UDSAT/AFLYST Indkaldelse til generalforsamling 2020 i Pensionistsektionen BUPL Sydøst - BUPL

Log ind

ARRANGEMENTER

UDSAT/AFLYST Indkaldelse til generalforsamling 2020 i Pensionistsektionen BUPL Sydøst


Kom og få indflydelse ved at deltage i Pensionistsektionens generalforsamling 21. april


På grund af gældende restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at udsætte vores generalforsamling 2020 til senere. Vi håber på at vi kan afholde generalforsamling inden sommerferien. Nærmere oplysninger følger.

Kære pensionist/førtidspensionist og efterlønner i BUPL Sydøst.

Du indkaldes til

GENERALFORSAMLING 2020

Dato:  Onsdag den 21. april 2021.

Sted: TAMU, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg.

Tidspunkt: Kl. 11.30-16.00 (bemærk tidspunktet).

Dagsorden:

 1. Formalia. Herunder også valg af (dirigent, referent og stemmetællere).
 2. Beretning. Herunder også en kort beretning fra lokalafdelingerne.
 3. Regnskab 2019.
 4. Budget 2021.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anne Lind Munk og Karin Marcussen.
 8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Inge Olsen og Karen Christensen.
 9. Valg af bilagskontrollant og suppleant (revisor).
 10. Eventuelt.

Tilmelding: BEMÆRK – af hensyn til Corona og afstandskrav er mødestedet flyttet til TAMU. Det ligger ca. 1,5 km fra Vordingborg Station. Har du problemer med at komme fra stationen, så ring til os.

Spisning: Af hensyn til bestilling af mad, som foreningen betaler, skal tilmelding ske senest tirsdag den 6. april 2021 kl. 12.00.

Hold øje  med denne hjemmeside eller kontakt din lokalafdeling om evt. aflysning pga. Corona.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Pensionistsektionen BUPL Sydøst

Tid og sted

 • Onsdag den 21. april 2021
 • Kl.11.30 - 16.00
 • Præstegårdsvej 18, Vordingborg, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 6. april 2020 12:00.
  Tilføj begivenhed til kalender 2021-04-21 11:30:00 2021-04-21 16:00:00 Europe/Copenhagen UDSAT/AFLYST Indkaldelse til generalforsamling 2020 i Pensionistsektionen BUPL Sydøst Kom og få indflydelse ved at deltage i Pensionistsektionens generalforsamling 21. april Præstegårdsvej 18, Vordingborg, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Bodil Mortensen, tlf. 24 62 30 51

  mail: bodilmortensen@stofanet.dk

  Solveig Christensen, tlf. 40 29 65 33

  mail: solveig.christensen@mail.tele.dk