Log ind

ARRANGEMENTER

BUPL Bornholms generalforsamling


BUPL Bornholm holder generalforsamling den 27. september


Kære medlemmer af BUPL Bornholm,

Hermed en indkaldelse til ordinær generalforsamling i BUPL Bornholm, torsdag den 27. september 2018.

Generalforsamlingen afholdes på Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø

Der vil blive serveret et måltid for deltagerne, og derfor er tilmelding påkrævet i forhold til bestilling af forplejning.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og endelig dagsorden vil ligge på hjemmesiden senest 5 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan du også møde PBU.


Forretningsorden
 1. Generalforsamlingen indledes af et bestyrelsesmedlem, der gennemfører valg af dirigent ved håndsoprækning.
 2. Dirigenten leder herefter generalforsamlingen og sikrer, at alle kommer til orde i den rækkefølge de markerer sig.
 3. Hvis man mener, at forretningsordenen ikke overholdes, eller hvis der er behov for at rette misforståelser kan talerækken brydes.
 4. Der kan stilles forslag om indskrænkning af taletiden eller afslutning af debatten. Sådanne forslag stilles straks under afstemning.
 5. Alle afstemninger (bortset fra afstemninger om lovændringer) afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hvis der er stemmelighed opretholdes tingenes tilstand.
 6. Såfremt et medlem stiller krav om skriftlig afstemning i forbindelse med personvalg skal dette efterkommes.
 7. Ændringsforslag skal stilles så tidligt, at de kan indgå i debatten.
 8. Tvivlsspørgsmål afgøres af dirigenten. Til gengæld kan der, hvis der er utilfredshed med dirigenten foreslås en ny. Et sådan forslag stilles straks under afstemning.
 9. I forbindelse med valg følges proceduren, der er beskrevet under punktet valg.
 10. Der føres beslutningsreferat.

Materialer til generalforsamlingen

 

Tid og sted

 • Torsdag den 27. september 2018
 • Kl.18.00 - 22.00
 • Gl Rønnevej 17A, Nexø, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 19. september 2018 00:00.
  bornholm@bupl.dk
  Tilføj begivenhed til kalender 2018-09-27 18:00:00 2018-09-27 22:00:00 Europe/Copenhagen BUPL Bornholms generalforsamling BUPL Bornholm holder generalforsamling den 27. september Gl Rønnevej 17A, Nexø, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Rie Hansen
  rha@bupl.dk