Sygedagpenge


Sygedagpengeloven omfatter hele den erhvervsaktive del af befolkningen. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt på grund af uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller tilskadekomst.


Det er kommunen, der vurderer om du har ret til sygedagpenge.

Du kan læse mere om reglerne for sygedagpenge på borger.dk, hvor der også er henvisning til lovgrundlaget.

Gå til borger.dk – Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

 

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om sygedagpenge eller jobafklaringsforløb med ydelse, har du mulighed for at klage.

Du kan klage over kommunens afgørelse senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du skal klage til den kommune, som har truffet afgørelsen. Kommunen skal have mulighed for at se på dine argumenter for at se, om de giver nye oplysninger, der betyder, at kommunen skal ændre afgørelsen.

Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen. Du vil derefter modtage en kvittering på modtagelsen af klagen fra Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over en afgørelse om sygedagpenge eller ydelse, kan du kontakte BUPL for råd og vejledning.


Har kommunen på et tidspunkt stoppet dine sygedagpenge, før der forelå en afgørelse? Så kan du søge om at få din sag genoptaget.

Højesteret har i dom af d. 10. september 2015 fastslået, at kommunen ikke automatisk kan standse sygedagpengene ved revurderingstidspunktet efter 22 uger eller ved udløbet af en forlængelse. Kommunen kan først stoppe sygedagpengene, når de har truffet en gyldig afgørelse om stop af dine sygedagpenge. Det betyder, at der skal udbetales sygedagpenge indtil det tidspunkt, hvor der er truffet en afgørelse. Det gælder også selv om revurderingstidspunktet på 22 uger eller perioden for forlængelse er overskredet. Tidligere havde Ankestyrelsen givet kommunerne medhold i, at det var i orden at stoppe sygedagpengene automatisk. Denne praksis ændrer Højesteret.

Hvilke sager kan genoptages?

Har kommunen på et tidspunkt stoppet dine sygedagpenge, før der forelå en afgørelse herom, så kan du søge om at få din sag genoptaget.

Konsekvenser af genoptagelse

Hvis din sag bliver genoptaget, så kan det betyde, at du har ret til sygedagpenge i en længere periode, end den du allerede har fået udbetalt for. En genoptagelse af din sag kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge i en længere periode, end den du allerede har fået udbetalt for. Dette kan for eksempel være fordi du var blevet rask, var begyndt at arbejde eller på en anden måde ikke længere opfyldte betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Hvordan bliver sagen genoptaget?

Hvis du vil have genoptaget din sag, så skal du henvende dig til den myndighed, der senest har behandlet din sag. Det kan for eksempel være Ankestyrelsen eller kommunen. Der er en forældelsesfrist på tre år, som regnes fra Højesterets dom af d. 10. september 2015.

Du kan henvende dig til din lokale fagforening for råd og vejledning i forhold til, om din sag kan genoptages.

Find din lokale fagforening