Log ind

ARRANGEMENTER

Generalforsamling i Pensionistsektionen (Sydøst)


Pensionistsektionen afholder generalforsamling


Generalforsamlingen afholdes i BUPL’s lokaler på Kirketorvet 11 i Vordingborg.

Dagsorden:

 1. Formalia. Herunder også valg af (dirigent, referent og stemmetællere).
 2. Beretning. Herunder også en kort beretning fra lokalafdelingerne.
 3. Regnskab 2018.
 4. Budget 2020.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er formand Solveig Christensen, næstformand Bodil Mortensen og bestyrelsesmedlemmerne Ella Hansen og Kirsten Jakobsen.
 8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Inge Olsen og Karen Christensen.
 9. Valg af bilagskontrollant og suppleant (revisor).
 10. Eventuelt.

Her ud over hyggeligt samvær.

Tilmelding:

Af hensyn til bestilling af mad, som foreningen betaler, skal tilmelding ske senest torsdag den 24. oktober 2019 kl. 12.00 til:

Solveig Christensen: 40 29 65 33, mail: Solveig.christensen@mail.tele.dk

Bodil Mortensen: 24 62 30 51, mail: bodilmortensen@stofanet.dk

Tid og sted

 • Torsdag den 7. november 2019
 • Kl.12.00 - 16.00
 • Kirketorvet 11, Vordingborg, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 24. oktober 2019 23:59.
  Tilføj begivenhed til kalender 2019-11-07 12:00:00 2019-11-07 16:00:00 Europe/Copenhagen Generalforsamling i Pensionistsektionen (Sydøst) Pensionistsektionen afholder generalforsamling Kirketorvet 11, Vordingborg, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Solveig: 40 29 65 33

  Mail: solveig.christensen@mail.tele.dk

  Bodil: 24 62 30 51

  Mail: bodilmortensen@stofanet.dk