Log ind

ARRANGEMENTER

BUPL Nordsjælland: Ledelseskonference 2022


Ledelseskonference 2022: Ledelse der gør en forskel


Hvornår: 13.-14. januar 2022

Hvor: Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør


Hvad er på spil i vores forståelse af ledelse og kerneopgave?
Med dette spørgsmål sættes rammen for dette års ledelseskonference i BUPL Nordsjælland.

Med temaet Ledelse der gør en forskel, ønsker vi gennem oplæg fra forskning og praksis, at perspektivere ideen om almenpædagogikkens evne til forebyggelse – med et blik for, hvad der forventes af pædagoger og ledere i dag.

Med temaet undersøger vi forandringer i forståelsen af pædagogikkens kerneopgave, og vi udforsker hvordan den pædagogiske ledelsesopgave forandres og påvirkes af samfundets bevægelser.
Vi inspireres til nye måder at forstå faglig ledelse på, og undersøger hvornår ledelse gør en forskel, for medarbejdere og for kerneopgaven.

Der vil undervejs afsættes tid og rum til refleksioner, praktiske øvelser og ikke mindst godt samvær med andre dygtige ledere.
Vi ser frem til at byde dig velkommen til ledelseskonferencen den 13. – 14. januar 2022.


Lederforeningens Logo


Pris for deltagelse:
 • Medlemmer med overnatning: 3000 kr.
 • Medlemmer uden overnatning: 2250 kr.
 • Ikke-medlemmer med overnatning: 4500 kr.
 • Ikke-medlemmer uden overnatning: 3750 kr.

Tilmelding er bindende svarende til 100 % af deltagergebyret

Middag den 13. januar er inkluderet i prisen for såvel overnattende som ikke overnattende deltagere


Oplev inspirerende oplæg fra blandt andre Mads Thomsen, Ann-Christina Matzen, No Emil Kampmann og Henrik Rander og, der alle stiller deres viden til rådighed om faglig ledelse, ledelse gennem forandringsprocesser, facilitering af evalueringskultur og meget mere.

 

Mads Thomasen
Mads Thomsen er Lektor i pædagogisk psykologi ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen Odense.
Mads Thomasen har en bred viden om skolevægring og skoleangst og driver desuden en pædagogisk psykologisk rådgivning med fokus på samme problematik.
I sit oplæg vil Mads skitsere den kompleksitet, at man som leder skal lede gennem forandringsprocesser i en personalegruppe, hvor initiativet ikke nødvendigvis kommer fra medarbejderne men fra – til tider, abstrakte – politiske beslutninger, som ikke altid synes at være meningsgivende for dem, der står i praksis, nemlig pædagogerne. Det stiller lederne i en dilemmasituation, fordi disse er både ansat til at gå forrest i disse forandringsprocesser, men de skal også udvise solidaritet med sine medarbejdere, hvis de skal fremstå som legitime ledere. Dette fænomen kaldes også for ’Napoleonseffekten’, som vil blive skildret som et helt centralt og teoretisk perspektiv på ledelse i praksis, når pædagoger skal agere som ’forandringsagenter’.

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christina Matzen Andreasen

Ann-Christina Matzen er centerleder på Job-, Aktivitets– og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune, der har være kåret som både Danmarks og Europas bedste offentlige arbejdsplads. Ann-Christina Matzen har arbejdet systematisk med at slippe magten og kontrollen på chefgangen og erstatte det med tillid, indflydelse og frihed til medarbejderne.
I dag er arbejdspladsen 90% ledelsesløs med målbare resultater på både kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi.
Hør hvordan man som leder på Europas bedste offentlige arbejdsplads 2020 skaber arbejdsglæde, motivation og stære resultater – også når uforudsigeligheder og benspænd udfordrer.
Ann-Christinas motto er ’ledelse for borgernes skyld, men derfor kan det godt være sjovt imens’.

 

 

 

 

 

 

 

No Emil Kampmann
No Emil Kampmann er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen i Hillerød og har en længere karriere bag sig som forsker, lektor, konsulent og projektleder. Han forsker i betingelser for – og forandringer i kravene til – velfærdsledelse og velfærdsarbejde. Med et særligt fokus på børne- og ungeområdet, arbejder No Emil med grænsekrydsende samarbejde ml. lærere-pædagoger, skole-klub/SFO, forvaltning-daginstitution, pædagog-socialrådgivere og daginstitutioner-socialforvaltninger, forandringer i lærer- og pædagogprofessionen samt daginstitutions- og skolepolitik. Derudover har No Emil arbejdet indgående med faglig ledelse og ledelse af evalueringskultur i pædagogisk arbejde.
I sit oplæg vil No Emil Kampmann give bud på hvordan man via faglig ledelse kan understøtte udviklingen af en evalueringskultur, der giver blik for hvordan vi lykkes med vores forebyggende og forgribende arbejde. Med afsæt i et nyligt afsluttet OK-18-projekt, der er lavet i samarbejde med KL og BUPL, vil No Emil tale om vigtigheden af, at der er en forståelse for de politiske styringslogikker, der møder jer som ledere, og som I forventes at kunne navigere i forhold til. I forlængelse deraf vil han tale om, hvordan man kan arbejde med at imødekomme disse krav ved at organisere, faciltiere og kultivere en evalueringskultur, der skaber blik for hvad der lykkes og hvad der kan udvikles i den pædagogiske praksis.

 

 

 

 

 

 

Henrik Rander
Henrik Rander er lektor ved Københavns Professionshøjskole og har gennemført flere forsknings- og udviklingsprojekter indenfor ledelse, organisationsudvikling og uddannelsesvirksomhed, herunder medvirket til udviklingen af diplomuddannelsen i ledelse.
Vi sætter blikket på, hvad der i disse år kan iagttages som helt centrale dimensioner i faglig ledelse eller i ledelse af fagligheden. Dimensionerne kan ses som rettetheder, den faglige leder må være opmærksom på i ambitionen om, at den faglige ledelse lykkes optimalt, og understøtter kerneopgaven.
Der tages afsæt i kapitlet ’Faglig ledelse som en særlig rettethed – med kerneopgaven i fokus’ fra bogen Ny faglig ledelse, et kapitel der baserer sig på empiri fra dagtilbud.
Oplægget kommer til at inddrage deltagernes egne erfaringer med faglig ledelse.

 

 

 

 

 

Fuldt program følger.

Tid og sted

 • Torsdag den 13. januar 2022
 • Kl.08.30 - 13.00
 • Konventum, Erling Jensens Vej, Helsingør, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 8. december 2021 23:59.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2022-01-13 08:30:00 2022-01-13 13:00:00 Europe/Copenhagen BUPL Nordsjælland: Ledelseskonference 2022 Ledelseskonference 2022: Ledelse der gør en forskel Konventum, Erling Jensens Vej, Helsingør, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Spørgsmål vedrørende indhold på konferencen:
  Ledelseskonsulent Martha Ernst Jacobsen på mail meja@bupl.dk

  Spørgsmål vedrørende tilmelding til konferencen:
  Lea Jacobsen på mail leja@bupl.dk