  • København, DGI byen, København, Danmark

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:
Senest den 21. september 2018 00:00.
TILMELD DIG
Tilføj begivenhed til kalender 2018-09-26 09:00:00 2018-09-26 15:30:00 Europe/Copenhagen Årsmøde i lederforeningen (Hovedstaden) Kom til årsmøde i lederforeningen i BUPL Hovedstaden. Se programmet og tilmeld dig her. København, DGI byen, København, Danmark BUPL

Spørgsmål

Sekretariatet for ledere: telefon 35 46 57 66