Log ind

ARRANGEMENTER

Fremtidens Klubtilbud (Aarhus og Østjylland)


I flere år har børn og unges organiserede fritidsliv været et politisk nedprioriteret område. Derfor har BUPL og Ungdomsringen gennemført projektet Fremtidens Klubtilbud, der dokumenterer en række styrker ved fritids- og ungdomspædagogisk praksis og forsøgt at svare på spørgsmålet: Hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?


Med afsæt i Fremtidens Klubtilbud inviterer BUPL og Ungdomsringen til to workshops med henblik på at diskutere projektets resultater, og sammen med deltagerne inspirere til udvikling og en øget synlighed af den lokale fritids- og ungdomspædagogiske praksis frem mod det forestående kommunalvalg.

De to workshops vil kredse om nogle af projektets resultater og indeholde nogle korte teoretiske oplæg, praksisoplæg og tid til at diskutere og dele erfaringer.

Workshop #1: At mestre ungdomslivet
Dato: mandag d. 13. september 2021, kl. 9.30-11.30
Oplægsholdere: Christoffer Schultz (udviklingskonsulent i Ungdomsringen), Ditte Marie Lindeskov (udviklingskonsulent i Ungdomsringen) og UngNorddjurs.

På denne workshop kredser vi om følgende udsagn:

1: Klubbernes sunde og forpligtende fællesskaber støtter de unge i at opleve succes i ungdomslivet.

2: Klubpædagogernes trivselsarbejde tager afsæt i en forståelse for de unges livssituation og udfordringer. Det forebygger mistrivsel, risikoadfærd og kriminalitet.

På trods af – eller måske på grund af – det store fokus på øget individualisering i ungdomslivet er det stadig relevant at beskæftige sig med fællesskaber, og i særdeleshed de unges adgang til dem. At føle sig som en integreret og anerkendt del af et socialt fællesskab er afgørende for unges trivsel.

På workshoppen præsenteres nogle af de fund i projektet Fremtidens Klubtilbud, der relaterer sig til unges fællesskaber og trivsel, og hvorfor nysgerrighed er en vigtig forudsætning for at bedrive god fritids- og ungdomspædagogik.

UngNorddjurs fortæller om deres ambitiøse musikprojekt Live Show, og om, hvordan de arbejder med forpligtende fællesskaber, der skaber tryghed, engagement og styrker de unge i at mestre deres ungdomsliv.

Workshop #2: Kvalitet i klubbens pædagogiske arbejde
Dato: tirsdag d. 28. september 2021, kl. 9.30-11.30.
Oplægsholdere: Christoffer Schultz (udviklingskonsulent i Ungdomsringen), Ditte Marie Lindeskov (udviklingskonsulent i Ungdomsringen) og UngiÅrhus.

På denne workshop kredser vi om følgende udsagn:

1: Faglig systematik og viden om de unges problemer og udfordringer kommer ikke af sig selv.

2: Faglig refleksion og sparring er vigtige forudsætninger for at sikre høj kvalitet i klubbens pædagogiske arbejde.

Faglig systematik, refleksion og sparring har i projektet Fremtidens Klubtilbud vist sig at være vigtige forudsætninger for at sikre høj kvalitet i klubbernes pædagogiske arbejde. Herigennem kan pædagogerne tydeliggøre indsatsens pædagogiske formål, justere projektet løbende og dermed få et bedre grundlag for evaluering og dokumentation.

På workshoppen præsenteres et systematisk redskab til planlægning af ungdomsprojekter, der er afprøvet i Fremtidens Klubtilbud. Modellen tager afsæt i en forståelse af ungdomslivet og samfundet som foranderlige størrelser og kan derfor hjælpe klubpædagoger til løbende at analysere og påpege aktuelle ungdomsproblemer og -udfordringer.

UngiÅrhus fortæller om deres erfaringer med at arbejde mere systematisk i deres fritids- og ungdomspædagogiske arbejde i ungdomsklubberne.

Tid og sted

 • Tirsdag den 28. september 2021
 • Kl.09.30 - 11.30
 • BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 24. september 2021 12:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-09-28 09:30:00 2021-09-28 11:30:00 Europe/Copenhagen Fremtidens Klubtilbud (Aarhus og Østjylland) I flere år har børn og unges organiserede fritidsliv været et politisk nedprioriteret område. Derfor har BUPL og Ungdomsringen gennemført projektet Fremtidens Klubtilbud, der dokumenterer en række styrker ved fritids- og ungdomspædagogisk praksis og forsøgt at svare på spørgsmålet: Hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden? BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C BUPL

  Spørgsmål

  Faglig sekretær Lars Møller, lrm@bupl.dk