Log ind

ARRANGEMENTER

Grundkursus for leder tillidsrepræsentanter


På kurset vil der blive arbejdet med en række problemstillinger, der tager udgangspunkt i rollen som tillidsrepræsentant for en gruppe ledere.


Dato: Ankomst 1. november kl. 11.00 og afrejse den 3. november kl. 15.00.

Sted: Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

BUPL’s leder TR – kursus er et fælles grundkursus, hvor rollen som leder TR kan få et fælles afsæt, og udvikle sig ud fra de mange oplevelser og variationer, som der findes i de 98 kommuner. På kurset vil der blive arbejdet med en række problemstillinger, der tager udgangspunkt i rollen som tillidsrepræsentant for en gruppe ledere. Samtidig er det væsentlig, at der er en grundlæggende forståelse for de forventninger, der er indbygget i TR-regler, og i overenskomstsystemet generelt.

Leder TR er desuden central for udviklingen af BUPL’s politik i kommunen. Det indebærer, at der er en forståelse for beslutningsprocesser, formelle som uformelle og de påvirkningsprocesser der følger af disse. Dertil kommer en forståelse for de mål og strategier der udvikles i tilknytning til beslutningsprocesserne.

I en ledergruppe kan der være mange hensyn som en tillidsrepræsentant skal tage hensyn til. Ofte kan netop denne opmærksomhed være afgørende for hvordan og på hvilken måde de fælles interesser skal varetages.

Lederne er en udsat gruppe, der konstant er i spil i diverse organisationsudviklingsprojekter. Dertil kommer at alle omgivelserne forventer at lederne er professionelle og loyale overfor deres ledelser samtidig med, at det kan være uhyre vanskeligt at bevare fokus på kerneydelserne. Disse forhold presser lederne, og der er ingen tvivl om at ledernes psykiske arbejdsmiljø i perioder er under pres.

Disse temaer danner grundlaget for BUPL’s grunduddannelse for leder TR

I stikordsform kan vil der på kurset blive arbejdet under følgende overskrifter:

 • Indsigt i de formelle rammer, MED aftalen, fornøden tid og mæglerrollen
 • Påvirkningsstrategier, interessenter, vinkler og roller i beslutningsprocesser
 • Politikudvikling, ledelse af processer
 • Bagland, mandater og modsætninger i ledergruppen
 • Den lederpolitiske dagsorden, strukturer, ledelsesrum, mål og rammer
 • Det psykiske arbejdsmiljø for ledere
 • Introduktion til løndannelse for ledere

Vikardækning og kørsel:
BUPL yder vikardækning (7,4 timer pr. dag) og kørsel til tillidsrepræsentanter, jf. gældende regler.

Tilmelding senest den 15. september via nedenstående link:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=R3LEVGR2LJCN

Vi glæder os til at se dig.

Tid og sted

 • Mandag den 1. november 2021
 • Kl.11.00 - 15.00
 • Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 15. september 2021 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-11-01 11:00:00 2021-11-01 15:00:00 Europe/Copenhagen Grundkursus for leder tillidsrepræsentanter På kurset vil der blive arbejdet med en række problemstillinger, der tager udgangspunkt i rollen som tillidsrepræsentant for en gruppe ledere. Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Marianne Földvary maf@bupl.dk