Log ind

ARRANGEMENTER

Årsmøde i BUPL Hovedstadens lederforening


Der afholdes årsmøde i vores lokale lederforening for medlemmer ansat på lederoverenskomst. Vi har spækket programmet med stærke faglige oplæg, du får mulighed for samvær med dine lederkollegaer og indflydelse på, hvad lederforeningens bestyrelse skal arbejde med fremover. Vi tager alle nødvendige forholdsregler i forhold til corona. Der kan forekomme ændringer i tiden frem mod årsmødet.


Modellen er, som det plejer. Faglige oplæg og debat om formiddagen og om eftermiddagen og med et årsmøde og frokost i midten. Vi byder på:

En formiddag med Jan Heiberg Johansen
Hans oplæg handler om spændingsfelter i ledelse af den pædagogiske opgave og vil lægge op til dialog og refleksion om handlemuligheder i din egen ledelsespraksis.

Covid-19 har lært os, at en global krise nærmest over natten kan forandre vilkårene for vores ledelsespraksis og pædagogiske opgave. Det har givet en fælles erfaring af, at ledelse er at navigere i til tider kraftige spændingsfelter mellem fx sundhedshensyn, pædagogisk kvalitet og resurser. Spændingerne er genkendelige på tværs af organisationer, men udspiller sig meget forskelligt fra sted til sted.

Krisen har vist, at der er et både vanskeligt og også gunstigt samspil mellem stærk central styring og det decentrale ansvar. Nogle steder er der rusket op i fastlåste opfattelser til gavn for kerneopgaven. Andre steder er en skrøbelig balance mellem pædagogisk faglighed og kvalitet samt resurser og styring blevet udfordret.

Oplægget vil give bud på, hvordan du via spændingsfelterne kan udvikle din ledelsespraksis og pædagogiske opgave.

Jan Heiberg Johansen er oprindelige idehistoriker, men har 12 års ledererfaring far den offentlige sektor, civilsamfundet og konsulentbranchen. Han har bl.a. skrevet bogen ”Paradoksledelse – jagten på værdi i kompleksitet”, som efterfølgende også blev udgivet internationalt.

Et årsmøde i midten
Hvor både den lokale formand, Kirsten Bergstrup og landsformanden Eva Munck Immertreu vil fortælle om lederforeningens arbejde, og gerne vil have dine input til det fremtidige arbejde for lederne.

En eftermiddag med Tina Øllgaard Bentzen
Tina Øllgaard Bentzen vil om eftermiddagen stille skarpt på samskabelse som en vej til at udvikle kerneopgaven i samspil med børn og forældre. Der vil være fokus på, hvad samskabelse er, hvad det kræver af dig som leder og de potentialer såvel som mørke sider, der følger med, når løsninger findes i så tætte samarbejder.

Tina vil også sætte særligt fokus på samskabt styring, som handler om, hvordan samskabelse kan bruges som metode til at løse genstridige styringsproblemer. Det kan f.eks. handle om, hvordan det pædagogiske tilsyn indrettes, så det bliver understøttende for læring – og ikke en demotiverende kontrol, som opleves som en parallelopgave til det pædagogiske arbejde. Gennem teori og praktiske eksempler lægges der op til fælles dialog og debat i rummet, hvor der bliver rig lejlighed til at ”oversætte” pointer til egen praksis.

Tina er lektor på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Erhverv, hvor hun over en årrække har været optaget af samspillet mellem tillid og kontrol i offentlige organisationer. Tina er netop udkommet med bogen ”Samskabt styring”. Før sin tid som forsker, har Tina arbejdet 10 år i den kommunale verden som leder og chefkonsulent.

Al det praktiske.
Årsmødet d. 30. oktober 2020 er for medlemmer ansat på lederoverenskomst. Mødet varer fra kl. 9.00 til ca. kl. 15.00 og bliver afholdt i DGI-byen (Spisehuset). Tietgensgade 65, 1704 København V. Der vil være morgenmad fra ca. kl. 8:30.

Tid og sted

 • Fredag den 30. oktober 2020
 • Kl.08.30 - 15.00
 • DGI-byen, Tietgensgade, København, Danmark
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  Senest den 23. oktober 2020 00:00.
  TILMELD DIG
  Tilføj begivenhed til kalender 2020-10-30 08:30:00 2020-10-30 15:00:00 Europe/Copenhagen Årsmøde i BUPL Hovedstadens lederforening Der afholdes årsmøde i vores lokale lederforening for medlemmer ansat på lederoverenskomst. Vi har spækket programmet med stærke faglige oplæg, du får mulighed for samvær med dine lederkollegaer og indflydelse på, hvad lederforeningens bestyrelse skal arbejde med fremover. Vi tager alle nødvendige forholdsregler i forhold til corona. Der kan forekomme ændringer i tiden frem mod årsmødet. DGI-byen, Tietgensgade, København, Danmark BUPL

  Spørgsmål

  Nynne Beuse: nyb@bupl.dk