Log ind

ARRANGEMENTER

Årsmøde i BUPL Århus’ lokale lederforening


Indkaldelse til årsmøde i BUPL Århus' lokale lederforening.


Fredag den 28. september 2018 i Smedien, Centralværkstedet kl. 8.30 – 11.30.

Der er mulighed for morgenmad mellem kl. 08.00 – 08.30.

På årsmødet har vi inviteret relevante oplægsholdere til et højaktuelt tema vedr. ledelseskommissionens rapport og anbefalinger.


I tidsrummet 08.30 – 09.30 afvikles årsmødets formelle del.

Fra kl. 09.30 – 11.30 er tiden afsat til temamøde om ledelseskommissionens anbefalinger. Der vil være oplæg fra medlem af ledelseskommissionen Lotte Bøgh Andersen, professor på Aarhus Universitet, og formand for BUPL centrale lederforening Eva Munck Immertreu om ledelseskommissionens anbefalinger.
Derefter vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

Forslag der ønskes behandlet på selve årsmødet, fremsendes til BUPL Århus lederforeningsformand Ulf Groth Berntsen på ugb@bupl.dk senest fredag den 21/9. (en uge før at årsmødet finder sted).


Dagsorden

1. Valg af dirigent og formalia.

2. Bestyrelsens beretning – herunder spørgsmål og drøftelse af beretningen.

3. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.

4. Valg:
A) Repræsentant til den centrale lederforenings bestyrelse. (valgperiode 2 år)
– Kristine Schroll blev valgt i 2016 og ønsker at genopstille

B) Suppleant for repræsentanten for den centrale lederforenings bestyrelse. (valgperiode 2 år)
– Vacant

C) Ledernes repræsentant til fagforeningens bestyrelse (valgperiode 2 år)
– Ulf Groth Berntsen har været lederforeningens repræsentant i bestyrelsen siden sidste årsmøde, og ønsker at genopstille

D) Repræsentanter til den lokale lederforenings bestyrelse (Valgperiode 2 år)
– Der er 4 poster på valg
– Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille:
– Mette Langheim – DTL Selvejende
– Mette Hornemann – Pæd. leder
– Jan Madsen – DTL
– Leif Jønsson – Fritidsleder

E) Suppleanter for den lokale lederforenings bestyrelse
– Der er to vacante pladser som suppleanter til den lokale lederforenings bestyrelse.
Dette skyldes at både Mette Langheim og Leif Jønsson, som blev valgt som suppleanter sidste år, er indtrådt fuldt i bestyrelsen siden sidste årsmøde.

5. Beretning fra den centrale lederforenings bestyrelse.
– Eva Munck Immertreu beretter fra den centrale lederforenings arbejde.

6. Evt.

Praktisk information om årsmødet:
Der er mulighed for morgenmad mellem kl. 08.00 – 08.30
I tidsrummet 08.30 – 09.30 afvikles årsmødets formelle del.
I tidsrummet 09.30 – 11.30 afvikles temamøde vedr. ledelseskommissionen rapport og anbefalinger.
Læs mere om lederforeningens opgaver og de aktuelle medlemmer af bestyrelsen.

Program for efterfølgende temamøde vedr. ledelseskommissionens anbefalinger (09.30 – 11.30):

9.30-10.15: Formand for BUPL’s centrale lederforening Eva Munck Immertreu. kommer med en beretning om lederforeningens arbejde og aktuelle fokus, herunder fokus på ledelseskommissionens rapport og anbefalinger.

10.15-10.45: Oplæg ved Lotte Bøgh Andersen, Professor ved Aarhus Universitet og medlem af Ledelseskommissionen. Oplæg om ledelseskommissionens anbefalinger.

10.45-11.15: Debat blandt oplægsholdere og deltagere på baggrund af oplæggene. Herunder også et fremadrettet fokus fra Lotte Bøgh Andersen på, hvad der nu kommer til at ske med Regeringens Ledelses- og Kompetencereform. Læs om ledelseskommissionen og rapporten.

11.15 – 11.30: Opsamling og tak for i dag.

 

Tid og sted

  • Fredag den 28. september 2018
  • Kl.08.00 - 11.30
  • Smedien, Centralværkstedet, Værkmestergade 7

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:
Senest den 25. september 2018 12:00.
TILMELD DIG
Tilføj begivenhed til kalender 2018-09-28 08:00:00 2018-09-28 11:30:00 Europe/Copenhagen Årsmøde i BUPL Århus’ lokale lederforening Indkaldelse til årsmøde i BUPL Århus' lokale lederforening. Smedien, Centralværkstedet, Værkmestergade 7 BUPL

Spørgsmål

Leder-foreningsformand Ulf Groth Berntsen, ugb@bupl.dk