Log ind

ARRANGEMENTER

Fælles TR møde for klub og skole (Aarhus)


Vil den fælles vision om fritid, ændre på vores pædagogiske virke og samarbejde mellem klub og SFO/skole?


Tema for dagen: Fritidspædagogik set som en fælles opgave

I Aarhus Kommune har vi fået en fælles Fritidsvision, som består af en FUvision og en SFOvision.
Men med denne fælles vision om fritid, vil det så ændre på vores pædagogiske virke og samarbejde mellem klub og SFO/skole?

Antagelse
Fritidspædagogikken som begreb ser vidt forskellig ud i SFO/skole og klub – eller gør den?

Vi hører forskellige antagelser, så som:
– Fritidspædagogikken har trange vilkår. Den er nærmest ikke til stede hverken i SFO eller i undervisningen!
– Har fritidspædagogikken overhovedet nogen form i dag?
– Og hvis fritidspædagogikken er der, hvor bevæger den sig så hen?
– Kan man tale om forskellige slags pædagogik i SFO og klub?
– Kan man overhovedet arbejde med fritidspædagogik i en specialklasse?
– Hvordan folder fritidspædagogikken sig ud i dag?
– Arbejder de målrettet i klubben?
– Er det overhovedet hensigtsmæssigt med samarbejde på tværs af SFO og klub?
– Fritidspædagogikken er fælles, blot forskellige alderstrin
– Bygger SFO og klub på forskelligheder i fht til fritidspædagogik?

Program
8.15 – 8.30 Morgenmad
8.30 – 8.40 Velkomst og præsentation
8.40 – 9.10 Runde 1 med lokale oplæg v/ Karsten Hedegaard Horn, Strandskolen: “Det fritidspædagogiske puslespil” og Lars La Cour, klubben Underground, Viby skole:“Fritidspædagogik I UUV”
9.10 – 9.25 Pause
9.25 – 9.55 Runde 2 med lokale oplæg v/ Rie Deibjerg Kristensen, Kolt fritids- og ungdomsklub: ”Børn og unge bliver stærke af god fritidspædagogik” og Johan Jensen, Virupskolen:”En fritidspædagogisk rejse for SFO og Klub”
9.55 – 10.10 Pause
10.10 – 11.40 Runde 3 med gæsteoplæg v/
-Lea Thomsen Ringskou, lektor for skole-fritid VIA og forsker i fritidspædagogik – om dilemmaer i arbejdet. Lea tegner en paraply over fritidspædagogikken. Hvad er fritidspædagogik?
-Thomas Medom, Rådmand MBU: – om tanken bag den fritidspædagogiske vision, hvorfor har vi den/hvad skal vi med den?
-Karina Møller, BUchef Fritid – hvordan arbejder BU med den fritidspædagogiske vision?
11.40 – 12.25 Panel: Karsten Hedegaard Horn, Strandskolen, Johan Jensen, Virupskolen, Rie Deibjerg Kristensen, Kolt fritids- og ungdomsklub, Lars La Cour, klubben Underground, Viby skole
Karina Møller, BUchef Fritid, Lea Thomsen Ringskou, Lektor for skole-fritid VIA og forsker i fritidspædagogik, Thomas Medom, Rådmand MBU.
12.25 – 12.30 Afslutning og sandwich to go

Formål
TR fra skole og klub skal sammen sætte ramme for og videreudvikle fritidspædagogikken. Være ambassadører for fritidspædagogikken og pædagogisk faglighed.
Skal sikre rummet for udførelsen og ikke mindst vilkår. Værne om kerneopgaven.
Sætte fokus på: Hvad er fritidspædagogik og pædagogisk faglighed, hvad vil vi med den og hvordan sikrer vi samarbejdet mellem skole og klub?

Dagen bygges op af oplæg fra lokale tillidsvalgte fra både skole og klub, efterfulgt af oplæg ved inviterede gæster. Dagen afsluttes med paneldebat.
Link til den fritidspædagogiske vision: https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/fritidspaedagogisk-vision-for-sfo-og-ungiaarhus/

Tilmelding senest fredag d. 15. oktober 2021 kl. 12
Mødet er indkaldt af fællestillidsrepræsentanterne i henhold til §6/8 i reglerne om tillidsrepræsentanter – der er således ikke tale om frikøb

Tid og sted

 • Torsdag den 28. oktober 2021
 • Kl.08.30 - 12.30
 • Aarhussalen, Sankt Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 15. oktober 2021 12:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-10-28 08:30:00 2021-10-28 12:30:00 Europe/Copenhagen Fælles TR møde for klub og skole (Aarhus) Vil den fælles vision om fritid, ændre på vores pædagogiske virke og samarbejde mellem klub og SFO/skole? Aarhussalen, Sankt Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C BUPL

  Spørgsmål

  Fællestillidsrepræsentant Bettina Tjerrild, btj@bupl.dk