Log ind

ARRANGEMENTER

BUPL Sydøsts
generalforsamling


BUPL Sydøst holder generalforsamling den 4. oktober i Nykøbing F. Kom og få indflydelse på det fagpolitiske arbejde i din lokale fagforening.


Torsdag den 4. oktober holder vi generalforsamling i Nykøbing Falster. Her kigger vi tilbage på de seneste to års arbejde i fagforeningen og fremad mod de udfordringer, der møder os de kommende år. På generalforsamlingen behandler vi også forslag til BUPL’s kongres, som finder sted senere på efteråret. Herunder et forslag om en ny professionsstrategi for BUPL. Kom og få indflydelse på arbejdet i din lokale fagforening!

 

Dagsorden

Velkomst

1. Formalia

A. Valg af dirigent og referent

B. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden

C. Valg af stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Orientering fra pensionistsektionen

4. Orientering om det ledelsespolitiske arbejde

5. Regnskab 2016 og 2017

6. Kongresforslag

A. BUPL’s professionsstrategi

B. Øvrige kongresforslag

7. Indkomne forslag

8. Budget og de kommende års aktiviteter

A. De kommende års aktiviteter

B. Budget 2019 og 2020 og fastlæggelse af fagforeningens normeringsplan

9. Valg

A. Formand

B. Næstformand

C. Kasserer

D. Hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær

E. Hovedbestyrelsesmedlem

F. Suppleanter til hovedbestyrelsen

G. Faglige sekretærer

H. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

I. Suppleanter til bestyrelsen

J. Kongresdelegerede

K. Suppleanter for kongresdelegerede

L. Kritiske revisorer

M. Suppleanter for kritiske revisorer

10. Eventuelt

Afslutning

Som indledning til punkt 6a, professionsstrategi, er forretningsudvalgsmedlem i BUPL Lasse Bjerg Jørgensen inviteret til at holde gæstertale. Den øvrige del af debatten om BUPL’s professionsstrategi foregår i mindre grupper. Der afholdes pause i tilknytning til gruppedebatten om professionsstrategien.


Valg af delegerede til PBU

I tilknytning til BUPL Sydøsts generalforsamling afholdes valg af delegerede og suppleanter til PBU’s generalforsamling. Medlemmer af PBU – pædagogernes pension – er valgbare og stemmeberettigede.


Praktiske oplysninger

Medlemsskab
Du skal være medlem af BUPL for at deltage i BUPL Sydøsts generalforsamling. Nye medlemmer skal medbringe kvittering for kontingentindbetaling.

Transport
BUPL refunderer dine udgifter til offentlig transport til og fra generalforsamlingen. Er I flere, der kører i samme bil, udbetaler BUPL kilometerpenge efter statens lave takst. I øjeblikket 1,94 kr. pr. km.

Mad og drikke
Der serveres et måltid for deltagere, som har tilmeldt sig på www.bupl.dk/sydoest. Måltidet serveres fra kl. 17. Bemærk! Tilmelding gælder alene middagen. Alle medlemmer kan frit møde op til generalforsamlingen.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være BUPL Sydøst i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Tidsplan
Der er indskrivning og middag fra kl. 17.00
Generalforsamlingen begynder kl. 18.00
Det angivne sluttidspunkt er forventet.


Forslag og kandidater

Vi opfordrer medlemmerne til at læse beretning, forslag og opstillingsgrundlag inden generalforsamlingen. Materialerne vil også blive omdelt på selve mødet.

Beretning, regnskab og budget

Vi har samlet BUPL’s beretning, regnskab og budget og fremtidige satsningsområder her. Dokumentet indeholder også forslag til forretningsorden og fællessange.

Hent generalforsamlingsmaterialet her

Udtalelse fra pensionistforeningens årsmøde (punkt 8)

Kongresforslag (punkt 7)

Til efteråret holder BUPL kongres. Under punkt 6 behandler vi de forslag, som er fremsat til behandling på kongressen. Herunder BUPL’s professionsstrategi.

Lovændringsforslag til BUPL’s kongres 2018

Forslag til BUPL’s professionsstrategi

Spørgsmål til gruppedebat om BUPL’s professionsstrategi

Beretning fra BUPL’s hovedbestyrelse til kongressen 2018

Valg til bestyrelsen (punkt 9)

Følgende har meldt deres kandidatur til bestyrelsesvalg på generaforsamlingen 4. oktober. Hent kandidaternes opstillingsgrundlag eller læs  kandidatoversigten herunder.

Hent opstillingsgrundlag her

Genopstiller

Betina Vincent Andersen

Anja Wollesen

Jørgen Krossing Eberhardt

Jacqueline Sporon-Fiedler

Joakim Rex Blankschøn

Mette Laurentzius

Anne-Marie Knudsen

Helle Inge Frænde

David Jesper Mürer

Lasse Aagaard Jensen

Annelise Sofie Sørensen

Carsten Klaus Andersen

Henriette Holgersen

Annette Heegaard Steen

Charlotte Christensen Bruhn

Pia Christiansen

Opstiller

Thomas Riis Andersen (Nykøbing Falster)

Heidi Blander (Ringsted)

Martin Juul Andersen (Køge)

Genopstiller ikke

Rita Jytte Gandløse

Jens Peter Ørregaard

Bente Mortensen


Stiller du op til bestyrelsen

Hvis du stiller op til BUPL’s bestyrelse på den kommende generalforsamling, lægger BUPL en præsentation af dit valggrundlag ud på fagforeningens hjemmeside. Her har medlemmerne mulighed for at orientere sig om, hvem der stiller op til valg. Præsentationerne vil også være tilgængelige på selve generalforsamlingen.

Kandidater kan melde deres kandidatur ved henvendelse til BUPL Sydøsts formand: Betina Vincent Andersen. Skriv til bva@bupl.dk. Bemærk, at du kan anmelde din kandidatur helt frem til valghandlingen på generalforsamlingen. Har du spørgsmål i øvrigt. Skriv til jkl@bupl.dk.

 

 

Tid og sted

 • Torsdag den 4. oktober 2018
 • Kl.17.00 - 22.00
 • Bispegade 5, Nykøbing Falster, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 3. oktober 2018 23:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2018-10-04 17:00:00 2018-10-04 22:00:00 Europe/Copenhagen BUPL Sydøsts
  generalforsamling
  BUPL Sydøst holder generalforsamling den 4. oktober i Nykøbing F. Kom og få indflydelse på det fagpolitiske arbejde i din lokale fagforening. Bispegade 5, Nykøbing Falster, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Kontaktperson: Jens Kristian Larsen, jkl@bupl.dk