Log ind

ARRANGEMENTER

BUPL Sydøsts
generalforsamling


BUPL Sydøst holder generalforsamling den 4. oktober i Nykøbing F.


NB! Bemærk nyt sted for afholdelse.

Medlemsskab
Du skal være medlem af BUPL for at deltage i
BUPL Sydøsts generalforsamling. Nye medlemmer
skal medbringe kvittering for kontingentindbetaling.

Transport
BUPL refunderer dine udgifter til offentlig transport
til og fra generalforsamlingen. Er I flere, der
kører i samme bil, udbetaler BUPL kilometerpenge
efter statens lave takst. I øjeblikket 1,94 kr.
pr. km.

Mad og drikke
Der serveres et måltid for deltagere, som har
tilmeldt sig på www.bupl.dk/sydoest. Måltidet serveres fra kl. 17.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være BUPL Sydøst i hænde senest
otte dage før generalforsamlingen.

Der er indskrivning og middag fra kl. 17.00
Generalforsamlingen begynder kl. 18.00
Det angivne sluttidspunkt er forventet.

DAGSORDEN (foreløbig)

Velkomst

1. Formalia

A. Valg af dirigent og referent

B. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden

C. Valg af stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Orientering fra pensionistsektionen

4. Orientering om det ledelsespolitiske arbejde

5. Regnskab 2016 og 2017

6. Kongresforslag

A. BUPL’s professionsstrategi

B. Øvrige kongresforslag

7. Indkomne forslag

8. Budget og de kommende års aktiviteter

A. De kommende års aktiviteter

B. Budget 2019 og 2020 og fastlæggelse af fagforeningens normeringsplan

9. Valg

A. Formand

B. Næstformand

C. Kasserer

D. Hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær

E. Hovedbestyrelsesmedlem

F. Suppleanter til hovedbestyrelsen

G. Faglige sekretærer

H. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

I. Suppleanter til bestyrelsen

J. Kongresdelegerede

K. Suppleanter for kongresdelegerede

L. Kritiske revisorer

M. Suppleanter for kritiske revisorer

N. Delegerede til PBU

10. Eventuelt

Afslutning

Som indledning til punkt 6a, professionsstrategi, er forretningsudvalgsmedlem i BUPL Lasse Bjerg Jørgensen inviteret til at holde gæstertale. Den øvrige del af debatten om BUPL’s professionsstrategi foregår i mindre grupper. Der afholdes pause i tilknytning til gruppedebatten om professionsstrategien.

Stiller du op til bestyrelsen

Hvis du stiller op til BUPL’s bestyrelse på den kommende generalforsamling lægger BUPL en præsentation af dit valggrundlag ud på fagforeningens hjemmeside. Her har medlemmerne mulighed for at orientere sig om, hvem der stiller op til valg. Præsentationerne vil også være tilgængelige på selve generalforsamlingen.

Kandidater kan melde deres kandidatur ved henvendelse til BUPL Sydøsts formand: Betina Vincent Andersen. Skriv til bva@bupl.dk. Bemærk, at du kan anmelde din kandidatur helt frem til valghandlingen på generalforsamlingen. Har du spørgsmål i øvrigt. Skriv til jkl@bupl.dk

Tid og sted

  • Torsdag den 4. oktober 2018
  • Kl.17.00 - 22.00
  • Bispegade 5, Nykøbing Falster, Danmark

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:
Senest den 1. oktober 2018 00:00.
TILMELD DIG
Tilføj begivenhed til kalender 2018-10-04 17:00:00 2018-10-04 22:00:00 Europe/Copenhagen BUPL Sydøsts
generalforsamling
BUPL Sydøst holder generalforsamling den 4. oktober i Nykøbing F. Bispegade 5, Nykøbing Falster, Danmark BUPL

Spørgsmål

Kontaktperson: Jens Kristian Larsen, jkl@bupl.dk