Vilkaarsundersoegelse 2021 Presseklip Skolemonitor 031021 12