Undersøgelse om vilkår under corona


Det er vigtigt, at politikerne kender pædagogernes virkelighed. Det gælder til hverdag og det gælder under corona-pandemien, som på nye måder har presset alle, der står med et ansvar for andre. Flere end 19.000 medlemmer af BUPL har allerede deltaget i BUPL’s to første corona-undersøgelser.


Opdateret d. 15. januar 2021

Vilkårsundersøgelse

Resultater fra corona-undersøgelser 2020

Her finder du resultaterne af undersøgelse af vilkår under corona, foretaget i november 2020:

Her kan du kan se hovedresultaterne fra den undersøgelse, der blev lavet i genåbningens anden fase:

Undersøgelsen har kickstartet debatten om normeringerne
BUPL har fremfor alt brugt resultaterne til at genstarte debatten om betydningen af gode normeringer og høj faglighed. Flere partier været på banen med krav om fremrykning af minimumsnormeringerne:

Vilkårsundersøgelsen har desuden fået forskere til at appellere til Christiansborg om at tage normeringsspørgsmålet mere alvorligt:

Og BUPL har rejst samme krav i medierne – og i dialogen med regeringen og den støttepartier:

Samtidig fik BUPL med undersøgelsen skabt debat om børns overgange fra børnehave til skole:

Politisk fokus på fritidsområdet
BUPL har brugt undersøgelserne til at få fornyet fokus på fritidsområdet. Tendensen med flere udmeldelser er stærkt bekymrende. Det har vi løftet i DR P1 og P4 og sat til debat i Politiken.

BUPL kæmper for arbejdsmiljøet – det skal være i orden!
Sidst men ikke mindst har vi brugt undersøgelsen til at presse på for ordentlige vilkår og et godt arbejdsmiljø. Vi dokumenterede, at pædagoger ofte ikke har mulighed for at holde pauser.

Corona rammer arbejdsmiljøet: Pressede pædagoger kan ikke holde pause

Sygefravær: De ansatte i landets daginsitutioner har haft færre sygemeldinger efter landet igen åbnede op. Det fortalte faglig sekretær Mette Skovhus Larsen om i TV-Avisen morgen 25. juni kl. 7.00, cirka 22 minutter inde i programmet.

Her kan du kan se hovedresultaterne fra den undersøgelse, der blev lavet i genåbningens første fase: