Log ind

ARRANGEMENTER

Grundkursus for leder-TR – Slagelse


Få overblik over forventninger og de opgaver, du påtager dig som leder-TR.


Tid og sted

Onsdag d. 31. oktober til fredag d. 2. november på Vilcon Hotel og Konferencegaard i Slagelse

Kurset strækker sig over tre dage og er med overnatning. Ankomst kl. 9.00 – afrejse kl. 15.00.


BUPL besluttede på kongressen i 2016, at der var brug for i fællesskab at styrke indsatsen på en række områder. Et af disse indsatsområder var kurser målrettet tillidsrepræsentanter for lederne. Hovedbestyrelsen har efterfølgende udmøntet beslutningen, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet på baggrund af et pilotprojekt, har udviklet en ny grunduddannelse målrettet leder TR.

Leder TR, der tidligere har deltaget i BUPL’s introhøjskole, skal også have tilbuddet om deltagelse på grundkurset. Målet er at så mange af BUPL’s leder-TR som muligt kommer igennem grundkurset. Et fælles grundkursus, hvor rollen som leder TR kan få et fælles afsæt og udvikle sig ud fra de mange oplevelser og variationer, som der findes i de 98 kommuner.

På kurset vil der blive arbejdet med en række problemstillinger, der tager udgangspunkt i rollen som tillidsrepræsentant for en gruppe ledere. Samtidig er det væsentlig, at der er en grundlæggende forståelse for de forventninger, der er indbygget i TR-reglerne og i overenskomstsystemet generelt.

Leder-TR er desuden central for udviklingen af BUPL’s politik i kommunen. Det indebærer, at der er en forståelse for beslutningsprocesser – formelle som uformelle – og de påvirkningsprocesser, der følger af disse. Dertil kommer en forståelse for de mål og strategier der udvikles i tilknytning til beslutningsprocesserne.

I en ledergruppe kan der være mange hensyn, som en tillidsrepræsentant skal tage hensyn til. Ofte kan netop denne opmærksomhed være afgørende for, hvordan og på hvilken måde de fælles interesser skal varetages.

Lederne er en udsat gruppe der konstant er i spil i diverse organisationsudviklingsprojekter. Dertil kommer, at alle omgivelserne forventer, at lederne er professionelle og loyale overfor deres ledelser samtidig med, at det kan være uhyre vanskeligt at bevare fokus på kerneydelserne. Disse forhold presser lederne, og der er ingen tvivl om, at ledernes psykiske arbejdsmiljø i perioder er under pres.

Disse temaer danner grundlaget for BUPL’s grunduddannelse for leder-TR. I stikordsform vil der på kurset blive arbejdet under følgende overskrifter:

 • Indsigt i de formelle rammer, MED aftalen, fornøden tid og mæglerrollen
 • Påvirkningsstrategier, interessenter, vinkler og roller i beslutningsprocesser
 • Politikudvikling, ledelse af processer
 • Bagland, mandater og modsætninger i ledergruppen
 • Den lederpolitiske dagsorden, strukturer, ledelsesrum, mål og rammer
 • Det psykiske arbejdsmiljø for ledere
 • Introduktion til løndannelse for ledere
Der afholdes to grundkurser:
 • Onsdag – fredag d. 31. oktober – 2. november på Vilcon Hotel og Konferencegaard i Slagelse
 • Onsdag – fredag d. 9.-11. januar 2019 på Langsøhus i Silkeborg

Tilmeld dig det kursus, der passer dig bedst. Kontakt din lokale BUPL-afdeling og tilmeld dig.

Vikardækning og transport

Der vil være vikardækning jf. reglerne i MED-aftalens §15. Transport dækkes ligeledes af BUPL.

Deltagere

Alle leder-TR’ere i BUPL – både nyvalgte og leder-TR’ere, der i forvejen har en LTR-uddannelse.

 

Tid og sted

 • Onsdag den 31. oktober 2018
 • Kl.09.00 - 15.00
 • Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej, Slagelse, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 17. oktober 2018 08:00.
  Tilføj begivenhed til kalender 2018-10-31 09:00:00 2018-10-31 15:00:00 Europe/Copenhagen Grundkursus for leder-TR – Slagelse Få overblik over forventninger og de opgaver, du påtager dig som leder-TR. Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej, Slagelse, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Jørgen Grüner
  Faglig konsulent
  Telefon: +45 35 46 58 05
  Mobil: +45 20 24 21 18
  Mail: jgr@bupl.dk

  Bemærk – tilmelding:
  Du skal kontakte din lokale BUPL-fagforening og tilmelde dig.
  BUPL’s lokale fagforeninger

Relaterede arrangementer

Grundkursus for leder-TR – Silkeborg

Få overblik over forventninger og de opgaver, du påtager dig som leder-TR.

 • 09.01.2019
 • Kl. 09.00-15.00
 • FÆLLES