Log ind

ARRANGEMENTER

AFLYST: Fælles TR- og AMR-møde på folkeskoleområdet i Aarhus kommune


Tema for dagen: 'Er der en pædagog tilstede?' I efteråret, i forbindelse med kommunernes budgetlægning, hørte vi rundt om i landet forældre efterlyse "Er der en voksen tilstede?". Vi vil på dette fælles TR- og AMR-møde dreje fokus mod pædagogens værdi i skolen – både i SFO og undervisning.


Opdateret 11. marts 2020. Arrangement er desværre aflyst pga. coronavirus.
Smitten fra coronavirus udvikler sig i øjeblikket fra time til time.
Sundhedsmyndighederne forudser, at der kan komme kapacitetsudfordringer på sygehusene, som i særlig grad vil ramme de svageste i samfundet. Alles adfærd er derfor afgørende. Vi, der er ressourcestærke, kan bidrage til at inddæmme og afbøde konsekvenserne af smitten, så vi undgår et unødigt stort pres på sundhedsvæsenet.
For at understøtte intentionen fra myndighederne, har BUPL Århus netop besluttet at alle arrangementer frem til påske aflyses.

Tilmeldte får besked pr. mail, og det vil fremgå af www.bupl.dk/aarhus, at arrangementet er aflyst.
Vi følger udviklingen dag for dag, og der kan løbende komme opdateringer på www.bupl.dk/aarhus og https://www.facebook.com/buplaarhus

‘Er der en pædagog tilstede?’

Antagelse/påstand
(Fritids)pædagogikken har trange vilkår. Den er nærmest ikke til stede, hverken i SFO eller i undervisningen!
– Har (fritids)pædagogikken overhovedet nogen form i dag?
– Og hvis (fritids)pædagogikken er der, hvor bevæger den sig så hen?
– Vi har bevæget os fra aldersintegreret til klasse/årgangsopdelt SFO
– Kan man tale om en anden slags pædagogik i undervisningen?
– Hvordan folder (fritids)pædagogikken sig ud i dag?

Formål
TR og AMR skal sætte ramme for og videreudvikle (fritids)pædagogikken. Være ambassadører for (fritids)pædagogikken og pædagogisk faglighed.
Skal sikre rummet for udførelsen og ikke mindst vilkår. Værne om kerneopgaven.
Sætte fokus på: Hvad er (fritids)pædagogik og pædagogisk faglighed i skolen og hvad vil vi med den?

Dagen bygges op af oplæg fra lokale tillidsvalgte fra både SFO og specialklasse, efterfulgt af oplæg ved inviterede gæster. Lars Søgaard, Forretningsudvalgsmedlem i BUPL har sagt ja til at komme. Dagen afsluttes med paneldebat.

Program for dagen
8.00 – 8.30     Morgenmad
8.30 – 8.45     Velkomst og præsentation
8.45 – 9.40     Runde 1 med lokale oplæg
9.40 – 9.50     Pause
9.50 – 10.50   Runde 2 med lokale oplæg
10.50 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Runde 3 med gæsteoplæg
11. 45 – 12.45 Panel
12.45 – 13.00 Afslutning og sandwich To Go

Tid og sted

 • Torsdag den 12. marts 2020
 • Kl.08.30 - 13.00
 • Aarhussalen, Sankt Knuds Torv 3, Aarhus C, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 9. marts 2020 10:00.
  Arrangementet er aflyst
  Tilføj begivenhed til kalender 2020-03-12 08:30:00 2020-03-12 13:00:00 Europe/Copenhagen AFLYST: Fælles TR- og AMR-møde på folkeskoleområdet i Aarhus kommune Tema for dagen: 'Er der en pædagog tilstede?' I efteråret, i forbindelse med kommunernes budgetlægning, hørte vi rundt om i landet forældre efterlyse "Er der en voksen tilstede?". Vi vil på dette fælles TR- og AMR-møde dreje fokus mod pædagogens værdi i skolen – både i SFO og undervisning. Aarhussalen, Sankt Knuds Torv 3, Aarhus C, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Fællestillidsrepræsentant Bettina Tjerrild, btj@bupl.dk