Log ind

ARRANGEMENTER

Temadag: Veje til en styrket pædagogisk praksis (Østjylland)


Kravene om dokumentation er med årene blevet større for pædagoger. Med udgangspunkt i bogen "DPU i praksis" vises, hvordan disse krav, med baggrund i materialet "Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år", kan opfyldes ved at tilrettelægge en målrettet pædagogisk indsats og senere dokumentere den. Temadagen finder sted den 27. november 2020.


Temadagen handler om

I pædagogisk praksis er der krav om dokumentation af børns læring, udvikling og trivsel, hvilket forudsætter målrettede pædagogiske indsatser. Når pædagoger fx er bekymrede for et barns udvikling, læring og trivsel, eller når der er tale om børn, der oplever udfordringer i dagtilbuddet, sker det ofte på baggrund af en udredning af barnets forudsætninger og miljøet omkring barnet. Hertil benytter mange materialet “Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år” (DPU).

 

Materialet bidrager med:

 • viden om barnets forudsætninger
 • en vurdering af, hvor barnets zone for nærmeste udvikling ligger
 • tydeliggørelse af hvilke mål og metoder, der kan være relevante for den pædagogiske indsats

 

Bogen “DPU i praksis” går skridtet videre. Her præsenteres veje til en styrket pædagogisk indsats, herunder:

 • et kvalificeret grundlag for arbejdsprocessen
 • en styrket systematik
 • omsætning af pædagogisk observation til praksis gennem SMITTE-modellen
 • formulering af meningsfulde mål med SMART-mål
 • evaluering og evalueringsmetoder

 

Det får du med dig

Du får en indføring i hele processen fra en begyndende bekymring for barnets udvikling, læring og trivsel til udredning, didaktisk planlægning og dokumentation af indsatsen. Du vil komme til at arbejde med dine egne cases i udvalgte dele af processen.

Kurset tager udgangspunkt i bogen: “DPU i praksis” af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen, Dansk Psykologisk Forlag, der kan købes med rabat på dagen.

 

Program

Kl. 8:30:    Morgenkaffe

Kl. 9:00:   ”Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse”, oplæg ved Anna Marie Langhoff Nielsen, herunder dialog og pauser

Kl. 12:30:   Sandwich og tak for i dag

 

Om oplægsholderen

Anna Marie Langhoff Nielsen, socialpædagog og kandidat i pædagogisk antropologi. Hun har mange års erfaring inden for det normal- og specialpædagogiske område på både voksen- og børneområdet.

Anna M. L. Nielsen har arbejdet som småbørnskonsulent og VISO- specialist på børne- og voksenområdet. Hun har års erfaring med undervisning i neuro- og specialpædagogik bl. a på VIA UC og VISS.

 

Pris & tilmelding

Medlemmer af BUPL: 200 kroner

PLS’ere, pensionister og ledige: Gratis

Øvrige faggrupper under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation): 750 kroner

Tilmeldingen er bindende, og BUPL refunderer ikke eventuelle udgifter til vikar, p-afgift, transport m.v.

 

Afbud

Tilmeldingen er bindende, men bliver du forhindret i at deltage, kan du sende en BUPL-kollega i stedet for. Vedkommende skal være medlem af BUPL. Du skal blot sende os en mail (ostjylland@bupl.dk) med kollegaens navn senest mandag den 23. november 2020, kl. 12. – Under alle omstændigheder vil vi gerne have besked, da der er forplejning til arrangementet.

 

Sted

 

Som udgangspunk afholdes temadagen holdes i huset på Kystvejen 17, 8000 Aarhus C, men vi tager forbehold for ændringer i tilfælde af mange tilmeldinger. Du kan trygt møde op til arrangementet, hvor vi alle tager ansvar for at mindske smitterisikoen. BUPL Østjylland stiller derfor mundbind gratis til rådighed.

 

Målgrupper

Pædagoger og ledere, der er medlem af BUPL Østjylland, er velkomne på konferencerne.

 

Det skal du selv være særlig opmærksom på

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet, stedet etc., hvorfor du selv bør holde dig opdateret på denne side. Du vil nemlig heller ikke modtage en reminder-mail op til selve arrangementet.

Tid og sted

 • Fredag den 27. november 2020
 • Kl.08.30 - 12.30
 • Kystvejen 17, Aarhus, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 23. november 2020 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2020-11-27 08:30:00 2020-11-27 12:30:00 Europe/Copenhagen Temadag: Veje til en styrket pædagogisk praksis (Østjylland) Kravene om dokumentation er med årene blevet større for pædagoger. Med udgangspunkt i bogen "DPU i praksis" vises, hvordan disse krav, med baggrund i materialet "Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år", kan opfyldes ved at tilrettelægge en målrettet pædagogisk indsats og senere dokumentere den. Temadagen finder sted den 27. november 2020. Kystvejen 17, Aarhus, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til arrangementet, så ring til faglig konsulent Bente Christensen på 35 46 56 12.