Undersøgelse om vilkår på specialområdet


Det er vigtigt, at politikerne kender pædagogernes virkelighed. Derfor undersøger BUPL løbende arbejdsvilkårene på de pædagogiske arbejdspladser. Her på siden har vi samlet de vigtigste resultater af undersøgelserne og hvordan de er blevet omtalt i medierne.


Opdateret d. 12. februar 2021

Vilkårsundersøgelse

Resultater fra undersøgelse på specialområdet

I januar 2021 gennemførte BUPL en undersøgelse i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Formålet var at undersøge vilkårene på specialskoler og i specialklasser, og mere end 500 pædagoger deltog i undersøgelsen.

Læs resultaterne her: Hverdagen på specialskolerne og i specialklasserne under anden nedlukning (pdf)

Undersøgelsen tegner et tydeligt billede af, at arbejdsmiljøet i specialskolerne og specialklasserne er under hårdt pres, og det går ud over børn og unges trivsel.

Læs mere om resultaterne fra undersøgelsen i artiklerne fra Skolemonitor og Børn&Unge:

Resultater fra tidligere vilkårsundersøgelser under corona

Her finder du resultaterne af undersøgelse af vilkår under corona, foretaget i november 2020:

Her kan du kan se hovedresultaterne fra den undersøgelse, der blev lavet i genåbningens anden fase:

Undersøgelsen har kickstartet debatten om normeringerne
BUPL har fremfor alt brugt resultaterne til at genstarte debatten om betydningen af gode normeringer og høj faglighed. Flere partier været på banen med krav om fremrykning af minimumsnormeringerne:

Vilkårsundersøgelsen har desuden fået forskere til at appellere til Christiansborg om at tage normeringsspørgsmålet mere alvorligt:

Og BUPL har rejst samme krav i medierne – og i dialogen med regeringen og den støttepartier:

Samtidig fik BUPL med undersøgelsen skabt debat om børns overgange fra børnehave til skole:

Politisk fokus på fritidsområdet
BUPL har brugt undersøgelserne til at få fornyet fokus på fritidsområdet. Tendensen med flere udmeldelser er stærkt bekymrende. Det har vi løftet i DR P1 og P4 og sat til debat i Politiken.

BUPL kæmper for arbejdsmiljøet – det skal være i orden!
Sidst men ikke mindst har vi brugt undersøgelsen til at presse på for ordentlige vilkår og et godt arbejdsmiljø. Vi dokumenterede, at pædagoger ofte ikke har mulighed for at holde pauser.

Corona rammer arbejdsmiljøet: Pressede pædagoger kan ikke holde pause

Sygefravær: De ansatte i landets daginsitutioner har haft færre sygemeldinger efter landet igen åbnede op. Det fortalte faglig sekretær Mette Skovhus Larsen om i TV-Avisen morgen 25. juni kl. 7.00, cirka 22 minutter inde i programmet.

Her kan du kan se hovedresultaterne fra den undersøgelse, der blev lavet i genåbningens første fase: