Log ind

ARRANGEMENTER

Halvdagskursus om evalueringskultur (Roskilde)


Hvordan skabes en evalueringskultur i daginstitutionen?


Som noget nyt er det indskrevet i dagtilbudsloven (§9), at der skal etableres en evalueringskultur, hvis formål er at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Gennem oplæg og dialog er det formålet at skabe indsigt i forskellige evalueringstilgange og hvilke former for evaluering, der er bedst egnede til at udvikle læringsmiljøet og pædagogers faglighed.

Et særligt fokus vil være på evaluering med et børneperspektiv, hvor børnenes lærings- og udviklingsprocesser ses i samspil med pædagogers organisering af et dynamisk læringsmiljø.

Oplægsholder

Bent Madsen, professionsforsker og konsulent ved inklusionsakademiet.dk med mange års erfaringer i udviklings- og forskningsprojekter i det almene, specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisfelt.

Pris

Gratis

Deltagere

Pædagoger og ledere, der er medlem af BUPL Midtsjælland

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30-9.00.

 

 

Tid og sted