Log ind

ARRANGEMENTER

Østjylland: Generalforsamling 2018


Tag med til dette års generalforsamling i BUPL Østjylland, hvor du som medlem får direkte indflydelse på din fagforenings fokus for de næste par år. Den finder sted den 4. oktober 2018, kl. 17-22 på Helnan Hotel Marselis, Aarhus


Som medlem af BUPL Østjylland har du igen i år en stor mulighed for at øve indflydelse på, hvad din fagforening skal fokusere på de næste par år. Det kan du ved at deltage i BUPL Østjyllands generalforsamling 2018. Her kan du også stille op til en plads i BUPL Østjyllands bestyrelse.

Program:

kl. 17:00:     Ankomst og spisning

kl. 18:00:     Åbning ved Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland

kl. 18:10:     

1.Formalia

a) Valg af dirigent og referent
b) Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden
c) Valg af stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning herunder orientering om hovedbestyrelsens arbejde

3. Regnskab for 2016 og 2017  

4. Indkomne forslag

• Lovændringsforslag til Kongres 2018
• Øvrige kongrespunkter

5. Fremtidigt arbejde 2019 – 2020

Bestyrelsen fremlægger sit forslag til fremtidigt arbejde 2019 – 2020

PAUSE og KAFFE 

6. Budget 2019 – 2020
Kasserer Tine Honoré fremlægger forslag til budget 2019 – 2020

A-kasse generalforsamling

Omkring kl. 20.00 suspenderes BUPL Østjyllands generalforsamling for at afvikle A-kasse generalforsamling. Her skal foretages valg af delegerede til BUPL’s A-kasse

7. Valg (alle vælges for en 2-årig periode)

a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) 1. og 2. Hovedbestyrelsesmedlem
e) To suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer
f) Lønnede tillidsrepræsentanter
g) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
h) Suppleanter til bestyrelsen
i) Kongresdelegerede
j) Suppleanter til kongressen
k) Kritiske revisorer
l) Suppleanter for kritiske revisorer

PBU – Pædagogernes Pension: Kort beretning og valg til PBU-delegeret-møde. Valget er for 4 år. PBU er desuden tilstede på generalforsamlingen med egen bod, hvor du kan stille spørgsmål om pension.

8. Eventuelt

 

Jeg vil vælges til bestyrelsen

Hvis du har lyst til at stille op til en plads i BUPL Østjyllands bestyrelse, kan du et af to:

  1. skriv en mail til formand Anne Grethe Rosenberg (anr@bupl.dk) og oplysning hende om, at du agter at stille op til bestyrelsen – herefter vil du få mulighed for at blive præsenteret på en video her på siden
  2. melde dig under selve generalforsamlingen, når valget skal stå (se punkt 7)

Se præsentationsvideoerne af de medlemmer, som stiller op til bestyrelsen (siden opdateres løbende)

Refusion

BUPL Østjylland dækker dine eventuelle udgifter til parkeringsafgift og/eller transport til og fra generalforsamlingen. Vi opfordrer til, at du og kolleger kører sammen, eller at du tager et offentligt transportmiddel. Husk dokumentation for din transportudgift på selve aftenen.

Du får ikke refusion for eventuel vikardækning.

Tilmelding

Af hensyn til bestilling af forplejning skal du tilmelde dig elektronisk (i højre side finder du knappen “Tilmeld dig her”) senest den 30. september 2018. Vil du ikke spise med, så kan du bare dukke op på selve generalforsamlingen.

Målgruppe

Alle medlemmer af BUPL Østjylland er velkomne til generalforsamlingen. Din deltagelse vil blive registeret ved indgangen.

 

Tid og sted

  • Torsdag den 4. oktober 2018
  • Kl.17.00 - 22.00
  • Helnan Marselis Hotel A/S, Strandvejen, Aarhus, Danmark

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:
Senest den 30. september 2018 23:59.
TILMELD DIG
Tilføj begivenhed til kalender 2018-10-04 17:00:00 2018-10-04 22:00:00 Europe/Copenhagen Østjylland: Generalforsamling 2018 Tag med til dette års generalforsamling i BUPL Østjylland, hvor du som medlem får direkte indflydelse på din fagforenings fokus for de næste par år. Den finder sted den 4. oktober 2018, kl. 17-22 på Helnan Hotel Marselis, Aarhus Helnan Marselis Hotel A/S, Strandvejen, Aarhus, Danmark BUPL

Spørgsmål

Har du spørgsmål til selve generalforsamlingens indhold, så kontakt formand Anne Grethe Rosenberg (anr@bupl.dk; 20 10 14 31)

Har du spørgsmål til den elektroniske tilmelding, så kontakt administrativ medarbejder Dorthe Storm (drs@bupl.dk; 35 46 56 14)